filters Hvad søger du?

Jobopslag
2 resultater
  • Stillingstype:Fuldtidsansættelse
  • Ansøgningsfrist: 15. juni 2022
  • Kommune: Vejle

To Pædagoger til Børne - & Familiecentret.

To spændende stillinger som pædagog/konsulent i Børne- og Familiecentret

Grundet stor efterspørgsel og udvikling i vores opgaveløsning søger Børne- og Familiecentret igen dygtige, erfarne og engagerede pædagoger til Familiebehandling På Tværs (FPT) og hos Ungekonsulenterne (UK).

Der er tale om 2 faste stillinger på fuldtid (37 timer) med tiltrædelse 1. august 2022. Stillingerne kræver en grunduddannelse som pædagog – gerne suppleret med en relevant efteruddannelse.

Begge teams (UK og...

  • Stillingstype:Deltidsansættelse
  • Ansøgningsfrist: 27. maj 2022
  • Kommune: Frederikshavn

Pædagogiske eller sundhedsfaglige medarbejdere til dagtilbud for demente søges pr. 1. juli 2022, 30 - 32 timer ugentligt

Brænder du for at arbejde med demente og være med til at gøre en forskel?

Vi søger pædagogiske eller sundhedsfaglige medarbejdere til dagtilbud for demente, med start pr. 1. juli 2022 og med et gennemsnitligt ugentligt timetal på 30 - 32 timer.

Gavlhuset er et visiteret dagtilbud til borgere med en demensdiagnose, som har bopæl i Frederikshavn Kommune. Der er 6 pladser og tilbuddet omfatter borgere, som endnu bor i egen bolig.

Et menneske med demens kan have svært ved at deltage i det...