filters Hvad søger du?

Jobopslag
2 resultater
  • Stillingstype:Deltidsansættelse
  • Ansøgningsfrist: 20. maj 2022
  • Kommune: Ikast-Brande

Brande Åcenter søger pædagoger

Brande Åcenter søger 4 pædagoger
Grundet tilgang af 2 nye borgere søger Brande Åcenter 4 pædagoger

Har du som pædagog lyst til at blive en del af Brande Åcenter, hvor samarbejde og faglighed vægtes højt? Og hvor du som pædagog har mulighed for at udvikle dig fagligt samt præge den faglige retning?

Brande Åcenter er et kombineret bo- og aktivitetstilbud med 32 lejligheder og en aflastningsenhed med 6 pladser. Aktivitetscenteret har 22 pladser. Målgruppen er voksne med betydelig og varig...

  • Stillingstype:Deltidsansættelse, Fastansættelse
  • Ansøgningsfrist: 31. maj 2022
  • Kommune: Horsens

Medarbejdere til spændende pædagogisk opgave (enkeltmandsprojekt) på socialpsykiatrisk bosted Kildegade 52

Der er tale om en borger med betydelige psykiske, sociale og adfærdsmæssige problematikker. En borger, der har brug for en høj grad af forudsigelighed, struktur og gentagelser. Således er det essentielt, at du dels formår at arbejde i et team og kunne bidrage med at få tilrettelagt en indsats der kan hjælpe borgeren til udvikling. Ligeledes kan følge den plan, der er udstukket for behandlingsarbejdet i samarbejde med psykologisk konsulent, som er tilknyttet opgaven. Når borgeren ikke er hjemme...