Daglig leder til Balle Børnehus

Vi udvider Daginstitution Skovgården med et nyt børnehus og søger derfor en ny daglig leder til Balle børnehus.

 • Er du optaget af pædagogledelse, fagligledelse, udvikling og dermed det gode børneliv i en verden der altid er foranderlig?
 • Så er det her noget for dig

Balle Børnehus er en del af Daginstitutionen Skovgården som er beliggende i den nordlige del af Silkeborg og er en af 14 daginstitutioner i Silkeborg Kommune.
Hos os er det vigtigt, at børnene har plads til at udvikle sig i samspil med andre, at de er ansvarlige overfor hinanden og at de oplever glæden ved at lære nye ting og føle sig værdifulde i den større sammenhæng. 

Vi er ca. 75 medarbejdere i Skovgården, fordelt på tre børnehuse:

 • Balle Børnehus der har plads til 33 vuggestuebørn og 88 børnehavebørn, heraf 24 af pladserne er i Naturbussen.
 • Dalhavens børnehus med 56 vuggestuebørn og 88 børnehavebørn
 • Balle Naturbørnehus der har plads til 27 vuggestuebørn og 90 børnehavebørn heraf 24 med plads i naturbussen. 
 • Vi starter et nyt børnehus op Birksvej 1. november 2022 med plads til 72 børnehave børn og 30 vuggestuebørn, samt plads til legestue for dagplejen.

Vi tilbyder:

 • Et område med vækst og masser af børn
 • Et velfungerende samarbejde med skole og andre eksterne partnere
 • En ressourcestærk og engageret forældregruppe, der gerne stiller spørgsmål
 • En personalegruppe, der er stolte af deres arbejde.
 • Et velfungerende ledelsesteam, hvor samarbejdet er kendetegnende ved respekt, gensidig tillid og åbenhed, hvor der plads til at italesætte de udfordringer og tvivl der vil komme, hvor vi deler med hinanden med opgaver på tværs af husene.
 • Ledernetværk hvor der er plads til faglige refleksioner, sparring og udvikling med lederkollegaer fra andre børnehuse i Silkeborg kommune.
 • Alle huse har en assisterende koordinator der løser nogle af de forskellige administrative opgaver der er en del af hverdagen

Vi ønsker en daglig leder der:

 • Har en tydelig og anerkendende ledelsesstil
 • Er nysgerrig på medarbejdernes perspektiv
 • Er energisk og har et positiv drive, og også kan se nær ved ledelse som en værdi
 • Er en visionær initiativtager til det faglige arbejde, kan ideudvikle og sætte tingene i spil
 • Har lyst til at påtage sig opgaver på tværs i Skovgården, har interesse i at udvikle pædagogikken.
 • Er aktiv deltagende i et ledelsesteam, hvor der er plads til at understøtte hinanden gennem sparring
 • Har mod og lyst til at fastholde en god personaleudvikling.
 • Evt. har ledererfaring gerne med en formel lederuddannelse eller er interesseret i at påbegynde en sådan.

Om Silkeborg Kommune
Silkeborg Kommune er en af Danmarks store vækstkommuner og i disse år oplever vi den største byudvikling i Silkeborg Bys historie – og det gælder også i den sydligste del af kommunen, hvor der allerede nu er planer om en ny institution i 2024-25. Med vores smukke natur er vi hele Danmarks Outdoor Hovedstad. Øget bevægelse, sundhed og livskvalitet for alle er en integreret del af kommunens friluftsstrategi og i læreplanerne for dagtilbud, har vi et særligt fokus på natur og udeliv og science.

Du kan læse mere om Politikker og Strategier på 0-18 års området her https://silkeborg.dk/Kommunen/Politikker-planer-og-strategier/Politikker-0-til-18-aar

På Silkeborg Kommunes hjemmeside kan du læse mere om kommunens strategiplan, ledelsesgrundlag samt job og personprofil for daglig leder "Bliv leder hos os".

Tiltrædelse 1. oktober 2022.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om lokal løndannelse. Lønnen er trin 45 + 3.500 kr. årligt, svarende til 37.971 kr. pr. måned / 455.657 kr. pr. år + pension.
 
Yderligere information: 

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte institutionsleder Hanne Skaarup på tlf. 5189 6720 eller sektionsleder John Gejl på tlf. 2035 4142.
 
Ansøgningsfrist mandag 8. august 2022. Første samtale forventes afholdt onsdag 17. august og anden samtale torsdag 25. august. 
​​​​​​​Kandidater, der går videre til anden samtale, skal gennemføre en Garuda kompetenceprofil. 
 
Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online. 
Klik på Ansøg. Vedhæft din ansøgning og relevante bilag.

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 23. juni 2022
Ansøgningsfrist: 08. august 2022
Tiltrædelse: 01. oktober 2022
Stillingstype: Fuldtidsansættelse
Ugentlig antal timer: 37 timer
Kontaktperson: Hanne Skaarup
Telefon: 51 89 67 20
Region: Midtjylland
Kommune: Silkeborg
Postnummer: 8600 Silkeborg
Adresse: Balle Torv 6