Daglig leder til Dagtilbudsområde Øst, Kornblomsten

Område Øst søger en daglig leder til Kornblomsten på 37 timer med tiltrædelse den 15. august 2023.

Kornblomsten, Ejlersvej 22 4700 Næstved, er en daginstitution med to vuggestuegrupper med i alt 24 børn og to børnehavegrupper med i alt 40-48 børn.

Som daglig leder indgår du i et ledelsesteam med områdets øvrige ni ledere og områdeleder i en områdestruktur der er iværksat 1. januar 2015. I teamet hentes sparring og skabes udvikling. Den daglige leder har ansvaret for den pædagogiske profil på institutionen og sikrer at den daglige organisering og drift medvirker til at udvikle et godt sted for børn, forældre og personale.

Hvem kommer du til at arbejde med / hvilke kollegaer kan du møde:

Du vil få en medarbejderstab, der har styr på dagligdagen og som ønsker stabilitet og overblik.

Vi tilbyder

 • vi arbejder ud fra et overordnet Arbejds- og strategigrundlag på dagtilbudsområdet
 • en institution hvor fagligheden altid er i udvikling og med et engageret personale
 • sparring og hjælp fra områdeleder og det administrative team i området
 • et velfungerende ledelsesteam i området
 • en personalegruppe der ser muligheder i et godt samarbejde med forældrene
 • spændende udviklingsprocesser: Marte Meo, NUSSA, Brobygningsprojekt m.fl.
 • en blanding af administration, personaleledelse og pædagogisk ledelse
 • altid spændende udfordringer der skal løses eller håndteres
 • en institution med en stor del af børn med anden etnisk baggrund
   

Vi forventer, at du

 • kan se den enkelte medarbejders evner og kompetencer og være i stand til at bruge dem konstruktivt
 • vil tage aktiv del i en spændende hverdag
 • har et positivt livssyn
 • er stærk i anerkendelsen af børn og voksne og kan skabe fælles kurs
 • er handlekraftig, robust og med fagligheden i fokus
 • kan arbejde med at beskrive dit ledelsesgrundlag fra ledelseskommissionens anbefalinger
 • kan fokusere på kerneopgaven – også med mange bolde i luften
 • er god til at strukturere, se muligheder og tænke i helheder
 • er dygtig til at formidle og samarbejde med forældreråd og øvrige interessenter
 • kan tage styringen, sikre følgeskab og samtidig være en tilgængelig sparringspartner der kan lytte, støtte og vejlede
 • er medansvarlig for at skabe sammenhæng, helhed og udvikling i en områdestruktur
 • har kompetencer i forhold til det digitale
 • har en pædagogisk uddannelse eventuelt suppleret med diplom og ledelseserfaring
   

Du kan se job- og personprofilen her.

Ved ansættelse som frontleder i Næstved Kommune kræves der en kortere, praksisnær uddannelse. 
Relevant uddannelsesbevis skal vedhæftes.

 

Løn- og ansættelsesvilkår: Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst indgået mellem KL og  BUPL.

Tiltrædelse:  Den 15. august 2023.

Arbejdstid pr. uge: 37 timer.

Vil du vide mere: Du er velkommen til at kontakte konstitueret områdeleder Marlene Gavik på telefon 2113 5764, ligesom du har mulighed for at tilmelde dig rundvisning i Kornblomsten den 7. juni 2023.

Ansøgningsfrist: Den 14. juni 2023 kl. 23.59.

Ansættelsessamtaler afholdes: Den 21. juni 2023.

Næstved Kommune har røgfri arbejdsdag.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 23. maj 2023
Ansøgningsfrist: 14. juni 2023
Tiltrædelse: 15. august 2023
Stillingstype: Fuldtidsansættelse
Ugentlig antal timer: 37 timer
Kontaktperson: Marlene Gavik
Telefon: 2113 5764
Region: Sjælland
Kommune: Næstved
Postnummer: 4700 Næstved
Adresse: Ejlersvej 22