filters Hvad søger du?

Jobopslag
22 resultater
 • Stillingstype:Deltidsansættelse
 • Ansøgningsfrist: 22. juli 2022
 • Kommune: Randers

Pædagog til Huset

Vi arbejder relations orienteret med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og støttebehov.

Bo- og Aktivitets Centeret Marienborgvej, søger en pædagog 30 timer ugentligt pr. 1. september 2022.

Har du erfaring, lyst og kendskab til det, at arbejde med mennesker med særlige behov - så se lige her! Stillingen er i afdeling Huset og arbejdstiderne er skiftende – dag, aften samt hver anden weekend.

Ansøgere med anden relevant uddannelse der relaterer til målgruppen opfordres ligeledes til at...

 • Stillingstype:Deltidsansættelse
 • Ansøgningsfrist: 19. august 2022
 • Kommune: Randers

Pædagog med interesse for socialpsykiatri

Er du motiverende og insisterende og en god samarbejdspartner - så er det her et job for dig! Du er uddannet pædagog og har lyst til at sætte din faglighed i spil.

Stillingen er ledig til besættelse på Støttecenter Vester Tværvej den 1. oktober 2022 eller hurtigst muligt her efter. Der er tale om en 32 timers stilling; primært i dagvagt og et mindre antal aftenvagter om måneden. Der arbejdes hver 4. weekend. Støttecenter Vester Tværvej er en del af Center for Psykiatri og Socialt Udsatte i...

 • Stillingstype:Fuldtidsansættelse
 • Ansøgningsfrist: 20. juli 2022
 • Kommune: Aarhus

PÆDAGOG TIL BOTILBUD I SKØDSTRUP - GENOPSLAG

Om jobbet: 

I Skødstrup søger vi en pædagog med en stærk faglig profil til et hus i stor udvikling.

Vores indsats har fokus på at styrke læring og livsmestring for den enkelte borger og derigennem få styrket muligheden for at mestre eget liv og komme videre i den retning, de ønsker og håber på. Vi er lige nu særligt optaget af, hvordan vi sikrer borgernes selv- og medbestemmelse og samtidig viser omhu for det sårbare liv.  Vi arbejder ud fra en dialektisk handicapforståelse og betragter et...

 • Stillingstype:Tidsbegrænset ansættelse
 • Ansøgningsfrist: 03. august 2022
 • Kommune: Aarhus

PÆDAGOG (VIKARIAT)

Vi søger en vikar der kan træde til i to sygemeldinger på 30-37 timer om ugen i en begivenhedsbestemt ansættelse. 

Tingagergården er et døgndækket botilbud (§85) og botræningstilbud (§107) for i alt 23 borgere over 18 år som opfylder kriterierne for diagnoserne autismespektrumforstyrrelse og udviklingshæmning og deraf varig nedsat psykisk funktionsevne.

 Alle borgere på Tingagergården har behov for vores støtte til at strukturere hverdagen og på forskellig vis guides mod indfrielse af...

 • Stillingstype:Fuldtidsansættelse, Deltidsansættelse
 • Ansøgningsfrist: 31. august 2022
 • Kommune: Viborg

Ergoterapeut, ssa ,pædagog eller pau

Dig, mig og Klynge 2

Klynge 2 søger dig, som vil være en del af et unikt og engageret fællesskab og kan lide at gøre en forskel som ergoterapeut, SSA, pædagog eller PAU.

Hvem er vi – dine kommende kolleger:
Vi, som personalegruppe, sætter stor pris på humor og et godt grin. Vi har fokus på at have et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Samtidig er vi handlekraftige og har hver især spidskompetencer, som vi inddrager i dagligdagen og dette nyder borgere såvel som kollegaer godt af det.

...

 • Stillingstype:Vikararbejde
 • Ansøgningsfrist: 14. august 2022
 • Kommune: Herning

Pædagogiske afløsere til Rosenholm

Rosenholm søger ferieafløsere og tilkaldevikarer. 

Uddannelse og baggrund har ingen betydning, bare du har interesse i at arbejde med en gruppe fantastiske beboere sammen med dygtige kolleger. 
Du får en grundig introduktion til de opgaver vi forventer du skal løse, der vil altid være nogen som du kan spørge til råds, hvis du bliver i tvivl. 

Rosenholm er et alsidigt tilbud til voksne udviklingshandicappede i Herning kommune, hvor vi er ca. 80 fastansatte medarbejdere ca. 60 medarbejdere...

 • Stillingstype:Fuldtidsansættelse
 • Ansøgningsfrist: 08. august 2022
 • Kommune: Herning

Pædagogisk eller sundhedsfaglig medarbejder til autismeområdet

Sæt din faglighed i spil og vær med til at skabe en struktureret, tryg og meningsfuld hverdag for voksne med autisme og ADHD.

Vi tilbyder to faste stillinger på op til 33 timer pr. uge med tiltrædelse snarest muligt.

Vi er Mosaikken et botilbud i Herning Kommune til voksne med en diagnose inden for autismespektret og ADHD. Vi er organiseret i et center for autismeområdet, med 52 borgere og 100 medarbejdere fordelt på 4 afdelinger, under handicap-og psykiatriafdelingen.

Borgere med en...

 • Stillingstype:Deltidsansættelse
 • Ansøgningsfrist: 18. juli 2022
 • Kommune: Haderslev

Pædagog til Bostedet Kløvervænget

- 30 timer pr. uge.

Stillingen er til besættelse den 1. august 2022 eller snarest derefter.

Et af vores fantastiske huse på Kløvervænget søger en kompetent pædagog. Kløvervænget er et bosted for 24 borgere med fysisk/psykisk nedsat funktionsevne, som alle bor i egen lejlighed. Bostedet er delt op i tre selvstændige leve-bomiljøer, hvor der bor otte borgere i hvert hus, i alderen 20-76 år. På Kløvervænget er der ansat pædagoger, 2 social- og sundhedsassistenter og en social- og...

 • Stillingstype:Fuldtidsansættelse
 • Ansøgningsfrist: 14. august 2022
 • Kommune: Vejle

To fagligt stærke Socialpædagoger til Bifrost afdeling Mælkevejen

Om jobbet
Bifrost er et tilbud til børn og unge med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, og børn og unge med autisme spektrum forstyrrelser. Vi leverer specialiserede pædagogiske og sundhedsfaglige tilbud til børn og unge med handicap –og deres familier. Det gør vi ved:
• At levere individuelle tilbud til børn, unge og deres familier indenfor rammerne af kommunernes bestilling.
• At arbejde professionelt med børn og unges trivsel og udvikling.
• At arbejde innovativt og målrettet med...

 • Stillingstype:Fuldtidsansættelse
 • Ansøgningsfrist: 18. juli 2022
 • Kommune: Nyborg

Bostederne Nyborg søger to visionære og faglig kompetente afdelingsledere

Bostederne Nyborg er en samlet organisation bestående af fire bo- og støttetilbud i Nyborg Kommune, drevet efter ABL § 105 med ydelser jf. SEL § 85. Målgruppen er borgere fra 18 år og opefter med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Bostederne Nyborg er teamorganiseret og fordelt på fire matrikler:

 • Team Jagtenborg Nord, Syd & Service, Løbegangen 48, 5800 Nyborg
 • Team Højbo, Havnegade 28, 5800 Nyborg
 • Team Hjørnehuset, Stationsvej 2, 5853 Ørbæk
 • Team Skrænten, Skrænten...