Pædagog til Børnehaven Birkehegnets Præmaturgruppe

Børnehaven Birkehegnet er en lille børnehave med max 49 børn i alderen 3 til 6 år, hvor alle børn og voksne kender hinanden godt. Vi har 3 stuer, hvor vi pt. søger en pædagog til vores præmaturgruppe med max. 10 børn.

Hvem er vi:
Vi er et lille velfungerende hus, hvor vi sammen løser hverdagens udfordringer. Vi har et stærkt og godt samarbejde på tværs af stuerne. Vi bruger humor i hverdagen, både blandt medarbejdere, med børnene og med forældrene. Vi brænder for at skabe den bedste hverdag for alle, som har deres gang i huset.
Når du træder ind ad døren i Birkehegnet, vil du blive budt velkommen af glade, engagerede og imødekommende børn og voksne, som trives og udvikles i deres hverdag.
Vi vægter forældresamarbejdet højt, da det er gennem dette samarbejde, at vi lykkes med at skabe glade, livsduelige og kompetente børn.

Vi arbejder bl.a. med Næstved kommunes pædagogiske grundlag, læreplaner, sprogvurderinger og TOPI.

Børnehaven Birkehegnet er en del af Område Syd, der består af 13 daginstitutioner for børn i alderen 0 - 6 år, hvoraf en af institutionerne er en specialinstitution. Vi er beliggende i Birkehegnet i Næstved Syd. Vi har en dejlig stor legeplads, som benyttes dagligt og med mulighed for forskellige motoriske udfoldelser.

Hvad søger vi:
Vi søger en åben og livsglad pædagog med viden og erfaring med præmaturbørn, som er i stand til at observere og formidle sine observationer mundtligt og skriftligt på en faglig og professionel måde. Du skal være fagligt forankret og meget gerne have erfaring med tværfagligt samarbejde, da vi samarbejder med bl.a. ergoterapeuter, tale-hørekonsulent, specialpædagogiske vejledere, skoler, psykologer og sagsbehandlere for at skabe den bedste trivsel og udvikling hos børnene. Vi har en forventning om, at du har skriftlige kompetencer, da arbejdet indebærer at udarbejde indstillinger og handleplaner på det enkelte barn.

Du vil på stuen få to kollegaer, en pædagog og en medhjælper. I vil sammen udføre arbejdet omkring børnene gennem tydelige, rolige, genkendelige, trygge og nærværende rammer. Du skal på eget initiativ igangsætte aktiviteter/lege, som skaber udviklingsmuligheder for det enkelte barn og den samlede børnegruppe.

Du skal være dygtig til at reflektere over egen praksis og brænde for at skabe gode og nærværende relationer på en åben og anerkendende måde med både børn og forældre.

Du skal kunne se det enkelte barns behov og gennem empati og nærvær kunne skabe en hverdag for barnet, som det trives og udvikles i.

Der vil muligvis skulle lægges timer på en anden stue. Så man skal være indstillet på at arbejde på to stuer.

Du kan se vores hjemmeside her https://www.dagtilbudnaestved.dk/naestved-syd/naestved-syd-by/birkehegnet

Du kan se job- og personprofilen her.

Relevant uddannelsesbevis skal vedhæftes.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst indgået mellem KL og BUPL.

Tiltrædelse senest den 1. april 2023, men gerne tidligere hvis muligt.

Arbejdstid pr. uge 35/37 timer.

Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte Pædagog Heidi Egelykke på Blå stue eller Daglig leder Dorte Jensen på telefon 5588 7180.

Ansøgningsfrist søndag den 12. februar 2023.

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 8.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 23. januar 2023
Ansøgningsfrist: 12. februar 2023
Tiltrædelse: 01. april 2023
Stillingstype: Fuldtidsansættelse, Deltidsansættelse
Ugentlig antal timer: 35-37 timer
Kontaktperson: Heidi Egelykke
Telefon: 5588 7180
Region: Sjælland
Kommune: Næstved
Postnummer: 4700 Næstved
Adresse: Birkehegnet 96