filters Hvad søger du?

Jobopslag
6 resultater
 • Stillingstype:Deltidsansættelse, Fastansættelse
 • Ansøgningsfrist: 14. december 2022
 • Kommune: Gentofte

Center for Trivsel og Netværk søger pædagogisk uddannet medarbejder

Vi ønsker et bredere ansøgerfelt og genopslår derfor stillingen som pædagogisk uddannet medarbejder 30 timer ugentligt i Center for trivsel og netværk, afdelingen Bo- og Klubteamet, Gentofte kommune, Social og handicap pr. 1.2.2023 eller efter aftale.

Center for Trivsel og Netværk består af tre afdelinger, der samarbejder med borgere, der på grund af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og/eller psykiatriske problematikker har behov for en rehabiliterende indsats med henblik på at...

 • Stillingstype:Deltidsansættelse
 • Ansøgningsfrist: 12. december 2022
 • Kommune: Thisted

Pædagog til Aktivitetshuset Limfjorden

– Aktivitets- og Seniorgruppe

Er du uddannet pædagog og har du en stor faglig viden indenfor KRAP og neuropædagogik? Så er det måske dig, vi søger.

Vi søger en pædagog til en fast stilling på 30timer i Aktivitets- og seniorgruppen som er en del af Aktivitetshuset Limfjorden,

Vi tilbyder
Vi tilbyder dig gode kollegaer, godt arbejdsklima med en fri og afslappet omgangstone og et tværfagligt samarbejde med eksterne såvel som interne kollegaer. I et job hos os vil du få arbejdsopgaver...

 • Stillingstype:Deltidsansættelse
 • Ansøgningsfrist: 11. december 2022
 • Kommune: Haderslev

Pædagog til Værkstedet Hjortebro

På Værkstedet Hjortebro søger vi en pædagog på 32 timer ugentligt. Der er tale om en fast stilling, som ønskes besat hurtigst muligt.

Værkstedet Hjortebro er et beskyttet værkstedstilbud efter servicelovens §103 og §104. Vi er normeret til 45 fuldtidspladser og der er 12 fastansatte personaler, samt løbende pædagogstuderende og PAU elever. Organisatorisk er værkstedet Hjortebro en afdeling under Handicap – Bo og Beskæftigelse i Haderslev Kommune.

Vores målgrupper er borgere over 18 år, med...

 • Stillingstype:Fuldtidsansættelse, Fastansættelse, Tidsbegrænset ansættelse
 • Ansøgningsfrist: 05. december 2022
 • Kommune: Vordingborg

Autismecenter Storstrøm søger pædagog til barselsvikariat

Vores Aktivitetshus i Næstved søger en dygtig, handlekraftig og uddannet pædagog. Du får her mulighed for at indgå i en spændende hverdag fyldt med dejlige borgere og engagerede kollegaer.

Om dig:

Du har fokus på borgerens trivsel og behov og har mod, interesse og ideer til at afprøve nye veje. Du kan arbejde motiverende og være i stand til at trække på dine kollegaers kompetencer og viden. Du er i stand til at planlægge og strukturerer dit arbejde. Du kan varetage dokumentationsarbejde...

 • Stillingstype:Fuldtidsansættelse, Deltidsansættelse
 • Ansøgningsfrist: 04. december 2022
 • Kommune: Thisted

Pædagogisk - socialfaglig fagkoordinator til Thy Værkstedet

Fagkoordinator
Fagkoordinatoren har som sit særlige ansvarsområde, at sikre pædagogisk udvikling til alle faggrupper på Thyværkstedet, samt bidrage til organisatorisk udvikling.

Thyværkstedet er et beskyttet beskæftigelses- og aktivitets- og samværstilbud. Vi leverer ydelse jf. SEL § 103 (beskyttet beskæftigelse) og SEL § 104 (aktivitets- og samværstilbud). Der gives dagligt tilbud til ca. 125 borger, og vi er 29 ansatte. Målgruppen dækker voksne borgere med hjerneskade, udviklingsfor...

 • Stillingstype:Deltidsansættelse, Fastansættelse
 • Ansøgningsfrist: 31. december 2022
 • Kommune: Næstved

Socialpædagogisk Center Næstved søger ledsagere til §97 støtte

Vi søger løbende ledsagere, som kunne tænke sig at ledsage borgere gennemsnitligt 15 timer om måneden. Fordelingen af timerne aftales med den enkelte borger.
Ledsagelse tilbydes til borgere, som på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes på egen hånd uden for hjemmet.


Vi tilbyder
Ledsageren opgaver afhænger af den enkelte borgers behov og ønsker, men kan bl.a. være:

 • Støtte borgeren i at finde varer under indkøb, tage dem ned fra hylderne...