Pædagog til den integrerede institution Stubmøllen

Genopslag

Er du god til at gå foran, brænder du for pædagogisk kvalitet for børn i vuggestuealderen, og har du lyst til at arbejde med den nye styrkede læreplan, så er det måske dig, vi er på udkik efter.

Fagligt fyrtårn til den integrerede institution Stubmøllen

Vi er en institution i udvikling, som leder efter en dygtig pædagog på 37 timer om ugen; en som sammen med det øvrige personale kan tage ansvar for den daglige pædagogiske praksis, planlægning af projekter og aktiviteter, indkøring af nye børn og forældresamarbejde.

Som fagligt fyrtårn bliver du tilknyttet en stue, men arbejder også på tværs af grupper og stuer. Det giver dig og dine kolleger de bedste muligheder for daglig sparring. Du skal gå til møder i vores klyngenetværk med andre faglige fyrtårne i klyngens øvrige institutioner. Det forventes også, at du kan holde oplæg til personalemøder og stuemøder omkring arbejdet med Den nye styrkede læreplan.

Lidt om Stubmøllen

Vi er en integreret institution beliggende på to matrikler: børnehaven, som består af to grupper har hjemme i et lejlighedskompleks på Stubmøllevej og vores vuggestue, som består af tre grupper, er beliggende på Grønrisvej i eget hus. Vi ligger i gåafstand til Valbyparken og Karens Minde, som vi, sammen med områdets legepladser, bruger meget til ture og projekter.

Vores to huse rummer 80 glade børn i alderen 0-6 år med mange forskellige nationaliteter. Til at skabe gode læringsmiljøer og trivsel for børnene er vi 17 faste medarbejdere plus studerende

Børnehaven og vuggestuen arbejder med en fælles pædagogisk struktur, der indebærer forudsigelighed for alle gennem en tydelig tilrettelæggelse af den pædagogiske hverdag, der udfordrer, stimulerer og skaber læring for børnegruppen.

Vi er netop i gang med et projekt, hvor vi arbejder på at give hinanden positiv feedback i dagligdagen for at få øje på de gode historier og styrke samarbejdet især på tværs af institutionen. Det er blot et af de tiltag, der er i gang for at højne den daglige pædagogiske kvalitet.

Vi indgår i klyngesamarbejde, hvor vi arbejder med vores fælles strategiplan, som bl.a. tæller fælles værdier, kerneopgaven og en fælles vision for klyngen: ”Sammen skaber vi det gode børneliv i Sydhavnen”.

Vores fælles strategiplan, værdier og vision skal, gennem den pædagogiske faglighed og praksisfeltet, spille sammen med det igangværende arbejde med den ny styrkede læreplan, KIDS og Teamudvikling. Her skal du være medspiller samt være med til at udvikle og implementere.

I Stubmøllens vuggestue og børnehave ser vi os selv som en attraktiv arbejdsplads, hvor værdier som respekt, nysgerrighed, fællesskab, ligeværdighed, dialog og tillid altid er i højsædet.

Lidt om vores forventninger til dig

  • Du skal være uddannet pædagog, og du skal enten have taget faglig fyrtårn-uddannelsen eller have lyst til at tage den.
  • Du skal være et imødekommende og åbent menneske, som generelt har en anerkendende tilgang til voksne og børn.
  • Du skal have kendskab til den nye styrkede læreplan og have erfaring fra 0-6 års området.
  • Du skal trives med at tage et ansvar for eget arbejde, også når det ligger ud over det daglige pædagogiske arbejde på stuen. 

Hvis du ønsker at høre mere om stillingen, kan du henvende dig til pædagogisk leder Line Bjørn Olsen på 51 85 04 78.

Tiltrædelse den 1. marts 2021 eller snarest derefter.

Sammen med din ansøgning beder vi dig vedhæfte CV og uddannelsesbevis.

Søg via nedenstående link senest mandag den 1. februar 2021

Samtaler afholdes efter behov.

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 13. januar 2021
Ansøgningsfrist: 01. februar 2021
Tiltrædelse: 01. marts 2021
Stillingstype: Fuldtidsansættelse, Fastansættelse
Ugentlig antal timer: 37 timer
Kontaktperson: Line Bjørn Olsen
Telefon: 51 85 04 78
Region: Hovedstaden
Kommune: København
Postnummer: 2450 København SV
Adresse: Stubmøllevej 10