filters Hvad søger du?

Jobopslag
2 resultater
  • Stillingstype:Vikararbejde
  • Ansøgningsfrist: 01. marts 2022
  • Kommune: Vordingborg

Autismecenter Storstrøm søger tilkaldevikarer

Autismecenter Storstrøm er en specialinstitution for børn, unge og voksne med autisme og består bl.a. af døgn- og dagtilbud samt aflastningstilbud.

Vi søger tilkaldevikarer til flere af vores afdelinger. På vores døgnmatrikler er det skiftende arbejdstider, dog primært i eftermiddags og aftentimerne samt weekend og helligdage.

I vores aktivitetshuse og STU er det dagarbejde.
Som tilkaldevikar arbejder man uden fast timetal.

Hverdagen består af rutiner, regelmæssighed og forudsigelighed...

  • Stillingstype:Deltidsansættelse
  • Ansøgningsfrist: 04. februar 2022
  • Kommune: Ikast-Brande

Brande Åcenter søger pædagogiske medarbejdere

Brande Åcenter søger pædagogiske medarbejdere
Har du som pædagog eller pædagogisk assistent lyst til at blive en del af Brande Åcenter, hvor samarbejde og faglighed vægtes højt? Og hvor du som pædagogisk medarbejder har mulighed for at udvikle dig fagligt samt præge den faglige retning.

Brande Åcenter er et kombineret bo- og aktivitetstilbud med 32 lejligheder og en aflastningsenhed med 6 pladser. Målgruppen er voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne eller med erhvervet...