Barselsvikariat til fritidscentret Fri-Stedet

Fritidscentret Fri-Stedet søger uddannet pædagog (UCN) til barselsvikariat i vores fritids-og ungdomsklub:

Stillingen er fra d. 1. april eller maj til 31. december 2021 med mulighed for forlængelse, hvor du primært er i vores afdeling på Thulevej 32 B.
Stillingen er på 34 timer ugentligt med 2 faste aftner og weekendrul.

Fritidscentret Fri-Stedet er organiseret i Center for Tværfaglig Forebyggelse. Fri-Stedet er et aktivt center både i og uden for huset, hvor fællesskab, partnerskab, samarbejde og helhedsorienteret indsat er nøgleord i vores arbejde. Vi er et socialpædagogisk tilbud til børn og unge i alderen 10-18/25 år. Fri-Stedet består af en fritids- og ungdomsklub på 350 medlemmer, hvoraf pt. de 40 er børn og unge med varig fysisk/psykisk funktionsnedsættelse, som er inkluderet i huset.

Derudover er der tilknyttet en afdeling Farmen, heste- og naturlegepladsen på Kollegievej.
På Fri-Stedet er vi multikulturelle, hvilket afspejles både i medlems- og personalegruppe.
Vi er 36 ansatte med forskellige faglige baggrunde, timeantal og opgaver, som er 100% engagerede.
Vi er kendt for nytænkning, kreativitet og rummelighed. Vi arbejder med udgangspunkt i inkluderende tilgang og arbejder aktivitetsbaseret.

Vi arbejder ud fra Aalborg Kommunes værdier og mål – læs mere: https://www.aalborg.dk/om-kommunen/organisation/familie-og-beskaeftigelsesforvaltningen

FC Fri-Stedets kerneopgave:

Vi vil sammen med børn, unge og deres familier arbejde forebyggende og tværfagligt gennem dannelse af relationer og inkluderende fællesskaber for at fremme sund livsmestring.
Det forventes, at du har sat dig ind i Fri-Stedets kultur (www.fri-stedet.dk) facebook (Fri-Stedet).

Personlighed:

Opgaverne på Fri-Stedet er spændende og udfordrende. Det er derfor vigtigt, at du trives i en foranderlig hverdag, hvor vi hele tiden justerer vores praksis i forhold til børn og unges behov ligesom vi hele tiden justerer os i forhold til det som rør sig i lokalområdet sammen med samarbejdspartnere m.fl.
Vi ønsker en proaktiv medarbejder med erfaringer i forhold til opgaverne.
Det er vigtigt for os, at du er parat til at lære om det som opgaven med målgruppen kræver. Herunder pædagogiske metoder/tilgange f. eks, Bruce Perry, empowerment og neuropædagogik.

Kompetecer:

Vi har en forventning om, at ansøger er motiveret for at sætte sig ind i og bruge vores pædagogiske metoder/tilgange og i øvrigt er nysgerrig på at få samarbejdspartneres med- og modspil.
Vi forventer, at du sætter din faglig- og personlighed i spil og kan modtage feedback på egen praksis.

  • Du kan bidrage ind med aktiviteter.
  • Du skal have viden og erfaringer i det pædagogiske arbejde med piger både med forskellige etniske baggrunde og i udsatte positioner.
  • Du skal kunne udtrykke dig skriftligt til brug i udarbejdelse af fx handleplaner- og statusrapporter.
  • Endvidere skal du være villig til at deltage i arrangementer/kolonier/overnatninger.

Forventninger til resultater indenfor 6 måneder:

  • Du er en god rollemodel for institutionens kultur og har sat dit præg på udviklingen heraf.
  • Du har fået kendskab til og har et samarbejde med forældrene i din børne-og ungegruppe.
  • Du er rollemodel og går forrest i at tage initiativer til aktiviteter.
  • Du er blevet endnu mere bevidst i forhold til dine styrker og du har stærke relationskompetencer.
  • Du mestrer både skriftligt og verbal kommunikation på det forventede niveau.
  • Du tager ansvar for det gode arbejdsmiljø ved fx at du udtrykker din mening på en faglig og konstruktiv måde – vi taler med hinanden-ikke om hinanden.

Har ovennævnte beskrivelse af stillingen vakt din interesse, så send en ansøgning:
Du er velkommen til at kontakte centerleder Ulla Severin på mobil 31 99 33 06 eller Souschef Jill Hvarregaard på mobil 31 99 33 02 for yderligere.

Stillingerne er omfattet af Ny Løn.
Øvrige ansættelsesforhold efter gældende overenskomst mellem KL og BUPL.

Der indhentes straffe og børneattest inden endelig ansættelse.

Arbejdsstedets adresse: Thulevej 32 B, 9210 Aalborg S.Ø.

Send ansøgning

Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen Søg stilliingen og udfylde den formular, som kommer frem. Det er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. ansøgning og CV i begrænset omfang.

Aalborg Kommune opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion, handicap eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.
 

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 22. februar 2021
Ansøgningsfrist: 12. marts 2021
Tiltrædelse: 01. april 2021
Stillingstype: Deltidsansættelse, Tidsbegrænset ansættelse
Ugentlig antal timer: 34 timer
Kontaktperson: Centerleder Ulla Severin
Telefon: 3199 3306
Region: Nordjylland
Kommune: Aalborg
Postnummer: 9210 Aalborg SØ
Adresse: Thulevej 32 B