ÅBYHØJ DAGTILBUD, AFDELING VUGGESTUEN VED ÆBLETRÆET, SØGER PÆDAGOGMEDHJÆLPER FRA 1. FEBRUAR STILLINGEN ER PÅ 30 TIMER

Åbyhøj dagtilbud, afdeling Vuggestuen ved Æbletræet, søger pædagogmedhjælper fra 1. februar stillingen er på 30 timer.

Om jobbet:

Åbyhøj dagtilbud består af i alt syv afdelinger: fire børnehuse, en vuggestueafdelinger og to børnehaveafdelinger.  Vi har en arbejdskultur, hvor vi har tillid, skaber relationer, deler ressourcer og tænker nyt.

Vi vægter faglighed højt, derfor ønsker vi medhjælpere, der vil være med til at støtte op om det faglige arbejde, pædagogerne er ansvarlige for.

Vi arbejder ud fra det fælles pædagogiske grundlag, som danner rammer for vores arbejde med børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. I Åbyhøj dagtilbud har vi særlig fokus på forældresamarbejde og samspil og relation. Vi har brug for, at du har en tilgang til børn og voksne, hvor du vægter relationen og er positiv i din tilgang.

Vores daglige arbejde er bygget op omkring en professionel fagligkultur, hvor den enkelt medarbejde tilføjer værdi til organisationen. Vi forventer, at alle medarbejdere i Åbyhøj Dagtilbud:

 • Viser loyalitet overfor fælles beslutninger og den pædagogiske praksis i egen afdeling og i hele dagtilbuddet. 
 • Forpligter sig til at tilrettelægge sin egen praksis i forhold til eventuelle handleplaner.
 • Evner at arbejde selvstændigt og ansvarligt, fungerer som rollemodel for børnegruppen, kan inspirere og sætte aktiviteter i gang.
 • Aktivt deltager i det daglige samarbejde omkring børn, forældre og personale.
 • Viser omstillingsparathed og et godt samarbejde, både i afdeling og afdelingerne imellem.
 • Er parat for at hjælpe hvor behovet er og er en del af et helt hus.
 • Deltager i relevante møder.

Din profil:

Vi forventer, at du

 • Bakker stuepædagogerne op i løsningen af det daglige pædagogiske arbejde og de praktiske arbejdsopgaver
 • Er anerkendende i tilgangen til børnene og det pædagogiske arbejde
 • Har lyst til at lære og modtage vejledning og kan bede om hjælp
 • Tager ansvar for det praktiske arbejde, kan arbejde selvstændigt og har et godt overblik, når det er travlt
 • Har jahatten på, kan se det vigtige i de små ting, og kan se værdien i hverdagens gentagelser
 • Er engageret og imødekommende
 • Kan rumme børn og voksnes forskelligheder

-      Hvilke af ovenstående personlighedstræk og kompetencer passer til dig – og hvordan vil du gøre brug af dem i arbejdet som pædagogmedhjælper?

-      Hvad er dine interesser og stærke sider?

-      Hvorfor vil du gerne arbejde i en vuggestue?

 Kun ansøgere, som svarer på ovenstående spørgsmål, vil komme i betragtning til samtale.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.
  
Ugentligt timetal: 30 timer

Hvis du vil vide mere:
Kontakt gerne pædagogisk leder Gitte Sørensen, på telefonnr. 2960 7716 for yderligere information.
Vi glæder os til at høre fra dig.

Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist: Søndag d. 30. januar 2022
Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag d. 1. februar 2022

Om os
Vi er en afdeling med 39 børn fordelt på tre grupper med 4 medarbejdere i hver.

I vores pædagogiske praksis prioriterer vi, at give barnet en god start på livet, vi vægter den tydelige voksne, der kan skabe ro og tryghed. Vi arbejder med læringsmiljøer hele dagen, samt læreplanstemaer, hvor motorik, musik, dialogisk læsning og kreativitet kan indgå. Børnene kan være opdelt i både større og mindre gruppe ud fra barnets udviklingsniveau og interesser. Det er vigtigt, at alle børn bliver set, forstået og respekteret – med de behov og ressourcer, barnet har.

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 14. januar 2022
Ansøgningsfrist: 30. januar 2022
Tiltrædelse: 01. februar 2022
Stillingstype: Deltidsansættelse
Ugentlig antal timer: 30 timer
Kontaktperson: Gitte Stoltze Sørensen
Telefon: 29607716
Region: Midtjylland
Kommune: Aarhus
Postnummer: 8230 Åbyhøj
Adresse: Gammelgårdsvej 24A