ENGAGERET PÆDAGOG SØGES TIL STRANDSKOLENS FRITIDSDEL

Om jobbet:
Strandskolen søger en pædagogisk medarbejder, der

 • har pædagogisk uddannelse
 • kan se sig selv som skolepædagog med primær opgave i fritidsdelen
 • vil være en del af et team af pædagoger, der skaber spændende fritidsliv
 • kan se sig selv ind i skolens vision og indsatsområder (SLF – Stærkere Lærings Fællesskaber)
 • arbejder professionelt, ambitiøst og kommunikerende
 • ser kollegialt samarbejde med lærere og pædagoger som en styrke
 • har en positiv og anerkende tilgang til arbejdet
 • er en konstruktiv medspiller

Stillingen indeholder

ansættelse på 35/37 timer ugentligt
opgaver i fritids- og undervisningsdel
 
Din profil:
Vi forventer:

 •  at du har lyst til at være med til at skabe et spændende fritidsliv for børn på Strandskolen
 •  at du har lyst til og mod på at udvikle vores fritidsdel
 •  at du kan se dig selv ind i en hverdag på en skole
 •  at du har lyst til kollegialt samarbejde
 •  at du er en god kollega
 •  at du kan se muligheder i at få børn til at trives og udvikle sig

 
Derfor skal du vælge os:
Skolens arbejde tager udgangspunkt i tre værdier:  

 • Faglighed
 • Trivsel
 • Fællesskab

Vores vigtigste opgave er at give børnene en god skoletid præget af engagement og lyst til læring. Både i undervisningen og i fritidsdelen arbejder vi på at børnene lærer på alle tidspunkter og i alle situationer.  Børnene skal blive i stand til at tage vare på sig selv og hinanden og indgå som ansvarlige, kritiske og aktive deltagere i et samfund karakteriseret ved stor foranderlighed. 

Strandskolen er et trygt sted for alle, hvor respekt, medbestemmelse og ansvar for såvel læring som det sociale fællesskab går hånd i hånd.

 

Vi har stort fokus på det tværfaglige samarbejde i teamet og en dynamisk tilgang til jobbet. Det betyder, at man som ansat på Strandskolen arbejder tværfagligt sammen på årgangen.

De stærkere fællesskaber har sit rodfæste i afdelingen og foregår i et tæt samarbejde mellem lærerne i teamet og pædagogerne. Derudover vil der være samarbejde med pædagogerne om opgaverne i fritidsdelen.

 

Vi bruger læringsplatformen MoMo, derfor vil det være en fordel med gode IT didaktiske kompetencer.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.
  
Ugentligt timetal: 35/37 timer

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.
Stillingen er til enhver tid betinget af en anmærkningsfri børneattest.


Hvis du vil vide mere:
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Christina Andreassen på telefon 41 85 54 95.


Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist: Lørdag, den 29. januar 2022
 
Vi forventer at afholde løbende samtaler.

Om os
Strandskolen er en folkeskole beliggende i naturskønne omgivelser i Risskov. Skolen har 680 børn fordelt på 30 klasser og 270 børn går i skolens SFO. På skolen er der tilknyttet 60 medarbejdere.

Organisationen tager sit afsæt i anerkendende, systemisk tankegang og skolens værdigrundlag bygger på faglighed, trivsel og fællesskab. Derudover er vi meget optaget af Aarhus kommunes proces mod Stærkere Læringsfællesskaber.

Strandskolen er verdenmålsskole, hvilket betyder, at vi arbejder med FN’s verdensmål i undervisning og den daglige praksis.

Strandskolen er kendetegnet ved at have en engageret forældrekreds, der aktivt deltager i skolens liv, samt en ambitiøs og udviklingsorienteret bestyrelse og personalegruppe.

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 14. januar 2022
Ansøgningsfrist: 29. januar 2022
Tiltrædelse: 01. marts 2022
Stillingstype: Fuldtidsansættelse
Ugentlig antal timer: 37 timer
Kontaktperson: Christina Andreassen
Telefon: 41 85 54 95
Region: Midtjylland
Kommune: Aarhus
Postnummer: 8240 Risskov
Adresse: Nellikevej 1