filters Hvad søger du?

Jobopslag
2 resultater
  • Stillingstype:Fuldtidsansættelse
  • Ansøgningsfrist: 12. august 2022
  • Kommune: Esbjerg

Pædagogisk leder afd. Specialbørnehaven Kornvangen

Pædagogisk leder til Specialbørnehaven Kornvangen

Specialbørnehaven Kornvangen søger en pædagogisk leder pr. 1. oktober 2022, til 37 timer i ugen.

I Specialbørnehaven Kornvangen er målgruppen børn fra 0-6 år, med betydeligt og varigt nedsat fysisk- og psykisk funktionsevne jf. Servicelovens §32. Normeret til 20 børn (pt 2 børn i merindskrivning).
Formålet er at yde en særlig pædagogisk indsats, behandling og træning med afsæt i det enkelte barns behov. 

I Specialbørnehaven er der ansat...

  • Stillingstype:Deltidsansættelse
  • Ansøgningsfrist: 23. august 2022
  • Kommune: Fredericia

Relations kompetente pædagoger med høj faglighed til specialbørnehaven Stendalen - Genopslag

Kan du skabe relationer og udviklende læringsmiljøer for børn?
Kan du arbejde anerkendende og se muligheder i tværprofessionelt samarbejde?
Er du tydelig, og kan du skabe ro i kaos? 

Der er nu så stor søgning til Fredericia Kommunes specialbørnehave, at vi søger to ekstra pædagoger til faste stillinger på 35 timer.

Hvem er vi?
En almen- og specialbørnehave, hvor børnene ved tilsyn har svaret, at de er glade for at komme i børnehave, at de har venner, og at de kan få hjælp af en voksen. ...