Pædagog til børnehaven søges på 30 timer med start efter aftale

Rosenkilden er en institution med i alt 72 børn og er opdelt i 3 børnehaveenheder og 3 vuggestueenheder. Vi ligger centralt i Helsingør og har både skov, strand og byliv tæt på.

Vi arbejder med børnene i små grupper dvs. 5 børn i en gruppe i børnehaven og 3 børn i en gruppe i vuggestuen. Dette kræver at du som pædagog kan se kvaliteten i at arbejde alene og på tværs med både vuggestuen og andre stuer, i pædagogiske forløb 3 dage om ugen.
Vores arbejdsgang bygger på, at skabe et større fokus på det enkelte barns behov og nærvær. Efter en lang coronaperiode er vi nu i fuld gang med at genskabe og videreudvikle den røde tråd på tværs så overgangsarbejdet får den kvalitet og tryghed, som vi ønsker for både børn og forældre. Kerneopgaven kræver nærvær i børnehøjde.

For at kunne leve op til dette har vi stor fokus på, at personalet er sammen med børnene uden forstyrrelser, så alle administrative opgaver og møder ligger om mandagene, så personalet resten af ugen er 100% sammen med børnene.
Rosenkilden har en frokostordning for alle børn. Rosenkildens 2 køkkenmedarbejdere er en del af arbejdet på tværs og er med til at skabe læring for børnene gennem at tilbyde aktiviteter som både giver læring, nysgerrighed og sansning.

Forældrenes bidrag til at skabe et godt børnehus, hvor alle forældre føler sig velkommen i fællesskabet, er af stor betydning for os. Den daglige sparring og guidning omkring det enkelte barns behov og udfordringer har vi altid tid til.

Vi forventninger til dig som ny kollega at:

  • Være fleksibel og omstillingsparat så den pædagogiske praksis får den kvalitet for børnene som vi ønsker.
  • At tage ansvar for opgaver og være forberedt til dagens arbejde.
  • Tænke muligheder frem for begrænsninger i udvikling af husets praksis med fokus på at skabe mere kvalitet for børnene.
  • Reflektere over egen og andres praksis og sætte din refleksion i spil for at videreudvikle husets pædagogik og personalets samarbejde på tværs.
  • Arbejde med de enkelte familier efter deres muligheder, så alle føler sig imødekommet.
  • Blik for helheden så alle børn og kollegaer får en god dag.
  • Arbejde med det enkelte barns kompetencer og styrke barnet gennem en anerkendende kommunikation.
  • Kerneopgaven som første fokus.
  • Investere i det gode arbejdsmiljø og tage et personligt ansvar.
  • Turde prøve nye arbejdsmetoder og ikke være nervøs for at fejle.


Send ansøgning med relevant dokumentation for uddannelse samt tidligere beskæftigelse til:
Børnehuset Rosenkilden Rosenkildevej 34, 3000 Helsingør.
 

Ansøgningsfrist: d.10 juni. Ansættelsessamtaler vil ske løbende.
For yderligere oplysninger eller en aftale med at se huset, er du velkommen til at kontakte:
Leder Annika Jensen på telefonnr. 25 31 17 11. Løn og ansættelsesvilkår: Stillingerne lønnes efter overenskomsten. Helsingør kommune indhenter straffeattest

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 13. maj 2022
Ansøgningsfrist: 10. juni 2022
Tiltrædelse: 01. august 2022
Stillingstype: Deltidsansættelse, Fastansættelse
Ugentlig antal timer: 30 timer
Kontaktperson: Leder Annika Jensen
Telefon: 2531 1711
Region: Hovedstaden
Kommune: Helsingør
Postnummer: 3000 Helsingør
Adresse: Rosenkildevej 34