Pædagog til Aktivitetshuset Limfjorden

Aktivitetshuset Limfjorden kalder alle pædagoger, der også har en håndværksmæssig baggrund!
– det er drømmen, og matcher du det, så er det lige dig vi står og mangler.

Vi søger en kollega, som der er pædagogisk funderende og har kendskab til KRAP metoderne - kendskab til vores medarbejdergruppe er absolut en fordel.

Vi kan tilbyde en arbejdsplads med gode kollegaer, som vægter fagligheden højt. Vi får løbende supervision udefra og der er også mulighed for at efteruddanne sig. Vi arbejder meget selvstændigt, men også sammen på tværs. Vi prioriterer faglig sparring og KRAP metoderne og arbejder aktivt med dem. Vi er et hus som bruger humoren i alt vores arbejde og kollegaer imellem. Vi har et godt arbejdsmiljø med en fri og afslappet omgangstone.
 
Du skal kunne

Ansøgeren skal være fleksibel, hele vejen rundt i huset. Det betyder at man får mange forskellige opgaver og derfor skal man også kunne omstille sig til nye opgaver hen ad vejen. Vi har brug for en som kan afløse i vores produktionsgruppe, hvor der betjenes maskiner i forskellige størrelser. Her har vi brug for at ansøgeren har kendskab til opstilling af maskiner, store som små.

Andre eksempler på dine alsidige arbejdsopgaver er:

 • Personlig hygiejne, samt kunne hjælpe nogle af medarbejderne på toilet.
 • Små pedelopgaver, som kan opstå i huset.
 • Hjælpe med alle mulige praktiske opgaver såsom at hjælpe medarbejderne ind og ud af bussen, samt hjælpe med at servere mad i køkkenet.
 • Have det generelle overblik, samt kommunikation med forskellige samarbejdspartnere både internt og ekstern, da du vil være den første som møder ind 7.30, samt den sidste som går 15.45.
 • Du skal have overblikket over særlige begivenheder og fødselsdage. Være den person som hejser og sænker flaget.

Vi søger

Den ledige stilling er i vores montagegruppe, hvor man har ansvaret for ca. 15 medarbejdere. I montagegruppen er der i forvejen en ansat, som vil blive din nærmeste samarbejdspartner. En af de opgaver som du vil få ansvaret for, er kalkulationsberegning, ved udregning af vores priser til firmaer vi leverer til. Du skal forhandle priser og stå for indkøb af materialer mm. Du må gerne være opsøgende af nyt arbejde til vores medarbejdere.
 
Dine arbejdsopgaver

 • Igangsætte medarbejdere med værdifuld beskæftigelse.
 • Montageopgaver.
 • Der skal påregnes praktiske opgaver for at få huset til at fungere, samt at nogle af medarbejderne kan have brug for hjælp til toiletbesøg mm.
 • Team samarbejde.
 • Det daglige pædagogiske arbejde omkring medarbejderne.
 • Udarbejdelse af pædagogiske indsats og handleplaner sammen med medarbejderne i CURA.
 • Samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere, kollegaer og pårørende.
 • Videregivelse af informationer til kollegaer, her bruges mail og CURA som internt kommunikationssystem.
 • Deltage i planlægning af fælles aktiviteter, ferieture m.m. Samt forventes der at du deltager i ferietur hver andet år fra mandag – torsdag i uge 29.

 
Forventninger til dig

 • Du må gerne have erfaring inden for målgruppen, og kan lide at arbejde med voksne med varig nedsat Fysisk og Psykisk funktionsevne.
 • Du kan bevare roen og har overblik.
 • Du har et godt humør, humoristisk sans, et anerkendende og positivt menneskesyn.
 • Du er tydelig i din kommunikation.
 • Du er loyale overfor trufne beslutninger.
 • Du kan og tør sætte grænser.
 • Du vil deltage på ferier og ture med medarbejderne.
 • Du er omstillingsparat og engageret, du har en høj arbejdsmoral, idet meget af arbejdet udføres og planlægges selvstændigt, og overholder deadline for leveringer.
 • Du vil medvirke til at skabe et inspirerende arbejdsmiljø.
 • Du har kørekort.

Lidt om os

Aktivitetshuset Limfjorden er et beskæftigelsestilbud for voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne efter servicelovens §103 og §104.
Dagtilbuddet beskæftiger ca. 40 borgere, også omtalt som medarbejdere, fordelt i flere arbejdsgrupper, montagegruppe, produktionsgruppe, aktivitetsgruppe og kreativgruppe.
Formålet med at arbejde på Limfjorden er at give medarbejderne en værdifuld beskæftigelse, hvor vi yder støtte efter borgerens individuelle behov. Vi er desuden Nyttecenter, i tæt samarbejde med jobcenteret i Thisted Kommune.
 
Ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesvilkår Efter gældende overenskomst og principperne for Ny Løn.
Ugentligt timetal: 37 timer – arbejdstiden er mellem 7.30 – 15.45, fredagen lukker vi kl. 14.00.
Tiltrædelsesdato Den 1. januar 2020 eller snarest derefter.
 
Yderligere oplysninger

Der kan rettes telefonisk henvendelse til konstitueret Leder Christine Bak Madsen på telefon 99 17 26 67.
 
Ansøgningsfrist

Den 7. december 2020 kl. 8.00.
Samtaler forventes afholdt den 10. december 2020 mellem 9.00–12.00.

 

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 22. november 2020
Ansøgningsfrist: 07. december 2020
Tiltrædelse: 01. februar 2021
Stillingstype: Fuldtidsansættelse, Fastansættelse
Ugentlig antal timer: 37 timer
Kørekort: Er et krav
Kontaktperson: Konstitueret leder Christine Bak Madsen
Telefon: 9917 2667
Region: Nordjylland
Kommune: Thisted
Postnummer: 7760 Hurup Thy
Adresse: Poppelvej 10