Pædagog

Pædagog til Vestfjends børnehuse
Vestfjends Børnehuse, afdeling Åkanden i Vridsted, søger pr. 1. september en pædagog i en fast stilling på 32 timer om ugen.

Hvad kan vi tilbyde dig?
Vestfjends Børnehuse består af Åkanden i Vridsted og Myretuen i Kjeldbjerg. Begge institutioner er under samme ledelse. Myretuen har i gennemsnit ca. 50 børnehavebørn og Åkanden har ca. 40 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn. Børnene i begge huse kommer hovedsagelig fra lokalområdet og tilgår Vestfjends skole i Vridsted.
Børnene er opdelt i to aldersintegrerede grupper med to-tre voksne i hver gruppe. Grupperne arbejder med forskellige opdelinger i minder grupper afhængig af interesser og alder. Åkanden ligger i den vestlige del af Viborg kommune hvilket betyder at der er kort til Skive og Holstebro.

Åkanden er en lille institution, hvor det forventes at du er omstillings parat og også interesseret i, at samarbejde med afdelingen i Myretuen i Kjeldbjerg. I ferier arbejdes der på tværs af Myretuen og Åkanden, ligesom vi holder fælles faglige møder på tværs af husene. 

Er det dig? Så læs endelig videre…..   

Vi arbejder ud fra Viborg Kommunes værdier om Mangfoldighed, Ordentlighed, Dygtighed og Mod. Vi er mangfoldige fordi vi rummer og danner forskellige børn alt afhængig af deres nærmeste udviklings zone. Vi er ordentlige fordi vi taler ordentligt til hinanden og til børnene – vi tror på og mener oprigtigt at børnenes mening og viden har en stor værdi ind det at danne, lærer, udvikle og skabe trivsel for alle børn. Vi er dygtige fordi vi sætter tydelige rammer for børnenes udvikling, læring, dannelse og trivsel – samtidigt er vi dygtige til at tilpasse os barnet og børnenes behov. Vi har Mod fordi vi tør udfordre os selv, hinanden og børnene.

Vi brænder for kerneopgaven og kerneopgaven vil altid være det vigtigste for os. Børnene skal udvikle sig, lærer noget, danne sig og trives i vores læringsmiljøer. Vi arbejder struktureret i relation til hverdagens aktiviteter, men vi har samtidigt højt til loftet. Vi forstyrrer dig gerne i din praksis og forventer omvendt det samme af dig, så vi sammen kan blive klogere og gøre mere af det, der giver kvalitet i hverdagen. Vi er engagerede, iderige og løsningsorienterede og søger en der kan spille med på samme hold.
Vi vægter det gode forældresamarbejde meget højt, ser vi ofte vores forældre og vi har derfor meget forældrekontakt.

Hvad forventer vi af dig?

  • Du skal selvstændigt kunne afholde møder med forældre, hvor du skriftligt og mundtligt giver tilbagemelding på f.eks. TOPI, overleveringssamtaler, tremåneders samtaler mm.
  • Du skal være engageret i målgruppen 0-6 år og du skal være omstillingsparat i relation til at varetage forskellige pædagogiske opgaver i huset. Du skal være loyal og tage ansvar for at dagligdagen fungerer og giver mening ind i kvalificering af kerneopgaven.
  • Du skal kunne indgå i en struktureret hverdag og sætte rammen på en ordentlige måde overfor børnene. Det vil sige, at du skal være en tydelig voksen. Omvendt forventer vi, at du kan imødekomme børnene i deres initiativer og indgå i samspil med børnene, så det vi gør, giver mening for børnene.
  • At du ser stor vigtighed i legen og giver den stor værdi. Med det forventer vi at du kan deltage i legen og er opmærksom på hvornår, du skal gå foran, bagved og ved siden af.
  • At du har en stor nysgerrighed og sammen med børnene kan følge deres spor.

Som person er du positiv, smilende, robust og har en god position humor. Du skal kunne acceptere ledelsesmæssige beslutninger og tror på, at det gavner huset, hvis vi står sammen.

Hvad får du?
Du vil få en varieret arbejdsdag med en masse skønne børn hvor det forventes at du tager ansvar for dagligdagens organisering og pædagogiske aktiviteter. Du får engagerede kollegaer, der er optaget af at udvikle læringsfællesskaber og sunde relationer for alle børn.
I Viborg kommune er det besluttet at alle stillinger bliver slået op som fuldtidsstillinger på 37 timer. I denne stilling er dette dog fraveget, da der ikke er grundlag for at tilbyde 37 timer.

Praktisk info
Stillingen på 32 timer.

Du er velkommen til at kontakte konst. Børnehusleder Majken Lund Thomsen på tlf. 29 29 26 10 eller områdeleder Lone Frejo på tlf. 60 92 52 59 ved spørgsmål.

Vi holder ansættelsessamtaler onsdag d. 17. august 2022.

Løn efter gældende overenskomst. Herudover indhentes der straffeattest.
 

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 23. juni 2022
Ansøgningsfrist: 07. august 2022
Tiltrædelse: 01. september 2022
Stillingstype: Deltidsansættelse
Ugentlig antal timer: 32 timer
Kontaktperson: Majken Lund Thomsen
Telefon: 29 29 26 10
Region: Midtjylland
Kommune: Viborg
Postnummer: 8800 Viborg
Adresse: Harald Kiddes Vej 26