2 pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter til 2 pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter til Daginstitutionen Sandgården, Dagtilbud Hasseris

Dagtilbud Hasseris, Daginstitutionen Sandgården søger 2 pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter til henholdsvis en fast stilling 32 timer ugentligt samt et barselsvikariat 32 timer ugentligt med tiltrædelse den 1. december 2021 eller snarest derefter. Du bedes tydeligt beskrive i din ansøgning, hvilken af stillingerne du søger.

Brænder du for at arbejde med børn i alderen 0-6 år? Har du lyst til at være del af en institution med vokseværk? Og kan du se potentialer i at tilrettelægge inspirerende læringsmiljøer af høj kvalitet? Så er chancen her for at blive en del af vores team.

Daginstitutionen Sandgården er en institution, som startede op i august 2020 med en børnehavedel og maj 2021 med en vuggestuedel. Børnehaven er pt. normeret til 80 børn fordelt på 4 stuer, dette børnetal er stigende, og slutnormeringen er 96 børn. Vuggestuen er normeret til 64 børn fordelt på 4 stuer. Pædagogikken i institutionen er funderet i ICDP, ligesom der er et stort fokus på at etablere forskellige inspirerende læringsmiljøer for børnene inden for alle læreplanstemaer, herunder et stort projekt i samarbejde med Sprog & Integration og Sofiendalsskolen omkring sprogudvikling, som vil forløbe frem til 2027. Da etableringen af institutionen stadig er i gang, er det vigtigt, at du har masser af gåpåmod og ideer til, hvordan de gode løsninger kan udformes og igangsættes samt at du er følelsesmæssig robust til også at håndtere modgang.

Stillingerne er begge i vuggestuen, hvor du vil skulle være på en stue, som allerede er godt i gang med at blive etableret. I vuggestuen har vi dels fokus på opstart af nye børn med stor opmærksomhed på at gøre opstarten for børn og forældre så tryg og genkendelig som muligt og derudover arbejder vi med struktur funderet i vuggestue pædagogik. Der vil være mulighed for at påvirke og igangsætte tiltag, som er til gavn for både den enkelte stue og hele institutionen. I vuggestuen er vi optaget af at skabe genkendelighed for børnene via faste rutiner. Vi er i gang med at etablere brugen af babytegn ligesom vi arbejder med læringsmijøer med særligt fokus på sprog og motorik/sanser. Vi er jævnligt på ture i nærmiljøet med en mindre gruppe børn, hvor vi sanser og følger børnenes spor.

I din ansøgning forventer vi, at du beskriver, hvilke læringsmiljøer du har særlige kompetencer i at tilrettelægge og understøtte. Det kunne f.eks. være indenfor kategorierne natur/udeliv, sprog, motorik, musik/teater, science/IT i børnehøjde, eller lignende.

Vi søger en pædagogmedhjælper/pædagogisk assistent som:

 • Har erfaring med børn i alderen 0-6 år.
 • Er omsorgsfuld og hjertevarm.
 • Brænder for at arbejde med relationer både til børn, forældre og kollegaer.
 • Har kendskab til eller er nysgerrig på ICDP.
 • Brænder for at være medskaber af inspirerende læringsmiljøer for og med børnene.
 • Har gåpåmod og som ikke lader sig slå ud af modgang i en opstartsfase.
 • Ser det som en naturlighed at arbejde inkluderende, anerkendende og inddragende.
 • Er indstillet på at arbejde i en institution med vokseværk.
 • Er iderig og kan omsætte både andres og egne initiativer til meningsfyldt pædagogisk praksis.
 • Er reflekterende og formår at omsætte egen refleksion til handling.

Vi forventer:

 • At du er nysgerrig på den pædagogiske praksis.
 • Du har godt humør og møder verden med et smil på læben.
 • Du har overblik, er fleksibel og stabil.
 • Du er selvstændig og kan tage ansvar.
 • At du har lyst til ved sygdom at hjælpe til i køkkenet.
 • Du er åben overfor nye udfordringer og er omstillingsparat.
 • Du er energisk og kan sætte aktiviteter i gang, som tilgodeser børnenes udvikling, trivsel, dannelse og læring.
 • Du har et positivt livssyn, og du formår at omsætte det til inkluderende pædagogik.
 • Du ser forældre samarbejdet som værende inspirerende og understøttende for din praksis, og at du formår at inddrage forældrene i børnenes udvikling, trivsel, dannelse og læring.
 • At du ser "fejl" og succeser som potentiale for læring, og at du tør dele din læring med det øvrige personale, så vi kan arbejde med organisatorisk læring til udvikling af vuggestuens pædagogik.
 • At du ser mulighederne i at samarbejde med vuggestuefdelingen, så vi får et samarbejde præget af høj faglighed på tværs af institutionen. Det gælder både samarbejdet i overgangen fra vuggestue til børnehave, omkring børnegruppens sproglige udvikling og i hverdagen generelt.

Vi kan tilbyde:

 • En personalegruppe, hvor trivsel er højt prioriteret og hvor vi arbejder med ka`li`hed.
 • Kollegaer, der arbejder anerkendende, inkluderende og ressource orienteret.
 • Et job med ansvar og udfordringer.
 • En institution, hvor forældrene har stor indflydelse på deres børns hverdag.
 • En institution, som ser stor værdi i et anerkende forældresamarbejde.
 • En personalegruppe i konstant udvikling, og hvor der er plads til dine ideer og input.
 • Et dagtilbud, hvor vi erfaringsudveksler på tværs af institutioner, og hvor alle bidrager til den gode opgaveløsning.
 • En institution som arbejder med reflekterende praksis og hvor "fejl" og succeser ses som potentiale for organisatorisk læring.
 • Mentorordning
Søg stillingen
Oprettelsesdato: 13. oktober 2021
Ansøgningsfrist: 05. november 2021
Tiltrædelse: 01. december 2021
Stillingstype: Deltidsansættelse
Ugentlig antal timer: 32 timer
Kontaktperson: ikke oplyst
Telefon: 99825940
Region: Nordjylland
Kommune: Aalborg
Postnummer: 9200 Aalborg SV
Adresse: Anna Anchers Vej 7 9200 Aalborg SV