Pædagog eller pædagogisk assistent til børnehave - fagligt dedikeret

Drømmer du om at starte det nye år med nye udfordringer? Så har vi måske lige det job, du har gået at ledt efter, for vi mangler en engagerede pædagog 37 t/u til en børnehavegruppe i Børnehuset Globen med tiltrædelse snarest muligt.

I Globen er vi omkring 48 vuggestuebørn, 60 børnehavebørn og ca. 25 pædagogiske medarbejdere.

DINE KOMMENDE KOLLEGER

Vi spænder vidt både i forhold til alder og erfaring, hvilket giver en god dynamik fagligt og socialt. Vi lægger vægt på, at den enkelte trives og at vi sammen arbejder for et godt arbejdsmiljø, hvor arbejdsglæde, engagement, respekt og ikke mindst humor er i højsædet.

Vi er fagligt ambitiøse og med fokus på kerneopgaven, og vi har sidste år omstruktureret børnehuset, så vi nu har børnehavestuer og vuggestuestuer, hvor vi tidligere havde familiestuer. Det har medført højere grad af fordybelse i den pædagogiske kerneopgave til gavn og glæde for både børn og medarbejdere. Du vil hos os opleve imødekommenhed og interesse fra dine kolleger, ligesom du naturligvis vil have indflydelse på den pædagogiske dagligdag.

Vi lægger vægt på et tæt samarbejde med vores familier og oplever ofte at blive inviteret til nære relationer, som giver mulighed for på forskellig vis, at bidrage til at både vi og forældrene løfter vores opgave bedst muligt.
 
Vi ønsker til stadighed at udvikle og gøre Globen til et endnu bedre sted bl.a. ved:

 • At deltage i kompetenceudvikling og kurser arrangeret i distriktet eller i kommunen – herunder BAL, og vores helt nye projekt ”Sammen om børn”
 • At vi i en periode vil sætte ekstra fokus på vores sproglige læringsmiljø.
 • At videreudvikle vores samarbejde på tværs mellem grupperne til glæde for både børn og voksne
 • At arbejde med vores fysiske rammer, så vi skaber de bedste mulige læringsmiljøer
 • At arbejde med aktionslæring i forhold til vores hverdagspraksis, så vi sikrer høj faglig kvalitet, og at denne udvikler sig.

DYNAMISK ARBEJDSPLADS

Vi tager os selv alvorligt i vores arbejde med børnene, og hvem vi end samarbejder med om dem. Vi arbejder gerne tværfagligt og har kontakt til PPR samt de pædagogiske konsulenter, og vi ser dette som et godt supplement til vores egen faglighed. I vores praksis tager vi udgangspunkt i Ballerup kommunes Børne- og ungestrategi og det systemiske børnesyn, der ligger i heri.

Alt i alt er vi en dynamisk arbejdsplads, hvor vi løbende har fokus på vores indbyrdes kommunikation, rummelighed og fleksibilitet, samt at vi møder hinanden med en god portion humor for at sikre det gode arbejdsmiljø, og at der altid er de bedste forudsætninger for, at både børn og voksne trives og er glade for at komme hver eneste dag.

OM DIG

 • Du er tydelig og autentisk i samværet med børn og voksne
 • Du brænder for arbejdet med børnene og arbejder gerne med små grupper
 • Du evner og har lyst til at reflektere over egen og fælles praksis
 • Du kan træde i karakter og tage selvstændigt ansvar for planlægning af møder, samtaler og aktiviteter samt stå for udførelsen af dette
 • Du er empatisk, og du evner at møde børn og forældre på en ligeværdig måde og at indgå i vores udvidede forældresamarbejde, hvor vi ofte kommer tæt på hele familien
 • Du er loyal over for beslutninger og aftaler både på din stue, i huset og i distriktet
 • Du vil være med til at omsætte den nye styrkede læreplan i din pædagogiske praksis i samarbejde med kolleger og ledelse
 • Du har indsigt i eller erfaring med sprog arbejde. Det er en fordel, hvis du har kendskab til Dialogisk læsning, da vi bruger dette som metode i hele distriktet.

DYNAMISK ARBEJDSPLADS

Vi tager os selv alvorligt i vores arbejde med børnene, og vægter et tæt tværfagligt samarbejde med PPR samt de pædagogiske konsulenter, og vi ser dette som et godt supplement til vores egen faglighed. I vores praksis tager vi udgangspunkt i Ballerup kommunes Børne- og ungestrategi og det systemiske børnesyn, der ligger i heri.

Alt i alt er vi en dynamisk arbejdsplads, hvor vi løbende har fokus på vores indbyrdes kommunikation, rummelighed og fleksibilitet, samt at vi møder hinanden med en god portion humor for at sikre det gode arbejdsmiljø, og at der altid er de bedste forudsætninger for, at både børn og voksne trives og er glade for at komme hver eneste dag.

OM DISTRIKTET

Globen er en del af distrikt Hedegården. Distriktet består af 4 afdelinger, og kommunens dagpleje. Afdelingerne har hver deres særpræg og fordeling af børnegrupper. Vi oplever, at det er en styrke at være et fælles distrikt og vi er kendetegnet ved at have et stærkt sammenhold, hvor der samarbejdes på flere planer. Vi profiterer af, at kunne holde kurser på tværs af afdelingerne, holde fælles p-møder, sociale arrangementer, skovuger for alle de kommende skolebørn og mange flere spændende aktiviteter. Vi har fokus på udvikling, faglighed og vidensdeling, og hvor der også er mulighed for at hygge sig og mødes med de kollegaer, man ikke ser til dagligt.

Vi har netop lagt sidste hånd på distriktets fortolkning af de nye styrkede læreplaner, som vil danne grundlag for vores fremtidige pædagogiske arbejde. De er blevet udarbejdet i en proces, hvor de faglige fyrtårne sammen med lederne er blevet uddannet i processtyring og hvor alle medarbejdere i distriktets børnehuse har været involveret i udarbejdelsen af indholdet.

LØN OG ANSÆTTELSE

Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Der indhentes referencer på personer, der ansættes i dagtilbud.

YDERLIGERE INFORMATION

For yderligere oplysninger kontakt pædagogisk leder Christel Faaborg på telefon 4477 1639, eller pædagogisk leder Marianne Bille på 4477 1909. 

Vigtigt: Vi gør opmærksom på at vi er en røgfri arbejdsplads.
 
ANSØGNINGSFRIST 10. DECEMBER 2021

Samtaler bliver holdt i uge 50.

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 25. november 2021
Ansøgningsfrist: 10. december 2021
Tiltrædelse: 01. januar 2022
Stillingstype: Fuldtidsansættelse, Fastansættelse
Ugentlig antal timer: 37 timer
Kontaktperson: Pædagogisk leder Christel Faaborg
Telefon: 4477 1639
Region: Hovedstaden
Kommune: Ballerup
Postnummer: 2750 Ballerup
Adresse: Magleparken 18