Børnespecialcenteret - Specialbørnehaven Spiretårnet søger pædagog


Specialbørnehaven Spiretårnet søger en uddannet pædagog i 37 t. ugentligt pr. 1. november 2021 eller snarest derefter.

Spiretårnet er et behandlingstilbud efter §32 og er en del af Børnespecialcenteret, Holbæk Kommune.

Spiretårnets målgruppe er børn med multiple fysiske og psykiske handicaps, børn med udviklingsforstyrrelser, sansesarte børn samt børn uden diagnose, der af forskellige årsager ikke profiterer af placering i de øvrige kommunale dagtilbud.

Udover vores daglige børnehavetilbud, har vi vores egen aflastning, ti weekender om året, hvor børnehavebørnene tilbydes aflastning i de kendte rammer med kendt personale. Vi modtager børn i alderen 0 – 6 år.

Vi søger

 • En uddannet pædagog, gerne med erfaring indenfor det specialiserede område
 • En fleksibel kollega, der kan indgå i det tætte samarbejde med de andre pædagoger, samt andre tværprofessionelle samarbejdspartnere
 • En kollega, der kan se udviklingspotentialer hos det enkelte barn og med baggrund deri, kunne udarbejde, og arbejde ud fra, individuelle handleplaner 
 • En kollega med respekt for et tæt forældresamarbejde
 • En kollega, der er villig til at indgå i vores aflastning 10 weekender årligt
 • En kollega, der er fagligt velfunderet og ser muligheder i at udvikle sin pædagogiske faglighed i samarbejde med os  

Vi tilbyder

 • En arbejdsplads præget af høj pædagogisk faglighed, hvor der bl.a. arbejdes ud fra TEACCH samt KRAP inspirerede metoder 
 • En spændende og faglig udfordrende målgruppe
 • Tæt samarbejde med forældre samt eksterne samarbejdspartnere
 • Tværfagligt samarbejde med både fysioterapeuter, talepædagoger etc.
 • Samarbejde i det samlede Børnespecialcenter omkring kerneopgaven

Ansøgningsfrist den 18. november 2021 – dog med mulighed for samtaler løbende.

Løn og ansættelse
Løn- og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger
Lone Nedergaard Ottensten, tlf. 72 36 58 75.

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 14. oktober 2021
Ansøgningsfrist: 18. november 2021
Tiltrædelse: 01. december 2021
Stillingstype: Fuldtidsansættelse
Ugentlig antal timer: 37 timer
Kontaktperson: Lone Ottesen
Telefon: 72 36 58 75.
Region: Sjælland
Kommune: Holbæk
Postnummer: 4300 Holbæk
Adresse: Vandtårnscvej 10