Blovstrød Klyngen søger pædagogmedhjælpere eller pædagogiske assistenter til vores 0-4 års grupper

Blovstrød Klyngen i Allerød Kommune søger 6 pædagogmedhjælpere eller pædagogiske assistenter med tiltrædelse 1. december 2021 eller snarest derefter.

For alle stillinger gælder, at timetallet kan være fleksibelt mellem 30 – 35 timer pr. uge. Angiv i din ansøgning, hvilket timetal, du ønsker.
 
Arbejdstiden ligger fortrinsvis i vores åbningstid ml. kl 7 - 17. Der vil være personalemøder, pædagogiske dage, forældrearrangementer og lign., der placeres uden for åbningstiden.

Om os

Vi er en velfungerende Klynge med en høj social kapital og vi er netop flyttet ind i 2 nybyggede moderne huse med fælles legeplads.
 
Vi vægter tværfagligt samarbejde, faglig udvikling og medindflydelse på egen hverdag højt. Når vi arbejder med vores kerneopgave, lægger vi vægt på tillid, trivsel, fællesskab og faglighed, så vi skaber værdi for børnene i hverdagen.
 
Vi lægger vægt på nærværende, aktivt deltagende og inkluderende voksne, der ser børnenes perspektiv og det enkelte barns muligheder – og vores motto er: ”Børn gør det godt, når de kan”.
 
De grundlæggende værdier i vores arbejde er: Åbenhed, troværdighed og respekt. Vi arbejder ud fra et ressourcesyn og positive forventninger med anerkendende kommunikation i forhold til børn, forældre og kolleger. Vi har en engageret forældregruppe, og vi ønsker, vores værdigrundlag afspejles i mødet og i samarbejdet med familierne.
 
Vi arbejder ud fra Allerød Kommunes Børne- og Læringssyn: https://www.alleroed.dk/borger/familie-boern-og-unge/det-faelles-boerne-og-laeringssyn  og vores pædagogik tager udgangspunkt i arbejdet med social inklusion, hvor alle børns adgang til meningsfulde fællesskaber vægtes højt. Vi arbejder med at tilpasse og justere vores praksis, så den målrettes det, som børnene har brug for.
 
Vi har en grøn profil og værdsætter udelivet højt. Det betyder, vi bl.a. bruger legepladsen som en forlængelse af vores huse og laver planlagte aktiviteter og lege i uderummet. Vi vægter, at børnene får kendskab til naturen, sundhed, bevægelse samt miljø og bæredygtighed.
 
Vores pædagogik tager udgangspunkt i arbejdet med social inklusion, hvor alle børns adgang til meningsfulde fællesskaber vægtes højt. Vi arbejder med at tilpasse og justere vores praksis, så den målrettes det, som børnene har brug for.
 
Vores pædagogiske planlægning tager udgangspunkt i den styrkede pædagogiske læreplan – herunder børnesynet i læreplanen, styrkelse af pædagogikken i hverdagsrutinerne, vores evaluerings- og refleksionskultur og uddannelse af Faglige Fyrtårne.

Vi planlægger dagligdagen med udgangspunkt i det, som børnene viser os, at de har brug for eller er optagede af. Vi arbejder med læringsmiljøer gennem hele dagen og har fokus på den legende tilgang med aktive, nærværende voksne i dels børneinitierede aktiviteter og dels vokseninitierede aktiviteter.
 
Vi arbejder teamorganiseret, hvor teamet af pædagoger og medhjælpere samarbejder om børnene på tværs af vuggestue- og børnehavealder. Teamorganiseringen betyder, at børnene har en glidende overgang fra vuggestue til børnehave, fra børnehavebarn til kommende skolebarn og videre til skolebarn. Det bevirker, at børnene har kendskab og tryghed ved hele teamets personale, hvilket er fordrende for børnenes udvikling, trivsel, dannelse og læring og sikrer trygheden i overgangene fra vuggestuebarn til børnehavebarn.
 
Allerød Kommune er en arbejdsplads med høj Social Kapital og vi vægter tværfagligt samarbejde, kompetence- og jobudvikling og ikke mindst medindflydelse på egen hverdag højt. Det vigtigste for os er vores kerneopgave - at skabe værdi for borgerne.

Om stillingerne

Stillingerne indeholder både praktiske opgaver og opgaver i forbindelse med det pædagogiske arbejde med børnene.

Om dig

Du skal være energisk, legende, åben, imødekommende og praktisk anlagt samt have lyst til at være aktiv og nærværende sammen med børnene – både i vuggestue og børnehave.
Du skal være indstillet på at indgå i et teamsamarbejde på tværs af vuggestue og børnehave
Du skal være mødestabil, fleksibel og kunne arbejde på alle tider inden for vores åbningstid
Du skal være god til at opretholde en struktur samt være loyal i forhold til aftaler.
Du må meget gerne have erfaring med arbejdet i en daginstitution.
Du må gerne have gode IT evner.
Du skal være indstillet på at bruge legepladsen aktivt i det daglige.
Hvis du er musisk, vil det være et plus!

Derfor skal du vælge os

Hvis du kan se dig selv i den udvikling, vi er midt i og vil du være med til at give børnene en god start i livet, så send os en ansøgning.
 
Du kan læse mere om os her: http://bhu-blovstroed.skoleporten.dk/sp

Løn- og ansættelsesvilkår vil blive fastsat efter gældende overenskomst for [overenskomst].

Vi indhenter referencer og straffeoplysninger på alle kommende medarbejdere.

Du er velkommen til at kontakte Klyngeleder Lone Sommer Hansen på tlf 40413625 for at høre nærmere om stillingerne.

Du uploader din ansøgning sammen med dit CV og evt uddannelsesbevis via linket i annoncen senest den  16. december 2021.

Vi holder ansættelsessamtaler løbende fra uge 48.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 25. november 2021
Ansøgningsfrist: 16. december 2021
Tiltrædelse: 01. februar 2022
Stillingstype: Deltidsansættelse, Fastansættelse
Ugentlig antal timer: 30-35 timer
Kontaktperson: Klyngeleder Lone Sommer Hansen
Telefon: 4041 3625
Region: Hovedstaden
Kommune: Allerød
Postnummer: 3450 Allerød
Adresse: Byagervej 2