filters Hvad søger du?

Jobopslag
18 resultater
 • Stillingstype:Fuldtidsansættelse, Deltidsansættelse
 • Ansøgningsfrist: 31. august 2022
 • Kommune: Viborg

Ergoterapeut, ssa ,pædagog eller pau

Dig, mig og Klynge 2

Klynge 2 søger dig, som vil være en del af et unikt og engageret fællesskab og kan lide at gøre en forskel som ergoterapeut, SSA, pædagog eller PAU.

Hvem er vi – dine kommende kolleger:
Vi, som personalegruppe, sætter stor pris på humor og et godt grin. Vi har fokus på at have et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Samtidig er vi handlekraftige og har hver især spidskompetencer, som vi inddrager i dagligdagen og dette nyder borgere såvel som kollegaer godt af det.

...

 • Stillingstype:Deltidsansættelse
 • Ansøgningsfrist: 18. juli 2022
 • Kommune: Haderslev

Pædagog til Bostedet Kløvervænget

- 30 timer pr. uge.

Stillingen er til besættelse den 1. august 2022 eller snarest derefter.

Et af vores fantastiske huse på Kløvervænget søger en kompetent pædagog. Kløvervænget er et bosted for 24 borgere med fysisk/psykisk nedsat funktionsevne, som alle bor i egen lejlighed. Bostedet er delt op i tre selvstændige leve-bomiljøer, hvor der bor otte borgere i hvert hus, i alderen 20-76 år. På Kløvervænget er der ansat pædagoger, 2 social- og sundhedsassistenter og en social- og...

 • Stillingstype:Fuldtidsansættelse
 • Ansøgningsfrist: 14. august 2022
 • Kommune: Vejle

To fagligt stærke Socialpædagoger til Bifrost afdeling Mælkevejen

Om jobbet
Bifrost er et tilbud til børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, og børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser. Vi leverer specialiserede pædagogiske og sundhedsfaglige tilbud til børn og unge med handicap –og deres familier. Det gør vi ved:
• At levere individuelle tilbud til børn, unge og deres familier indenfor rammerne af kommunernes bestilling.
• At arbejde professionelt med børn og unges trivsel og udvikling.
• At arbejde innovativt og målrettet med...

 • Stillingstype:Deltidsansættelse
 • Ansøgningsfrist: 02. august 2022
 • Kommune: Vejle

2 lærere / pædagoger til Ungdomsuddannelsen på CSV

2 lærere / pædagoger til Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov (STU) på CSV Vejle

CSV Vejle søger to lærere/pædagoger til vores 3 årige Særlig Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU). En lærer/pædagog til STU team Krystallen og en lærer/pædagog til STU team Q-klassen begge på vores hovedadresse på Solsikkevej i Vejle.
 
Om jobbene
STU’en på CSV Vejle har ca. 65 unge mennesker, som alle får særlig tilrettelagt undervisning.

På Solsikkevej har vi fire STU tilbud (Q- klassen, V...

 • Stillingstype:Fuldtidsansættelse, Deltidsansættelse, Fastansættelse
 • Ansøgningsfrist: 01. august 2022
 • Kommune: Frederiksberg

Vil du arbejde som pædagogmedhjælper på Frederiksberg Kommunes Specialskole?

Skolen ved Nordens Plads er et helhedstilbud med omkring 230 børn og unge samt 160 medarbejdere. Vi har børn med svære generelle indlæringsvanskeligheder, børn med autismespektrum forstyrrelser og børn i dagbehandling.

Vi søger en pædagogmedhjælper - gerne med erfaring inden for specialområdet.

Din opgave bliver, i et forpligtende tværprofessionelt samarbejde, at sikre at eleverne får udfoldet deres potentiale for personlig, faglig og social udvikling.
Med nysgerrighed og ambitioner møder...

 • Stillingstype:Fuldtidsansættelse
 • Ansøgningsfrist: 18. juli 2022
 • Kommune: Nyborg

Bostederne Nyborg søger to visionære og faglig kompetente afdelingsledere

Bostederne Nyborg er en samlet organisation bestående af fire bo- og støttetilbud i Nyborg Kommune, drevet efter ABL § 105 med ydelser jf. SEL § 85. Målgruppen er borgere fra 18 år og opefter med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Bostederne Nyborg er teamorganiseret og fordelt på fire matrikler:

 • Team Jagtenborg Nord, Syd & Service, Løbegangen 48, 5800 Nyborg
 • Team Højbo, Havnegade 28, 5800 Nyborg
 • Team Hjørnehuset, Stationsvej 2, 5853 Ørbæk
 • Team Skrænten, Skrænten...

 • Stillingstype:Deltidsansættelse
 • Ansøgningsfrist: 22. august 2022
 • Kommune: Svendborg

Brænder du for det specialpædagogiske område og at støtte børn og unge med nedsat psykisk og evt. fysisk funktionsevne i at trives og udvikle sig?..

Så tilbyder vi:

 • Et arbejde inden for et specialiseret område med nogle rigtig dejlige børn og unge
 • En arbejdsplads med et stærkt fagligt fokus.
 • Et spændende og alsidigt job
 • Et godt og inkluderende arbejdsmiljø med dygtige kolleger
 • Samarbejde med aktive og engagerede forældre
 • Faglige supervisioner med udgangspunkt i den systemisk narrative og løsningsfokuserede tænkning
 • Tæt sparring fra afdelingsleder

Vi søger en pædagog, der:

 • Evner at skabe trygge rammer omkring det...

 • Stillingstype:Tidsbegrænset ansættelse
 • Ansøgningsfrist: 07. august 2022
 • Kommune: Svendborg

Grønnemoseværkstederne i Svendborg Kommune søger socialpædagog til barselsvikariat

Brænder du for at arbejde med borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsnedsættelse og har du en pædagogisk uddannelse?
Har du en særlig interesse for det specialiserede område, og kan omsætte aktiviteter til pædagogisk praksis?
SUPER!!! Så kom frisk og søg stillingen som socialpædagog/barselsvikar hos os i Svendborg Kommunes Dagtilbud for voksne handicappede på Grønnemoseværkstederne. Vi har brug for dig den 1. oktober 2022 eller snarest herefter.

Grønnemoseværkstederne (GVS) er et...

 • Stillingstype:Fuldtidsansættelse
 • Ansøgningsfrist: 19. august 2022
 • Kommune: Aabenraa

Pædagog, sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent til CSR Døgntilbud

Vi søger flere nye medarbejdere til Center for Socialpsykiatri og Rusmiddel, Botilbud Bjerggade.

Vi er et døgndækket socialpsykiatrisk botilbud, der vægter trivsel og udvikling højt hos personale og beboere.

Vi arbejder rehabiliterende med fokus på borgeren i centrum, og en del af hverdagens mange opgaver er botræning, hvor vi gør brug af velfærdsteknologi. Stillingerne er med blandet dag-, aften- og weekendarbejde.

Vi tilbyder:

 • Et område i udvikling
 • Gode og engagerede kollegaer...

 • Stillingstype:Fuldtidsansættelse
 • Ansøgningsfrist: 17. juli 2022
 • Kommune: Esbjerg

4 Socialpædagoger til Bostedet Birkevangen, Bramming

4 Socialpædagoger til Bostedet Birkevangen, Bramming

Bostedet Birkevangen, der er et §108 tilbud under Center for Socialpsykiatri, søger 4 nye pædagogiske kollegaer til at blive en del af en fantastisk gruppe medarbejdere, der alle arbejder passioneret med at støtte psykisk sårbare borgere til et liv med indhold og mening.

Stillingerne er på 37 timer, medmindre andet ønskes og arbejdstiderne fordeler sig på dag-/aftenvagter, alle årets 365 dage. Der arbejdes ligeledes hver 2. weekend.

P...