Pædagog på 35 timer til Børnehaveafdelingen i Eventyrhaven pr 1. juni 2023

Vil du være med til at skabe kulturen i en ny integreret daginstitution, som er inspireret af filosofien fra Reggio Emilia? Brænder du for at bidrage til det gode børneliv i Havdrup? Så er du muligvis vores nye kollega.

Flere og flere børnefamilier slår sig ned i Havdrup, og derfor har vi bygget en spritny integreret institution på Havdrup Allé, som kan rumme 146 børn fordelt på 5 børnehavegrupper og 3 vuggestuegrupper.

Eventyrhaven åbnede i september 2020 og vi har, indtil nu, haft fokus på kulturskabende processer og udvikling af den pædagogiske kvalitet. I sommeren 2022 startede vi en spændende proces for alle medarbejdere, nemlig at danne medarbejderteams, med to stuer i hver team.

I september 2022 gik alle medarbejdere i gang med en grunduddannelse i sprogpædagogik, som strækker sig over de næste tre år – alt dette vil du naturligvis også blive en del af.

Vi søger en pædagog, til børnehaveafdelingen, der har mod på og lyst til i at gå aktivt ind i den proces, i tæt samarbejde med dine stuekollegaer, at opbygge en ny børnekultur i en stor ny integreret daginstitution, hvor arbejdet med den styrkede læreplan, filosofien fra Reggio Emilia, høj pædagogisk faglighed og en attraktiv arbejdsplads er nøgleord.

Vi søger en pædagog som er dygtig til at tilrettelægge, formidle og lede formelle læreprocesser via didaktisk tænkning og handling, med Reggio Emilia filosofien som pædagogisk retning. Du skal kunne opstille mål for læringsmiljøet og planlægge, gennemføre og evaluere de pædagogiske aktiviteter og rutinesituationerne. Du skal, sammen med dine kollegaer kunne vurdere, hvornår i en læreproces børnene har brug for megen voksenstyring og instruktion, og hvornår børnene har brug for en mere støttende, fleksibel og involverende tilgang. Du skal kunne dokumentere og synliggøre børnenes læring.

Du træder ind i en ny institution, hvor du får 39 dygtige kollegaer, som vægter et åbent, tillidsfuldt og ærligt samarbejde. Vi skal sammen skabe en kultur, som bygges op omkring vores pædagogiske inspiration fra Reggio Emilia. Du skal i hele dit virke have fokus på kreativitet, nysgerrighed og opfindsomhed i arbejdet, som er inspireret af den norditalienske pædagogik fra områderne Reggio Emillia og Pistoia. Du skal også kunne skabe tryghed for børnene igennem almindelige rutinesituationer i dagligdagen.

I Eventyrhaven vil vi være kendt for at prioritere nærværet med børnene først. For at skabe tryghed og nærvær arbejder vi i små børnegrupper med 1 voksen.

Eventyrhaven.

Eventyrhaven rummer, ud over grupperummene, atelier, science-værksted og multirum til teater, musik og motorik, funktionskøkken og pædagogisk køkken, samt et moderne personaleafsnit med attraktive rammer som tilgodeser et fagligt arbejdsmiljø for medarbejderne.

En naturlig medspiller i skabelsen af vores institution er vores meget aktive og engagerede forældrebestyrelse. Vi har et særdeles velfungerende samarbejde både med den store forældregruppe og med forældrebestyrelsen.

Om dig:

Der vil i jobbet blive lagt vægt på, at du har gode relations kompetencer og er en synlig kulturopbygger på stuen, naturligvis inspireret af Reggio Emilia filosofien, sammen med de to øvrige stuekollegaer. Vi søger en pædagog som er stærk i det didaktiske arbejde og kender til arbejdet med æstetiske læreprocesser.

Vi forventer at·      Du har fokus på at give børn en oplevelse af at ”høre til” og være betydningsfulde for fællesskabet.

 •        Du er fagligt engageret og viser glæde i samspillet med børnene.

 •        Du kan skabe nærvær, tryghed og god stemning. omkring dig.

 •        Du har fokus på, at det vi sætter i gang, har en synlig og målbar effekt for børnenes trivsel, udvikling og læring.

 •        Du følger op på igangsatte initiativer.

 •        Du har et højt fagligt niveau i samarbejdet med dine kollegaer og du ser det som udviklende at have faglige diskussioner og refleksioner med dine kollegaer.

 •        Du orienterer dig og finder interesse i den nyeste forskning inden for pædagogik, samt bringer din viden i spil i det daglige pædagogiske arbejde.

 •        Du kender til den nye dagtilbudslov.

 •        Du kender til og har måske arbejdet med den norditalienske pædagogik fra Reggio Emillia.

Kvalifikationer:

 •        Du er uddannet pædagog.

 •        Du har erfaring fra dagtilbud - enten børnehave eller vuggestue.

 •        Du er i stand til at lede børnegruppens lærings- og legemiljøer.

 •        Du har gode relations kompetencer.

 •        Du har gode didaktiske kompetencer.

 •        Du har blik for at følge børnenes spor.

 •        Du har evnen til at organisere rammer som fremmer det gode samspil – både mellem børn og voksne.

 •        Du har evnen til at indrette læringsmiljøer, med børneperspektivet i fokus.

 •        Du kan etablere rutiner som et væsentligt element i hverdagen.

 •        Du har gode skriftlige kompetencer.

Vil du vide mere?

Du kan få yderligere oplysninger om stillingen hos afdelingsleder Mette Møller Kragerup 56188020 eller Institutionsleder Marina Due tlf. 30 34 45 30

Ansøgning:

Ansøgningsfristen er d. 13. april 2023 kl. 00.00

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 18. marts 2023
Ansøgningsfrist: 13. april 2023
Tiltrædelse: 01. juni 2023
Stillingstype: Deltidsansættelse, Fastansættelse
Ugentlig antal timer: 35 timer
Kontaktperson: Leder Marina Due
Telefon: 3034 4530
Region: Sjælland
Kommune: Solrød
Postnummer: 2680 Solrød Strand
Adresse: Havdrup Allé 6