filters Hvad søger du?

Jobopslag
3 resultater
  • Stillingstype:Deltidsansættelse, Fastansættelse
  • Ansøgningsfrist: 14. december 2022
  • Kommune: Gentofte

Center for Trivsel og Netværk søger pædagogisk uddannet medarbejder

Vi ønsker et bredere ansøgerfelt og genopslår derfor stillingen som pædagogisk uddannet medarbejder 30 timer ugentligt i Center for trivsel og netværk, afdelingen Bo- og Klubteamet, Gentofte kommune, Social og handicap pr. 1.2.2023 eller efter aftale.

Center for Trivsel og Netværk består af tre afdelinger, der samarbejder med borgere, der på grund af nedsat fysisk og psykisk funktionsevne og/eller psykiatriske problematikker har behov for en rehabiliterende indsats med henblik på at...

  • Stillingstype:Fuldtidsansættelse, Fastansættelse, Tidsbegrænset ansættelse
  • Ansøgningsfrist: 05. december 2022
  • Kommune: Vordingborg

Autismecenter Storstrøm søger pædagog til barselsvikariat

Vores Aktivitetshus i Næstved søger en dygtig, handlekraftig og uddannet pædagog. Du får her mulighed for at indgå i en spændende hverdag fyldt med dejlige borgere og engagerede kollegaer.

Om dig:

Du har fokus på borgerens trivsel og behov og har mod, interesse og ideer til at afprøve nye veje. Du kan arbejde motiverende og være i stand til at trække på dine kollegaers kompetencer og viden. Du er i stand til at planlægge og strukturerer dit arbejde. Du kan varetage dokumentationsarbejde...

  • Stillingstype:Deltidsansættelse, Fastansættelse
  • Ansøgningsfrist: 31. december 2022
  • Kommune: Næstved

Socialpædagogisk Center Næstved søger ledsagere til §97 støtte

Vi søger løbende ledsagere, som kunne tænke sig at ledsage borgere gennemsnitligt 15 timer om måneden. Fordelingen af timerne aftales med den enkelte borger.
Ledsagelse tilbydes til borgere, som på grund af betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes på egen hånd uden for hjemmet.


Vi tilbyder
Ledsageren opgaver afhænger af den enkelte borgers behov og ønsker, men kan bl.a. være:

  • Støtte borgeren i at finde varer under indkøb, tage dem ned fra hylderne...