Hvad søger du?

Hvad er din baggrund?

filters Hvad søger du?

Jobopslag
1 resultater
  • Stillingstype:Deltidsansættelse, Fastansættelse, Tidsbegrænset ansættelse
  • Ansøgningsfrist: 21. april 2021
  • Kommune: Billund

2 pædagoger - Botilbuddet UNGBO, barselsvikariat og fast stilling på 32 timer pr. uge

2 pædagoger søges, 1 til et barselsvikariat og 1 til en fast stilling til Botilbuddet UNGBO i Grindsted.  

Vejledning og Støtte, rummer tilbud til borgere der modtager støtte efter § 85. Der er bofællesskaber og hjemmevejledning. Vi har afdelinger i Grindsted by, Vorbasse og har hjemmevejledning i Billund by. Vi har også en Cafe med tilbud om rådgivning, samt et §107 tilbud til unge, hvor de træner i at bo selvstændigt, og afklares til videre til forløb.

Borgerne er fra 18 til 25 år...