2 skolepædagoger til indskoling, SFO og mangfoldige læringsmiljøer

Vil du bidrage til udviklingen af vores spændende læringsmiljø på Issø-skolen? Kan du se dig selv som kreativ og aktiv medspiller i hele skolens læringsmiljø med fokus på trivsel og læring? Så venter der spændende udfordringer til dig.

Om Issø-skolen
Vi har 365 dejlige, nysgerrige og ambitiøse elever og aktive forældre, der ligesom vi, vil deres børn det allerbedste, både fagligt og socialt. Vi har 40 medarbejdere, som med faglig dygtighed, engagement og nærvær skaber trivsel og læring for alle elever.
Vi er netop blevet LEAPS-skole og udmærker os ved at udvikle vores elevers handlekompetencer.
Vi har en god skole og er stolte af, at hele 85% af børnene i skoledistriktet går hos os.
 
Vi har brug for 2 dygtige pædagoger i 37 timer/uge; 1 skolepædagog i en fast stilling, samt 1 skolepædagog i et 1-årigt vikariat.
For begge stillinger gælder, at vi ønsker så hurtig en ansættelse som muligt efter sommerferien.
Med afsæt i den kommunale målsætning om ”alle børn og unge skal blive den bedste udgave af sig selv – løftet af læring og trivsel” samt ikke mindst skolens værdigrundlag, vil du indgå i vores målrettede arbejde med at skabe det bedst mulige læringsmiljø for alle vores børn i skolen og SFO. Samlet set skal begge vores nye medarbejdere kunne bidrage til følgende områder i skolens og SFO´ens dagligdag og udvikling:

 • Skolepædagog i henholdsvis indskolingens 0., 3. og 6. årgang 
 • SFO-pædagog
 • Pædagog i ForårsSFO til april 2022
 • Bidrage til at skabe mangfoldige læringsmiljøer
 • Bevægelsestimer i skoledelen
 • Trivselstimer i skoledelen

Vi drømmer om, at du kan bidrage til:

 • et tæt samarbejde mellem pædagoger, lærere og ledelse
 • være med til at skabe energi og glæde for børn og personale
 • det tætte relationsarbejde mellem personale, børn og forældre
 • nytænkning og kreativitet i vores skole, SFO og forårs-SFO
 • at skabe selvhjulpne børn, som er aktivt deltagende

Til gengæld bliver du en del af et team af fantastiske medarbejdere i et fællesskab, hvor tillid, samarbejde og professionalisme i alle sammenhænge prioriteres højt.

Vi afholder Åbent Hus torsdag d. 5. august 2021 kl. 16:30-18:00. Tilmelding sker fra 2. august 2021 til afdelingsleder Vibeke Østergaard.
Hør gerne mere om stillingerne hos Vibeke Østergaard på telefon 6223 6116.
 
Ansøgningsfrist mandag d. 9. august 2021.
Ansættelsessamtaler afholdes torsdag d. 26. august 2021.

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 22. juli 2021
Ansøgningsfrist: 09. august 2021
Tiltrædelse: 01. september 2021
Stillingstype: Fuldtidsansættelse, Fastansættelse, Tidsbegrænset ansættelse
Ugentlig antal timer: 37 timer
Kontaktperson: afdelingsleder Vibeke Østergaard
Telefon: 6223 6116
Region: Syddanmark
Kommune: Svendborg
Postnummer: 5771 Stenstrup
Adresse: Skolevej 4