BØRNEHUSET RØNNEBO I LISBJERG SØGER EN PÆDAGOG TIL DE 0-2 ÅRIGE - GENOPSLAG

Da den ene af vores stuepædagoger har søgt nye udfordringer, søger vi pr. 1. november 2022 eller hurtigst muligt, en pædagog til Marken. Marken er gruppen med vores yngste børn. Stillingen er på 34 timer om ugen. Børnehuset Rønnebo er en del af Lisbjerg-Trige-Spørring Dagtilbud.

 

Om jobbet:

Stillingen er i Børnehuset Rønnebo, Elevvej 14, Lisbjerg. Rønnebo er en integreret institution normeret til 17 vuggestue- og 30 børnehavebørn.

Rønnebo er beliggende i et naturskønt område med Lisbjergskoven på den ene side, fodboldbane og stisystem til den anden side. Vi har en legeplads med mange legekroge mellem træer og buske, hvor børnene har gode muligheder for fordybelse i legen.

Vi er struktureret således, at vores tre stuer Mark, Eng og Skov, har henholdsvis de yngste, mellemste og de ældste børn i Rønnebo. På hver stue er der som udgangspunkt tilknyttet to pædagoger og en medhjælper.

I hverdagen vil du være tilknyttet Marken, men da vi ønsker et hus hvor kerneopgaven udføres på bedste vis, på alle tre stuer og hvor vi ”løfter i flok” vil det ikke være utænkeligt at man ”lånes” ud til en anden stue for at få dages personaledækning til at gå op. I ydertimerne er der samarbejde mellem alle tre stuer. Derudover vil der blive prioriteret et samarbejde med Engen, som er stuen med Rønnebos mellemste børn.

Som ansat i Lisbjerg-Trige-Spørring Dagtilbud bliver du en del af et dagtilbud i udvikling, hvor vi brænder for arbejdet med børnene og agerer i et udviklende miljø med fokus på faglighed, engagement og samarbejde.


Din profil:

·       Du er initiativrig, nysgerrig på egen og andres praksis, fagligt velfunderet 
        og brænder for arbejdet med 0-2-årige

·       Du ser hele barnet og dets behov

·       Du er nærværende og god til at skabe trygge, omsorgsfulde og forudsigelige rammer

·       Du er vedholdende, tydelig og klar til at tage et ansvar

·       Du kan tænke faglighed ind i dagens rutiner

·       Du kan skriftligt og mundtligt reflektere over børns læring og udvikling

·       Du er god til at organisere dit arbejde og er i besiddelse af et positivt menneskesyn

·       Du er relationel stærk både ift. børn, forældre og kollegaer

·       Du er opsøgende, interesseret og anvisende i samarbejdet med forældre

·       Du har interesse for også at arbejde med børnehavebørn i vores daglige samarbejde på tværs i huset

·       Du er parat til at påtage dig opgaver, der ligger udover det daglige pædagogiske arbejde med børnene, 
        ex forældrerådsarbejde, tillidsposter mm

·       Du ser samarbejde på tværs i huset som en styrke og tænker i den sammenhæng løsningsorienteret

·       Du har god energi og kan bidrage positivt til stemningen i både børne- og voksenhøjde

·       Du er indstillet på at indgå i teamet med respekt for det eksisterende samarbejde

·       Du har lyst til at komme og besøge os – inden du sender din ansøgning


Derfor skal du vælge os:

·       Vi er optaget af at skabe en udviklende og legende hverdag, rig på pædagogiske læringsmiljøer, 
        samt en kultur, der bygger videre på genkendelighed og udveksling af den gode historie. 
        Vores fokus i forhold til børnene skal være; omsorg, udvikling og faglighed.

·       Vi har et godt arbejdsmiljø med en høj social kapital og er optaget af spille hinanden gode og løfte i flok.

·       Vi arbejder med stærkere læringsfællesskabe hvor vi i øjeblikket har fokus på at få en professionel 
        feedbackkultur.

·       Vi har faste møder og forberedelsestid indarbejdet i mødeplanen.

·       Vi indgår i et tæt samarbejde med Lisbjergskolen med fokus på 0-18 års perspektivet.

·       Vi er optagede af at styrke den tidlige forebyggende indsats, samt skabe stærke fællesskaber 
        og sammenhænge i overgangene.

·       Vi har særlig opmærksomhed på at løfte alle børns sproglige og motoriske udvikling.


Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer, med mindre stillingen er omfattet af en forhåndsaftale, som kan danne grundlag for lønfastsættelsen
  
Ugentligt timetal: 34


Hvis du vil vide mere:

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Lone Honoré på telefon 41 85 72 63.


Ansøgning

Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist:  09-10-2022

Vi vil i ansøgningsperioden løbende afholde samtaler.

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 22. september 2022
Ansøgningsfrist: 09. oktober 2022
Tiltrædelse: 01. november 2022
Stillingstype: Deltidsansættelse
Ugentlig antal timer: 34 timer
Kontaktperson: Lone Honoré
Telefon: 41 85 72 63
Region: Midtjylland
Kommune: Aarhus
Postnummer: 8200 Aarhus N
Adresse: Elevvej 14