Nysgerrige pædagoger, social-og sundhedsassistenter eller ergoterapeuter

Vi søger efter dig, der er nysgerrig på det du ser, og hvor spørgsmålet ”hvorfor”, er et af dine vigtigste arbejdsredskaber.

Botilbuddet Kellersvej 9-19 søger nysgerrige pædagoger, social-og sundhedsassistenter eller ergoterapeuter, 32-37 timer ugentligt pr. 1. april 2021 eller snarest muligt.

Det er ikke afgørende om du er nyuddannet eller erfaren. Målgruppe kendskab er en fordel men ikke en betingelse, da vi sørger for en meget grundig introduktion til målgruppen, samt den narrative tilgang og metoden Low Arousal.

Lidt om os

Botilbuddets værdimæssige afsæt er, at borgeren, uanset handicap og ressourcer er i fokus, med udgangspunkt i de rehabiliterende principper. Vi vægter alle aspekter af borgerens liv. Det betyder, at du skal være med til at sørge for at give borgerne tilbud om et sundt og værdigt liv, at de får mulighed for at leve et så selvstændigt liv som muligt og ikke mindst, at de modtager varierede tilbud om aktiviteter i det sociale fællesskab.

Udgangspunktet i vores arbejde er, at borgeren altid er i centrum, som ekspert på eget liv. Vi tilrettelægger arbejdet sammen med det enkelte menneske, ud fra deres behov, ressourcer og drømme om det gode liv.

Borgerne

Der er to levegrupper, hvor den ene levegruppe flytter ind i nyt byggeri med 13 selvstændige lejligheder 1. marts 2021. I hver levegruppe bor der 13 borgere i alderen 40-80 år. Vi søger medarbejdere til begge levegrupper.

Kellersvej 9-19 bliver et §105 tilbud hvor borgerne bor i egne lejligheder.

Du kan forvente

  • en arbejdsplads med engagerede og hjælpsomme kolleger
  • faglige udfordringer
  • ansvar for pædagogiske, sundhedsfaglige og administrative arbejdsopgaver
  • deltagelse i interne kurser i medicinhåndtering, konfliktforebyggende indsatser, medborgerskab, brand- og beredskab, førstehjælp og meget andet
  • at indgå i et arbejdsfællesskab, hvor vi gør os umage for at skabe det gode arbejdsmiljø.

Vi forventer, at du

  • har en motiverende tilgang og støtter borgerne i at gøre det de selv kan
  • kan leve op til krav om høj etik
  • har en positiv tilgang til opgaverne og kan bevare den, også når du møder det uforudsete.
  • er fleksibel og kan tage afsæt i borgernes behov for struktur
  • er nysgerrig og reflekterende.

Fakta

Kellersvej 8-10 er i gang med at blive til Kellersvej 9-19 og en del af de Takstfinansierede Døgndækkede Botilbud (TDB) (§ 108 med §§ 83, 85 og 87-støtte), som er en del af Gladsaxe Handicaptilbud (GHT). Kellersvej 9-19 bliver et §105 tilbud hvor borgerne bor i egne lejligheder:

Projekt BOLIV i Gladsaxe kommune.

Ansættelsesvilkår

Dine arbejdstider vil primært være i tidsrummet kl. 7 til 23, med arbejde hver anden weekend.

Vi lægger stor vægt på dine ønsker for dit arbejdsliv, og vil gerne imødekomme dine ønsker, i det omfang det er muligt og foreneligt. Glade medarbejdere giver glade borgere.

Yderligere information

Er du interesseret i stillingerne og for yderligere information kan du kontakte Sylwia Nordrup Olsson på telefon 21 25 32 01.

Ansøgning

Send din ansøgning senest den 7. februar 2021. Vi afholder ansættelsessamtaler i uge 6.

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 13. januar 2021
Ansøgningsfrist: 07. februar 2021
Tiltrædelse: 01. april 2021
Stillingstype: Fuldtidsansættelse, Deltidsansættelse, Fastansættelse
Ugentlig antal timer: 32-37 timer
Kontaktperson: Sylwia Nordrup Olsson
Telefon: 21 25 32 01
Region: Hovedstaden
Kommune: Gladsaxe
Postnummer: 2860 Søborg
Adresse: Kellersvej 10A