Hvad søger du?

Hvor i landet søger du?

filters Hvad søger du?

Jobopslag
15 resultater
 • Stillingstype:Fuldtidsansættelse
 • Ansøgningsfrist: 22. juni 2021
 • Kommune: Horsens

Pædagogmedhjælpere til Dagtilbud Langmark

Pædagogmedhjælpere til Dagtilbud Langmark.

Går du med tanker om at læse til pædagog om et år eller to? Og vil du gerne afprøve dig selv i en pædagogisk hverdag, har vi ledige medhjælperstillinger i Dagtilbud Langmark
1. august og 1. september på 37 timer ugentligt. Herudover har vi kortere vikariater.

Vi kan tilbyde en arbejdsplads, hvor der er gode rammer både ude og inde. Derudover har vi en kolonihave samt mulighed for at besøge vores nystartede skovbørnehave i Hansted skov. Turen går...

 • Stillingstype:Deltidsansættelse
 • Ansøgningsfrist: 01. juli 2021
 • Kommune: Horsens

Pædagog søges til Dagnæs Børnehus

Dagnæs Børnehus søger pr. 1 september, en pædagog til vuggestuen, til et længerevarende barselsvikariat.
I Dagnæs Børnehus har vi fokus på det gode, muntre børneLIV.

Vores Børnehus er en dynamisk arbejdsplads, hvor faglig udvikling og indflydelse danner rammen for personalets arbejde. Vi har et højt ambitionsniveau og et positivt og tillidsbaseret samarbejde, hvor vi siger ja til børnene og hinanden.

Vi er en attraktiv arbejdsplads, med mange forskellige faglige profiler, ansatte af alle...

 • Stillingstype:Deltidsansættelse
 • Ansøgningsfrist: 21. juni 2021
 • Kommune: Horsens

Udelivspædagoger søges til Dagtilbud Egebjerg - Børnehave

To udelivs - pædagoger søges til børnehave i Dagtilbud Egebjerg.
Dagtilbud Egebjerg søger to udelivs –pædagoger til faste stillinger på henholdsvis 35 og 37 timer til vores børnehaveafdeling i henholdsvis Skovgården og Kaskelotten pr. 01.08.2021 eller hurtigst muligt.  

Dagtilbud Egebjerg er beliggende i Egebjerg, i et naturskønt område. Til dagtilbuddet er der tilknyttet 220-260 børn i alderen 0-6 år, fordelt i vuggestue, dagpleje og børnehave. Du ansættes i hele dagtilbuddet, med aktuel...

 • Stillingstype:Fuldtidsansættelse
 • Ansøgningsfrist: 03. september 2021
 • Kommune: Horsens

Dagtilbud Bankager søger pædagogmedhjælpere vikarer

Dagtilbud Bankager søger vikar til vores vuggestuer og børnehaver

Emil fra Lønneberg har sin Alfred som forstår ham, og får det bedste frem i ham. Vi tror på, at alle børn skal have en Alfred, og kunne du tænker dig at være det for vores børn, så bliv vikar i Bankager. 

Dagtilbud Bankager søger løse vikar og vikar som kan tage længerevarende vikariater.  

Dagtilbud Bankager ligger i den sydlige ende af Horsens tæt på grønne områder.
Institutionen består af 4 huse. Krokushaven, som har...

 • Stillingstype:Deltidsansættelse, Tidsbegrænset ansættelse
 • Ansøgningsfrist: 18. juni 2021
 • Kommune: Sønderborg

Pædagogmedhjælper

Pædagogmedhjælper til specialklasserækken på Hørup Centralskole

Hørup Centralskole søger 1 rummelig pædagogmedhjælper til vores specialklasser, i første omgang er stillingen på 30 timer pr. uge, evt. mulighed for fuld tid periodevis (timer i SFO i ferier mm.). Stillingen begrænser sig i første omgang til skoleåret 2021/2022.

Stillingen er som medhjælper i en af vore 3 U-klasser. U-klasserne er for elever fra 7.-10. klasse.

Opgaven løses i tæt samarbejde med en lærer og en pædagog

Ans...

 • Stillingstype:Fuldtidsansættelse, Deltidsansættelse, Fastansættelse
 • Ansøgningsfrist: 17. juni 2021
 • Kommune: Sønderborg

Midtbyens Naturbørnehus søger 2 pædagoger

Dagtilbud Sønderborg City består af 15 afdelinger placeret i midtbyen. City har en mangfoldighed af familier.

Der er valgt en bestyrelse i området, som består af forældre- og personalerepræsentanter fra alle afdelinger.

Dagtilbuddet er ledet af en dagtilbudsleder og en souschef samt 13 daglige pædagogiske ledere. Denne ledelses organisering tager højde for den kompleksitet, der er i forskelligheden i ledelsesfordringer i vore afdelinger, således at der både sikres sikker drift...

 • Stillingstype:Fuldtidsansættelse, Fastansættelse
 • Ansøgningsfrist: 15. juni 2021
 • Kommune: Sønderborg

Daglig pædagogisk leder til Midtbyens Naturbørnehus

Dagtilbud Sønderborg City søger en daglig pædagogisk leder, som ønsker at få en enestående mulighed for at sætte sit præg på den nye integrerede institution, Midtbyens Naturbørnehus.

Midtbyens Naturbørnehus er en sammenlagt afdeling, som består af de tidligere afdelinger; Børnehuset Science - Grundtvigs Allé, Naturbørnehuset Ved Skellet og Børnehuset Møllegade, som de seneste to år har arbejdet med sammenlægningen under fælles ledelse. Institutionen vil have en stærk naturprofil dog vægtes...

 • Stillingstype:Deltidsansættelse, Fastansættelse
 • Ansøgningsfrist: 20. juni 2021
 • Kommune: Vordingborg

Relationsstærk pædagog til skole- og klubarbejde på Kulsbjerg Skole afd. Mern

Relationsstærk pædagog til skole- og klubarbejde på Kulsbjerg Skole afd. MernKunne du tænke dig at arbejde på en skole og i en klub, hvor vi arbejder i en vekselvirkning mellem klasseundervisning, holddeling og fritidsaktiviteter?.... Og hvor vi har fokus på inkluderende og værdige fællesskaber for alle, samt alle elevers faglige progression og trivsel? Så er Kulsbjerg Skole afd. Mern måske noget for netop dig.

Stillingen er på minimum 32 timer om ugen.

Til vores afdeling i Mern søger vi...