filters Hvad søger du?

Jobopslag
6 resultater
 • Stillingstype:Fuldtidsansættelse, Deltidsansættelse, Fastansættelse, Tidsbegrænset ansættelse
 • Ansøgningsfrist: 03. maj 2021
 • Kommune: Randers

Familiekonsulenter til Specialindsats for Børn - Lucernevej

Vi søger fagligt velfunderede pædagoger, gerne med terapeutisk efteruddannelse


Familiekonsulent til Specialindsats for børn – Lucernevej

Grundet stigende efterspørgsel på vore ydelser søger vi nye kollegaer ved Specialindsats for børn – Lucernevej familiekonsulenter.
 

En fast stilling på 37 timer som udgangspunkt med terapeutisk efteruddannelse
En midlertidige stilling på henholdsvis 32 timer til og med 31.12.22

Specialindsats børn - Lucernevej består af en Specialbørnehave...

 • Stillingstype:Fuldtidsansættelse, Tidsbegrænset ansættelse
 • Ansøgningsfrist: 18. april 2021
 • Kommune: Ringsted

Familieterapeuter til Familiehuset i Ringsted Kommune

Familiehuset søger 2 uddannet Familieterapeuter i Ringsted til en tidsbegrænset projekt stilling i 2 år.

Om Familiehuset

I Familiehuset er vi optaget af at hjælpe familier i udsatte positioner til et mindre sårbart sted at stå gennem koordinerede og helhedsorienterede indsatser. Familiehuset huser et støtte– kontaktpædagog team og et familie team.

Opgaverne i Familiehuset kommer fra kommunens Børne- og Familie Rådgivning samt Ungeenheden. Familiehuset samarbejder derfor med kommunens...

 • Stillingstype:Fuldtidsansættelse, Fastansættelse
 • Ansøgningsfrist: 18. april 2021
 • Kommune: Silkeborg

To vejledere til specialteamet i Ungeguiden

I Silkeborg Kommune er uddannelsesvejledningen en del af beskæftigelsesafdelingen. I beskæftigelsesafdelingen gør vi ord til handling, når vi siger, at vi tror på den unge og på fællesskabet. Vi er konsekvente og lader tillidsdagsordenen gennemsyre alt vores arbejde. Vi er på forkant med udviklingen, og vi har tillid til, at vi lykkes, når vi vil det sammen. Derfor er der et stort engagement om opgaven blandt både medarbejdere og ledere, og derfor lykkes vi rigtig godt med mange af vores...

 • Stillingstype:Fuldtidsansættelse, Fastansættelse
 • Ansøgningsfrist: 18. april 2021
 • Kommune: Nyborg

Rusmiddelcenter, Nyborg søger en erfaren misbrugsbehandler

Metodestærk og struktureret misbrugsbehandler

Kan du holde den røde tråd igennem et konceptuelt behandlingsforløb og har du en betydelig metodisk rygsæk, som du formår at sætte i spil, så er det lige dig, vi gerne vil invitere ind i vores team.

Rusmiddelcenter, Nyborg søger en erfaren misbrugsbehandler til stofområdet i en 37-timers stilling med start 1. juni 2021. Arbejdstiden er i dagtimerne mandag til fredag.

Du skal kunne gabe over differentierede indsatser, da målgruppen spænder...

 • Stillingstype:Deltidsansættelse, Fastansættelse
 • Ansøgningsfrist: 16. april 2021
 • Kommune: Roskilde

Ungekoordinator/pædagog til Klub Roskilde Midt med opgaver i det boligsociale felt

Vil du være med til at hjælpe unge videre i livet og være med til at skabe meningsfulde fællesskaber for børn og unge i Roskilde?

Du vil blive ansat i Klub Roskilde Midt under Roskilde Kommune, hvor du halvdelen af tiden vil indgå med bl. a. følgende opgaver:

 • Medudvikler af vores 4 aftentilbud, så de er tidssvarende og appellerer til målgruppen 13-17 årige i Roskilde kommune, herunder koordinere aktiviteter og ture på tværs af de 4 afdelinger.
 • Være tovholder og nytænkende på vores...

 • Stillingstype:Fuldtidsansættelse, Fastansættelse
 • Ansøgningsfrist: 15. april 2021
 • Kommune: Ringsted

Pædagogisk udviklingskonsulent til dagtilbudsområdet i Ringsted

Er du drevet af at skabe udvikling af høj kvalitet på dagtilbudsområdet og har du erfaring med og viden om arbejdet med børn i udsatte positioner?

Som pædagogisk udviklingskonsulent vil du få opgaver, der spænder bredt inden for dagtilbudsområdet og du skal understøtte den fortsatte implementering af den styrkede pædagogiske læreplan. Hovedopgaven er at understøtte det samlede dagtilbudsområde og de enkelte dagtilbud i den løbende udvikling af pædagogisk praksis, både hvad angår det almene og...