Fantastisk personalegruppe søger flere pædagoger!

Myretuen er en integreret institution i Skævinge. Vi har to huse på to sammenlagte matrikler. I det ene hus har vi én børnehavegruppe. I det andet har vi tre vuggestuegrupper og to børnehavegrupper.

Vi har fået mulighed for at øge antallet af pædagoger. Vi søger derfor to engageret ildsjæle, der brænder for arbejdet med børnefællesskaber, og inkluderende pædagogik, til vores fantastiske personalegruppe. Den ene stilling vil som udgangspunkt være tilknyttet vores børnehave med et timetal på 35-37 timer. Den anden stilling vil være tilknyttet vores vuggestue med et timetal på 30 timer. Vi stiler efter ansættelse senest 1/8-22.

Vi er 21 faste medarbejdere og Myretuen kan rumme 116 livlige, nysgerrige og skønne børn. Vi arbejder ud fra en science didaktisk tilgang og søger dermed at understøtte børnenes nysgerrighed og læring. Vi er ligeledes meget optaget af, hvordan vi, ved at arbejde ud fra et perspektiv på barnets styrker og position i børnefællesskabet, kan skabe rammer og dynamikker for hele fællesskabet, der gør det muligt for alle børn at blive forankret i sunde relationer og tilegne sig nye handlemønstre og kompetencer.

Dine arbejdsopgaver

 • Indgå i tæt samarbejde med kolleger og dagligleder.
 • Tage ansvar for det enkelte barns, og børnegruppens fortsatte udvikling, trivsel, læring og dannelse, i samarbejde med kollegaer og daglig leder.
 • Tage ansvar for stuens/gruppen arbejde med at etablere relationer og fællesskaber samt integration.
 • At samarbejde med den enkelte forælder og forældregruppen, hvor forældrene anerkendes som deltagere i et opdragelsesfællesskab omkring deres barn.
 • Udarbejdelse og evaluering af dokumentation
 • Deltage i koordinering og planlægning af arbejdet i huset i samarbejde med kolleger og Daglig Leder.
 • Tværfagligt samarbejde omkring børn
 • Deltage i ledelsesstyret supervision
 • Deltage i fremskudt rådgivning

Vi forventer, at du

 • Har en pædagoguddannelse.
 • Brænder for arbejdet med børn  
 • Eventuelt har erfaring fra lignende tilbud.
 • Har gode evner til selvstændigt at strukturere og prioritere det daglige arbejde.
 • Har stærke relations- og samarbejdskompetencer.
 • Trives med forandringer, udfordringer
 • Ser muligheder frem for begrænsninger, også når der er travlt.
 • Har høj faglighed og evner at omsætte den til praksis, herunder at udvikle og videreudvikle pædagogiske metoder.
 • Er god til at formulere dig mundtligt og skriftligt og kan arbejde med IT på brugerniveau.
 • Evner at se børnenes intentioner, bag deres handlinger.
 • Kan indgå i konflikthåndtering, uden at skælde ud.

Vi tilbyder

 • Spændende og udfordrende arbejdsopgaver.
 • Plads til at byde ind med faglige perspektiver og nysgerrighed
 • En arbejdsplads i udvikling.
 • Gode kolleger med masser af humor.
 • Ledelsesstyret supervision
 • Fremskudt rådgivning
 • Stærkt tværfagligt samarbejde
 • Månedlige p-møder

Arbejdstiden er henholdsvis 30 timer og 35-37 timer gennemsnitlig pr. uge, i tidsrummet kl. 6.30-16.45.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Ansættelsessamtaler finder sted i uge 25.

Ønsker du yderligere oplysninger

om stillingen, er du velkommen til at kontakte daglig Leder Olav Gang, telefon 72 32 40 23.

Frist

13. juni 2022.
 

Hillerød Kommune er en dynamisk og udviklingsorienteret kommune centralt placeret i det skønne Nordsjælland. Vi er en stor arbejdsplads med mere end 5.000 ansatte, og vi servicerer ca. 50.000 borgere. Vi opfordrer alle kvalificerede ansøgere uanset alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen. I Hillerød Kommune har vi røgfri arbejdstid.

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 14. maj 2022
Ansøgningsfrist: 13. juni 2022
Tiltrædelse: 01. august 2022
Stillingstype: Fuldtidsansættelse, Deltidsansættelse, Fastansættelse
Ugentlig antal timer: 30-37 timer
Kontaktperson: Leder Olav Gang
Telefon: 7232 4023
Region: Hovedstaden
Kommune: Hillerød
Postnummer: 3320 Skævinge
Adresse: Birkevej 25 A