GENOPSLAG: BØRNEHUSET ENGEN SØGER EN ANSVARLIG OG TILLIDSFULD PÆDAGOG

Trives du i pædagogisk velfunderede fællesskaber med fokus på det gode børneliv? – så er Børnehuset Engen lige noget for dig

Om jobbet:
Børnehuset Engen søger en pædagog i vuggestuen på mellem 30 og 37 timer ugentligt med ønske om start hurtigst muligt, da en af vores dygtige kollegaer er flyttet til en anden by. Vi har pr. 1.8 lavet en omstrukturering, så vi nu har en vuggestue, en mellemgruppe og en storbørnsgruppe. Vi er en blandet gruppe af mænd og kvinder i forskellige aldre, men fælles for vores team er, at vi prioriterer det gode samarbejde.

Børnehuset Engen ligger i et mangfoldigt område og er normeret til 48 skønne børn fordelt på de tre stuer. Vi har en særlig normering på baggrund af børnegruppens sammensætning, og der er primært ansat pædagoger og pæd. assistenter i huset.

I Engen bestræber vi os på, at børnene oplever os som deres største fans – vi vil dem, forstår dem og hjælper dem ’over broen’ når de udfordres. Vi har en mission om en stærk professionel samarbejdskultur både internt og mellem stuerne, så når børnene skal fra en gruppe til en anden., vil skiftet føles trygt for både børn og forældre. Vi gør flittigt brug af vores Marte Meo terapeut og vores faglige vejledere når vi skal justere og styrke vores praksis. Vi har et helt særligt fokus på sprogarbejde, og et udvidet forældresamarbejde, som blandt andet kommer til udtryk gennem tilrettelæggelse af hjemmebesøg og forældreforløb. Vi sætter en dyd i det tætte samarbejde med vores forældre, og deres oplevelse af Engen er meget betydningsfuld for os.

Børnehuset Engen er en del af Brabrand Dagtilbud, hvor vi tillader os at kalde os et fagfagligt dagtilbud, der er dedikeret og har høje ambitioner for kerneopgaven. Vi arbejder ud fra en neuropsykologisk/pædagogisk tilgang, og har et særligt fokus på børn i udsatte positioner, tidlig indsats, stærkere læringsfællesskaber, børns tidlige sprog, og vores styrkede læreplan. I Brabrand Dagtilbud prioriterer vi og sørger vi for at sikre os, at du klædes bedst muligt på, til at varetage vores børns trivsel og udvikling, derfor får du et grundigt introforløb, hvor du vil blive introduceret til vores fælles faglige fundament (se nedenstående link), af vores faglige vejledere samt din pædagogiske leder.

Link til vores fælles faglige fundament: 

https://brabranddagtilbud.aarhus.dk/media/79774/introduktion-til-paedagogik-22.pdf

 
Din profil:
Vi har brug for dig, der forstår, at det er de voksnes ansvar at skabe de bedst mulige betingelser for at børnene skal kunne lykkes.

  • Dig, der formår konsekvent at se tingene gennem et børneperspektiv, og handle på det du ser.
  • Dig, der tager ansvar for alle børn – også selvom det ikke er dine primære børn.
  • Dig, der forstår vigtigheden af de gode og tillidsfulde relationer.
  • Dig, der har en ansvarsfølelse af væsentlig karakter
  • Dig, der har mod på systematisk dokumentering (hvis ikke du kan det, så lærer vi dig det).
  • Dig, der trives ved en høj grad af systematik.
  • Dig, der er ambitiøs og ser en værdi i at’ nørde’ i pædagogik.
  • Dig, der hviler i din pædagogiske faglighed.

Derfor skal du vælge os:
Dagtilbuddet er unikt, da alle dagtilbuddets 6 afdelinger er fysisk tæt placeret, og du vil dermed blive en del af en stor personalegruppe i dagtilbudsregi. Børnehuset Engen er placeret i Væksthuset, hvor vi deler tag, køkken og husets pauserum, sammen med fire andre afdelinger, hvor du vil komme til at mødes med dine tætteste kollegaer samt tre andre personalegrupper.

I Børnehuset Engen vil du møde kollegaer som er passionerede og fagligt dygtige.

Samt en pædagogisk leder, der er tæt på og er aktivt deltagende i det pædagogiske arbejde blandt andet i forhold til børnetid, stuemøder og ikke mindst fagligt kvalificeret sparring med personalegruppen.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer, med mindre stillingen er omfattet af en forhåndsaftale, som kan danne grundlag for lønfastsættelsen.
  
Ugentligt timetal: Fuldtid

Hvis du vil vide mere:
Du kan med fordel orientere dig via vores hjemmeside på: Brabrand Dagtilbud (aarhus.dk) Du er velkommen til at kontakte pædagogisk leder, Annette Meler på tlf. 2119 0820, hvis du har spørgsmål eller ønsker at arrangere et besøg i Børnehuset Engen.

Ansøgning

Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfrist:  05-10-2022

Om os
Du kan læse mere om os på vores hjemmeside: https://brabranddagtilbud.aarhus.dk/vores-afdelinger/boernehuset-engen-vaeksthuset/

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 22. september 2022
Ansøgningsfrist: 05. oktober 2022
Tiltrædelse: 01. november 2022
Stillingstype: Deltidsansættelse
Ugentlig antal timer: 30-37 timer
Kontaktperson: Annette Meler
Telefon: 21190820
Region: Midtjylland
Kommune: Aarhus
Postnummer: 8220 Brabrand
Adresse: Jettesvej 10 B