Er du klar til at sætte dine pædagogfaglige kompetencer i spil, i vores Børnehus Knolden?

Vi søger en pædagog med en faglig velreflekteret tilgang, som kan være med til at udvikle og vedligeholde den pædagogiske kvalitet i Knolden. Vi er i gang med en spændende udvikling i vores institution, hvor faglig kvalitet er i fokus. Vi arbejder med en fast struktur, som skaber forudsigelighed for både børn og voksne. Endvidere er vi i en proces hvor vi gerne vil arbejde mere systematisk med den styrkede læreplan. Derfor søger vi en pædagog der ikke er bange for at reflektere over og udvikle egen praksis, i samarbejde med det øvrige personale. Stillingen er på 34-37 timer, i vores børnehave.

I Børnehuset er der 70 børn, fordelt på to aldersintegrerede vuggestuer og tre børnehavegrupper. Foruden pædagogisk leder, er vi 8 pædagoger, 5 medhjælpere, en uddannet køkkenleder og en køkkenmedhjælper.  

Vi er en del af Område Midtøst og samarbejder aktivt med de seks øvrige institutioner i vores område, bl.a. samarbejder vi på tværs i læringsgrupper og om forskellige udviklingsprojekter.   
Værdierne for Område Midtøst er nysgerrighed, faglighed og fællesskab, vores kerneopgave har vi defineret som ”Børns trivsel og læring i centrum” og vores vision lyder ”I Område Midtøst vil vi arbejde med høj kvalitet og et særligt fokus på leg og læring, for at skabe robuste og demokratiske børn.”  

I dagligdagen er dette omsat til, at børnene er inddraget i hverdagens rutiner og opgaver. Børnene er omgivet af voksne der sætter sig på gulvet og prioriterer at støtte og guide barnet i læring og leg. I hverdagen foregår der udvikling med fokus på selvhjulpenhed, sprogarbejde og vi prioriterer at arbejde i mindre grupper.  

Vi vægter længerevarende projektperioder, hvor vi enten har temaer på tværs af vuggestue og børnehave, eller har temaer med udgangspunkt i børnenes interesser. Ligeledes prioriterer vi vores ugentlige turdage meget højt. 
Vi er optaget af legen, og legende læring. Både hos det enkelte individ og i det store fællesskab. Som voksen skal du kunne indgå i legen og understøtte børnene sprogligt, for hermed at skabe de bedste muligheder for trivsel, udvikling og dannelse.
Vi er et mangfoldigt hus, med mange faglige kompetencer, og med stort fokus på det enkelte barns udvikling og læringsrum. Vi vægter børneperspektivet og arbejdet med læringsmiljøer højt i vores hverdag, og samarbejder på tværs med udgangspunkt i fællesskaber. 

Du skal kunne planlægge og udføre pædagogiske aktiviteter i samarbejde med kollegaer, men også selvstændigt. Om du har erfaring med det pædagogiske arbejde i børnehave, er ikke afgørende for os. Hvad der er afgørende er, at du er omstillings og læringsparat. Både i forhold til nye ideer og tiltag der vil kommende løbende, særligt nu hvor vi arbejder koncentreret med den styrkede læreplan. 

Vi søger en kollega der: 

 • Kan arbejde struktureret og udvikle en børnegruppe, med afsæt i barnets og gruppens nærmeste udviklingszone
 • Er nysgerrig og elsker at lege
 • Er rolig, men stadig fyldt med initiativer
 • Er faglig dygtig og tør reflektere over egen praksis sammen med kolleger
 • Har fokus på kerneopgaven og hvordan vi hele tiden kan gøre tingene lidt bedre
 • Kan arbejde systematisk og målrettet
 • Kan skabe overblik, både hvad gælder det daglige pædagogiske arbejde, og endvidere hvad angår de forskellige didaktiske modeller (sprogvurdering, hjernen og hjertet, handleplaner, forældresamtaler osv.)
 • Vægter tværfagligt samarbejde højt, og opsøger viden ved den mindste tvivl
 • Kan være med til at skabe og udvikle inkluderende børnefællesskaber

Det får du:  

 • Gode kollegaer med høj faglighed, højt humør og fokus på godt arbejdsmiljø
 • En masse friske, nysgerrige, sjove og skønne børn
 • Spændende og udviklende projekter der kobler teori og praksis
 • Kollegaer der arbejder anerkendende og i børnehøjde, og som arbejder målrettet og fagligt i forhold til målsætninger
 • Mulighed for pædagogisk udvikling, både praktisk og teoretisk

Straffe- og børneattest indhentes inden samtale. Løn forhandles efter gældende overenskomst. 

Samtaler afholdes torsdag d. 28/10. 2022.

Spørgsmål og aftale om rundvisning aftales hos pædagogisk leder Henriette Funch på tlf. 4631 4850 eller 2490 6495, eller på e-mail: henriettesf@roskilde.dk    

Ansøgningsfrist er mandag d. 25/10 kl. 12.00

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 14. oktober 2021
Ansøgningsfrist: 25. oktober 2021
Tiltrædelse: 01. december 2021
Stillingstype: Fuldtidsansættelse
Ugentlig antal timer: 34-37 timer
Kontaktperson: Henriette Funch
Telefon: 4631 4850
Region: Sjælland
Kommune: Roskilde
Postnummer: 4000 Roskilde
Adresse: Ravnsholdt 232