Kontaktperson med pædagogisk, social- eller sundhedsfaglig uddannelse til botilbuddet Griffenfeldsgade

Bliv en del af et godt arbejdsmiljø i en omsorgsfuld og imødekommende personalegruppe

Fra den 1. oktober 2024 søger vi en kontaktperson 32 timer om ugen i blandede vagter i tidsrummet kl. 07.30 til kl. 22.00 på hverdage med weekendvagter hver 4. weekend i tidsrummet kl. 11.00 til kl. 20.00.

Griffenfeldsgade er et specialiseret botilbud til unge voksne, der er ramt af spiseforstyrrelse og/eller personlighedsforstyrrelser. Botilbuddet er for unge i alderen 18-30 år.

Griffenfeldsgade 31 er et midlertidigt botilbud efter Servicelovens § 107 og er en del af Center for Unge og Midlertidige Botilbud.

Vi er et team med tværfaglig baggrund. Vi er ambitiøse i vores job og arbejder løbende på at udvikle den daglige praksis i samarbejde med vores ledelse.

Vi ønsker at skabe en tryg relation, hvor borgeren i samarbejde med os kan arbejde med sine mål, fremtidige ønsker og drømme. I samarbejde med borgeren arbejder vi med mål, som løbende evalueres.

Vores kerneopgave er at støtte op om beboernes behandling og medvirke til at afklare beboernes ressourcer med henblik på mest mulig selvstændighed og ansvar for eget liv.

Opgaverne kan være meget forskelligartede og være alt fra måltidsstøtte, praktisk støtte til madlavning, indkøb og samtaler. Dette med henblik på at støtte borgerne i at mestre de udfordringer, de oplever i relation til deres spiseforstyrrelse og psykiske sårbarhed.

Du skal også være indstillet på at deltage i netværksmøder med andre instanser, som støtter borgeren f.eks. egen læge, hospital, jobcenter mm.

Vi arbejder ud fra et recovery perspektiv med selvstændiggørelse af borgerne som deltagende og medansvarlig for egen udvikling bl.a. med udgangspunkt i den kognitive referenceramme med elementer fra DAT (dialektisk adfærdsterapi).

Den midlertidige boform gør, at vi også har øje for hvilken helhedsorienteret indsats, der giver mening, når beboerne flytter fra Griffenfeldsgade 31.

Vi forestiller os, at du

 • har en relevant pædagogisk, socialfaglig eller sundhedsfaglig uddannelse
 • har psykiatrisk eller socialpsykiatrisk erfaring indenfor unge- eller voksenområdet
 • kan håndtere kriser lige fra den svære samtale til akut opståede situationer
 • kan bevare overblikket og skabe orden i en (til tider) kaotisk hverdag
 • forstår vigtigheden i dokumentation
 • har lyst og energi til at være med til at præge de pædagogiske rammer og udvikling på vores arbejdsplads
 • er fagligt velfunderet, nysgerrig og handlekraftig
 • har god selvindsigt, reflektionsniveau og hviler i dig selv

Det er en fordel, hvis du har erfaring med spiseforstyrrelser.

Vi tilbyder en arbejdsplads med

 • et højt ambitionsniveau
 • en arbejdsdag med fokus på og undren over egen praksis, hvor faglighed, grænser og positionering er i spil
 • høj grad af medindflydelse og medinddragelse for både beboere og personale
 • en målrettet og aktiv indsats med pædagogiske handleplaner, faglig dokumentation og refleksion, forandringskompas og den sundhedsfaglige opmærksomhed – alt sammen med udgangspunkt i beboernes recoveryproces
 • et godt arbejdsmiljø i en omsorgsfuld og imødekommende personalegruppe, der er kendetegnet ved en bred vifte af kompetencer både fagligt og personligt
 • løbende supervision
 • løbende kurser og uddannelse i fx NADA, LA2, Medicinhåndtering samt Recovery & Rehabilitering

Værd at vide
Socialpsykiatrien i København er organiseret i fire faglige centre, hvoraf CUMB udgør det ene center. CUMB har ca. 270 medarbejdere.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til kvalifikationer og gældende overenskomst mellem kommunen og den relevante faglige organisation.

I forbindelse med ansættelsen indhenter vi straffeattest samt referencer.

Bilag
Sammen med din motiverede ansøgning beder vi dig vedhæfte CV og uddannelsesbevis samt oplysninger om referenceperson.

Yderligere oplysninger  
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder Karina Bøgen på 3071 9914 i uge 28,29,30 og den 19.-21. august 2024.

Søg via linket senest torsdag den 22. august 2024
Samtaler vil blive afholdt tirsdag den 27. august 2024.

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 10. juli 2024
Ansøgningsfrist: 22. august 2024
Tiltrædelse: 01. oktober 2024
Stillingstype: Deltidsansættelse, Fastansættelse
Ugentlig antal timer: 32 timer
Kontaktperson: Afdelingsleder Karina Bøgen
Telefon: 3071 9914
Region: Hovedstaden
Kommune: København
Postnummer: 2200 København N
Adresse: Griffenfeldsgade 31