Pædagog til Børnehuset Bispevangen

OM DISTRIKT BALTORP

I Distrikt Baltorp er beliggende 6 børnehuse, hvoraf Bispevangen er den ene. De øvrige børnehuse hedder Kornblomsten, Stjernehuset, Kirstinevang, Grantoften og Askelunden.

Hvert børnehus har ansat en eller to pædagogiske ledere til, at varetage den daglige ledelse. Derudover er der ansat en distriktsleder, som i samarbejde med de pædagogiske ledere varetager ledelsen i hele distriktet.

HVORFOR SØGER BØRNEHUSET BISPEVANGEN EN PÆDAGOG

Det gør vi, da vores pædagog har valgt at gå på efterløn. Vores kære pædagog, har eget en stilling her i huset i 34 år og nu er tiden kommet til, at afslutte sit arbejdsliv.

HVAD KAN BØRNEHUSET BISPEVANGEN TILBYDE

Vi har spurgt personalet, og de beskriver huset således

  • Det er hus med dygtige og kompetente kollegaer, med mange forskellige kompetencer
  • Der er glade kollegaer og godt humør
  • Der er et godt sammenhold og masser af omsorg blandt kollegaerne
  • Der er en del kollegaer (faktisk 10), som har været ansat i huset i over 15 år
  • Der er frihed i det daglige pædagogiske arbejde
  • Der er mulighed for god sparring hos både kollegaer og ledelse
  • Det er et hus med glade og fantastiske børn
  • Der er et tæt samarbejde med ledelsen – vi er altid velkommen
  • Der er en empatisk og kompetent ledelse både i huset og Distriktet
  • Der er god forældrekontakt.

VI TILBYDER

Vi kan tilbyde et børnehus, der bygger på en fælles kultur, hvor der er en god stemning, en åben og ærlig kommunikation samt en nærværende og respektfuld tilgang til hinanden.

Vi har en opmærksomhed i forhold til vores måde at udvikle- og danne relationer. Det betyder, at vi er anerkendende i mødet med hinanden, vores børn og forældre.

Vi tilbyder et fagligt og velfunderet personale som har fokus på samarbejdet, som både tænker bredt og stort når faglighed og praksis skal hænge sammen.

Vi kan tilbyde et hus, hvor medarbejderne har indflydelse og bliver inddraget i de beslutninger der træffes. Et nøgleord for os er, at medarbejderne oplever ejerskab både fagligt og i praksis.

Et hus som bygger på et godt og solidt forældresamarbejde. Vi har et positivt, imødekommende og tilfreds forældregruppe, som vi værner om.

HVAD SØGER BØRNEHUSET BISPEVANGEN

Vi søger en ansvarsfuld, fagligt og velfunderet pædagog, 37 timer om ugen, som skal indgå i et samarbejde omkring ca. 70 børnehavebørn. Børnehaven er organiseret i 3 teams, men samarbejdet vil både være i eget team og på tværs af huset.

Ansættelsen vil være i hele børnehuset Bispevangen. Det betyder, at du skal være indstillet på, at arbejdet kan være med børn i alderen 0-5 år. 

Vi søger en pædagog med en høj faglighed, et ordentligt og respektfuld menneskesyn da Bispevangen skal opleves som et mangfoldigt og nærværende sted for medarbejdere, børn og forældre. 

VI FORVENTER

Vi ønsker en pædagog med erfaring og som både i sjove, svære, lærende og udfordrende situationer kan sikre en omsorgsfuld og nærværende tilgang til vores børn. Vi vil kendes på, at vi i samværet/samspillet med vores børn gør en forskel.

Derfor forventes det, at vores kommende kollega har et respektfuldt børnesyn og kan udvikle positive relationer i mødet med børnene. 

Vi forventer, at du har erfaringer med, at kunne understøtte og udvikle tiltag i hverdagen der er medvirkende til at sproget får de optimale udviklingsmæssige betingelser.

Vi søger en kollega som har lysten til at skabe og udvikle gode læringsmiljøer i et samarbejde med teamet og øvrige kollegaer. Du må meget gerne have erfaringer i arbejdet med to kulturelle familier.   

Vi søger en pædagog som har en viden og erfaringer i forhold til det ”gode forældresamarbejde”. Det forventes, at vores nye kollega ser forældrene som vores tætte samarbejdspartnere og at de opleves som en del af vores hus. Derudover har vi fokus på, at arbejde med familien som en helhed og har herigennem et tæt tværfagligt samarbejde.

Børnehusets værdier bygger på, at alle medarbejdere er fælles om at løfte kerneopgaven, at samarbejde bliver et nøgleord og at den enkelte medarbejder er åben og imødekommende i sin personlighed.

Derudover er loyalitet en vigtig forudsætning og det, at vores kollega er fleksibel i forhold til, at indgå i fællesskabet på vores arbejdsplads.

LØN OG ANSÆTTELSE

Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

YDERLIGERE INFORMATION

Ønsker du mere information vedr. stillingen, så er du velkommen til at kontakte daglig leder, Maiken Rishøj på telefon 4477 1666 eller Rikke Kjær på telefon 4477 1825..
 
ANSØGNINGSFRIST

Samtaler vil blive holdt løbende. 

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 25. november 2021
Ansøgningsfrist: 09. december 2021
Tiltrædelse: 01. januar 2022
Stillingstype: Fuldtidsansættelse, Fastansættelse
Ugentlig antal timer: 37 timer
Kontaktperson: Rikke Kjær
Telefon: 4477 1825
Region: Hovedstaden
Kommune: Ballerup
Postnummer: 2750 Ballerup
Adresse: Bispevangen 150-154