PÆDAGOG SØGES TIL KRAGELUNDSKOLEN

SFO-Kragelund på Kragelundskolen

SFO-Kragelund søger én pædagog pr. d. 1. november 2022. Stillingen er på 37 timer om ugen.

Stillingen er som pædagog for en af SFO´ens fire 1. klasser, hvor du skal arbejde tæt sammen med de andre pædagoger i teamet og lærerne. Du skal ud over at arbejde i SFO´en, også være med i undervisningen sammen med lærerne. Hvor du aktivt skal understøtte den enkelte og klassens læringsmiljø. 

SFO-Kragelund er en del af Kragelundskolen. Vi ser undervisningen og det fritidspædagogiske arbejde som ligeværdige, lige væsentlige og samtidig væsensforskellige i forhold til barnets og børnegruppernes udvikling og læring.

I SFO-Kragelund har vi pt. 435 børn, som er opdelt i fire årgangs team. Der er mange aktiviteter på tværs af årgangene i SFO´en. Vores fokus område lige nu er brede børnefælleskaber og fælleskaber på hel skolen.

 Vi søger en pædagog,

  • Der kan arbejde med de respektive børnegrupper og forstå de særlige udviklingsmæssige behov, som karakteriserer de forskellige alderstrin og handle ud fra dette
  • Der kan kommunikere på såvel det refleksive som praktiske plan
  • Der kan og vil arbejde i team
  • Der ønsker handlefrihed men samtidig med ansvar for fællesskabet
  • Der har forståelse for at SFO-Kragelund er en del af skolens samlede virke
  • Der kan deres pædagogiske metier.
     

SFO-Kragelund er en integreret del af Kragelundskolen, og pædagogerne er derfor også med i mødevirksomhed og samarbejde om såvel skolens samlede virke som om de enkelte børn. Kragelundskolen arbejder ud fra et fælles fundament: Respekt, selvstændighed, (selv)disciplin og glæden ved at gå i skole.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer, medmindre stillingen er omfattet af en forhåndsaftale, som kan danne grundlag for lønfastsættelsen

Der vil blive indhentet børne- og straffeattest og ansættelse sker under forudsætning af, at attesterne ikke viser, at du er uegnet/uværdig til stillingen. Du kan læse mere her om hvordan vi behandler dine oplysninger her.

Hvis du vil vide mere:
Yderligere information på www.kragelundskolen.dk

Henvendelse til pædagogisk leder Randi Kragelund på: ranbk@aarhus.dk


Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist:  5 oktober kl. 12
 
Samtaler vil finde sted d. 6. oktober fra kl. 15.

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 22. september 2022
Ansøgningsfrist: 05. oktober 2022
Tiltrædelse: 01. november 2022
Stillingstype: Fuldtidsansættelse
Ugentlig antal timer: 37 timer
Kontaktperson: Randi Brahe Kragelund
Telefon: 41856996
Region: Midtjylland
Kommune: Aarhus
Postnummer: 8270 Højbjerg
Adresse: Parkvej 18