Leder til velfungerende selvejende daginstitution i stærkt lokalsamfund

Børnenes Hus Hammelev er en selvejende institution med 67 børn fordelt på to vuggestue- og tre børnehavegrupper.

Vi har fantastiske omgivelser inde som ude, hvor rammerne og værdierne skaber de optimale muligheder for børnenes initiativ og medbestemmelse i et stimulerende og inspirerende miljø.

Huset har en engageret og kompetent personalegruppe, der fungerer godt kollegialt og som hver dag har børnenes trivsel, udvikling og læring i fokus.

Vi ligger side om side med den lokale skole i naturskønne omgivelser og vi er en del af et stærkt lokalsamfund, som bidrager til fællesskaber og værdien af at høre til. Da vi er en selvejende institution, er der en stor frihedsgrad til at sætte handling på tanker og pædagogisk retning. Vi er en udviklingsorienteret arbejdsplads præget af medbestemmelse, medansvar og medindflydelse og vi har en aktiv bestyrelse og forældregruppe, som bakker op, deltager, bidrager og føler ejerskab for institutionen.

Vores pædagogiske tilgang er anerkendende og nærværende, hvor vi ser det enkelte barn som værdifuldt og vi gør brug af Vækstmodellen til at bringe det gode og mulighederne i fokus. Vi har mod til at være anderledes og gøre tingene på vores egen måde og vi arbejder ud fra et menneskesyn der værdsætter mangfoldighed, det skæve, sammenhold og fællesskab. Vi vægter et godt og konstruktivt forældresamarbejde højt – herigennem en åben og ærlig dialog med forældrene, også i de svære samtaler.

I det daglige arbejde lægger vi stor vægt på arbejdet med sansemotorik, udeliv og at børnene har en stemme i hverdagen.

Vores nye leder

Du er ansvarlig for driften af institutionen samt fastholdelsen og udviklingen af den pædagogiske praksis. Du sikrer det gode arbejdsmiljø og det gode samarbejde med skolen, kommunen og lokalsamfundet.

Vi forventer, at du:

 • Er uddannet pædagog og har dokumenteret pædagogisk erfaring inden for 0-6 års området
 • Har ledelseserfaring og det foretrækkes, hvis du har uddannelse i ledelse
 • Kan sikre kvalitet og skabe balance i feltet mellem pædagogisk ledelse, personaleledelse og drift, så børn, forældre og medarbejdere er glade for at være i Børnenes Hus Hammelev
 • Er visionær med respekt for kulturen og værdierne i huset, være kommunikativ stærk og synlig for børn, forældre og medarbejdere
 • Kan se værdien i at være en selvejende institution og har økonomisk overblik, erfaring eller kendskab til økonomistyring
 • Formår at opretholde den høje trivsel og det høje faglige niveau, som allerede findes i Huset
 • Er en faglig sparringspartner for dine kollegaer
 • Prioriterer udelivet og ser mulighederne i lokalsamfundet.

Vi kan tilbyde

 • Efteruddannelse
 • En velfungerende institution med en økonomi i balance og stabil, fast personalegruppe
 • En ansvarlig og fagligt stærk personalegruppe
 • Et lokalsamfund der støtter op om institutionen
 • En aktiv bestyrelse og forældregruppe.

Formalia

 • Opstart 1. maj 2021 eller snarest derefter
 • Ansøgningsfristen er 10. marts 2021 kl. 12.00
 • Ved spørgsmål til stillingen kontaktes konstituerede ledere Louise Bille Matthiesen lobn@haderslev.dk  eller Vibeke Nielsen vpet@haderslev.dk telefon 74 50 75 88
 • 37 timer ugentligt
 • Arbejdssted: Hammelev Bygade 18B, Hammelev, 6500 Vojens.

Rekrutteringsprocessen

 • Ansøgnings sendes via linket
 • 1. samtalerunde i uge 11
 • 2. samtalerunde i uge 12
 • Kandidater der går videre til runde 2 skal lave en personlighedstest.

Om Haderslev Kommune

Haderslev Kommune er en værdibaseret organisation.

Vores fælles værdier – ligeværdighed, enhed, tillid og trivsel – er afsæt for både ledelse og samarbejde, og der er fleksibilitet og frihed til forskel, når vi løser vores kerneopgave.

Haderslev Kommune har røgfri arbejdstid. Medarbejdernes sundhed er i fokus og med røgfri arbejdstid vil vi beskytte medarbejdere mod tobaksrøg i arbejdsmiljøet, støtte medarbejdere, der gerne vil være røgfri, og sikre at nye medarbejdere og unge ikke begynder at ryge på arbejdspladsen.

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 22. februar 2021
Ansøgningsfrist: 10. marts 2021
Tiltrædelse: 01. maj 2021
Stillingstype: Fuldtidsansættelse, Fastansættelse
Ugentlig antal timer: 37 timer
Kontaktperson: Louise Bille Matthiesen
Telefon: 74 50 75 88
Region: Syddanmark
Kommune: Haderslev
Postnummer: 6500 Vojens
Adresse: Hammelev Bygade 18B