Distriktspædagog til distrikt Søndersø

I Dagtilbuds distrikt Søndersø søger vi snarest en ny distriktspædagog til en stilling på 30 timer ugentligt.

Dagtilbudsdistrikt Søndersø består af 4 børnehuse:

 • Børnehuset Mælkevejen er normeret til 21 vuggestuebørn og 35 børnehavebørn, disse fordelt på 2 vuggestuegrupper og 3 børnehavegrupper.
 • Børnehuset Birkemose er normeret til 54 børnehavebørn, disse er fordelt på 2 stuer.

Der er planlagt fælles pædagogisk ledelse af Børnehuset Mælkevejen og Børnehuset Birkemose.

 • Børnehuset Nordmark bliver normeret til 12 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn. Vi forventer opstart af vuggestue til november 2021. Børnene er fordelt med 1 vuggestuegruppe og 2 børnehavegrupper.
 • I Børnehuset Skamby er der pt. 26 børnehavebørn. Børnene er fordelt på 3 stuer.

Der er planlagt fælles pædagogisk ledelse af Børnehuset Nordmark og Børnehuset Skamby.

I distriktet har vi yderligere 17 dagplejere og plads til 68 børn.

I distriktet vil der være 2 distriktspædagoger ansat, der samarbejder med alle dagtilbud om at skabe trivsel og læring for vores børn i distriktet. Du vil samarbejde med de lokale ledere, den anden distriktspædagog, samarbejde med CLT (Center for læring og trivsel) m.fl. og deltage i en række møder eks. P-møder, sparringsmøder, konsultative møder og strategiske netværksmøder. Du vil referere til dagtilbudslederen.

Dine arbejdsopgaver vil primært være tæt på den pædagogiske praksis. Vi har et særlig fokus på understøtning af barnets sproglige udvikling samt en tidlig indsats.
Vi arbejder i et inkluderende og tidlig forebyggende perspektiv med forældre som vigtige medspillere. Vi har et stærkt fokus på tilknytning og relationsarbejde, og er aktive i forhold til at udvikle læringsmiljøer af høj kvalitet i vores dagtilbud.

Vores arbejdsfællesskab bygger på anerkendelse og ligeværdighed med respekt for den enkelte. Samarbejdsformen er uformel og arbejdsopgaverne mangfoldige. Udviklingen af den professionelle rolle og arbejdsopgaver forandrer sig løbende, i takt med at nye behov opstår.

Vi søger en distriktspædagog som:

 • har et stærkt fagligt og personligt fundament
 • har viden, uddannelse og erfaring inden for barnets sproglige udvikling
 • har særlig interesse for at arbejde med sprogunderstøttende aktiviteter i samarbejdet med det øvrige personale
 • har mod og brænder for at gøre en forskel
 • har selvindsigt og bruger det aktivt i udviklingen af den professionelle rolle
 • har pædagogisk erfaring samt evt. efteruddannelse
 • har et stort handlerepertoire og metodekendskab dette for, at kunne yde den rette hjælp til det enkelte barn i fællesskabet
 • gerne har et kendskab til neuroaffektiv udviklingspsykologi
 • har gode formidlingsevner, forholder sig nysgerrigt til andres perspektiver, og er undersøgende på ”det vi ikke ved”
 • kan vise vejen gennem ord og handlinger
 • forstår betydningen af, at tillid skabes gennem synlighed og nærvær i alle dagtilbud
 • bidrager med faglige refleksioner, samt teori som kan udvikle på praksis
 • har lyst til efteruddannelse
 • kan arbejde selvstændigt, systematisk og struktureret.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning vedhæftet eksamenspapirer, relevante bilag og referencer senest den 13. august 2021.
Samtaler afholdes den 18. august 2021.

Ved spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte:
dagtilbudsleder distrikt Søndersø Inge Lise Andersen i ugerne 29, 30 og 31 på tlf. 29 33 75 89 eller
pædagogisk leder Lise Zobbe i uge 32 på tlf. 21 19 77 34.

 

Del i dit netværk


Om Nordfyns Kommune
Nordfyns Kommune er sundhedscertificeret og siden 1. august 2019 har vi været en røgfri arbejdsplads. Som medarbejder hos os får du en attraktiv sundhedsordning med en lang række sundhedstilbud, som du kan trække på. Nordfyns Kommune er en innovativ arbejdsplads med modet til at prøve nye ideer af. Vi skaber fremtidens løsninger i et udviklende samarbejde på tværs af fagskel - og sammen med vores borgere, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere. Det giver nemlig de bedste løsninger.
Se mere på www.nordfynskommune.dk.

Læs mere om Nordfyns Kommunes medarbejdergrundlag her.
Læs mere om Nordfyns Kommunes personalepolitik her.
Læs mer om Vision 2021 her.

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 22. juli 2021
Ansøgningsfrist: 13. august 2021
Tiltrædelse: 01. oktober 2021
Stillingstype: Deltidsansættelse, Fastansættelse
Ugentlig antal timer: 30 timer
Kontaktperson: Dagtilbudsleder distrikt Søndersø Inge Lise Andersen
Telefon: 29 33 75 89
Region: Syddanmark
Kommune: Nordfyns
Postnummer: 5471 Søndersø
Adresse: Vesterled 7-8