Pædagog til hjemmevejledningen, Gribskov bo- og støttecenter

Gribskov Bo -og Støttecenter består af Hjemmevejledningen og døgntilbuddet Ahornparken. Vi søger en pædagog på 30 timer ugentligt til Hjemmevejledningen som består at 2 bofællesskaber, beliggende i Helsinge, med samlet 13 skønne borgere.

Hjemmevejledningen har 7 medarbejdere, organisatorisk hviler vi på et fundament med selvadministration som betyder, at alle medarbejdere påtager sig lederskab for et ansvarsområde i teamet.

Målgruppen er voksne personer med udviklingshæmning, som fordrer forskellig grad af støtte for at kunne udvikle eller bevare deres kompetencer.
Enkelte af borgerne kan have en uhensigtsmæssig kommunikationsform med omgivelserne, hvorfor social træning indgår i arbejdet.

Vi understøtter og motiverer borgerne til et sundt og aktivt fritidsliv, etablering og / eller fastholdelse af sociale netværk, ligesom vi planlægger og gennemfører koloni og øvrige arrangementer med borgerne.

Vi tilbyder

 • En arbejdsplads hvor du har stor indflydelse på teamets opgavevaretagelse, herunder driftsbudget, lønbudget, planlægning, udvikling og prioritering, med ledelsen på sidelinjen.
 • Et stærkt fagligt fællesskab med mulighed for inddragelse i forskellige faglige fora f.eks. Velfærdsteknologi, sundhedsfagligt forum, IT, o. lign.
 • Mulighed for at deltage på kryds og tværs i organisationen i forskellige faglige / og eller socialt arbejdsrelaterede aktiviteter.
 • vekslende arbejdstid af ca. 5 - 12 timers arbejdsdage I tidsrummet kl. 07.00-20.00. Der arbejdes hver anden weekend samt årets helligdage.
 • Medarbejderudviklingssamtale en gang årligt hvor bl.a. ønsker og behov for efteruddannelse drøftes. Der er generelle uddannelser der vægtes i organisationen- herunder viden om Autisme spektrum forstyrrelser og Neuropædagogik.
 • Et lærende, innovativt og trygt arbejdsmiljø med højt til loftet.

Om dig

 • Du har interesse i, og kendskab til vores målgruppe og er omsorgs -og ansvarsfuld.
 • Du arbejder med udførelse af de praktiske og pædagogiske opgaver med afsæt i hver enkelt borgers handleplan.
 • Pædagogisk, har du interesse i at arbejde med forskellige former for velfærdsteknologi, som understøtter borgerne i deres hverdag.
 • Du kan formulere dig både verbalt og skriftligt.
 • Udarbejde pædagogiske indsatsplaner og arbejde målrettet med afsæt i den enkeltes udviklingspotentiale.
 • Du er teamspiller og trives i et miljø med udstrakt uddelegering, med rum til, i samarbejde med dit team, at tilrettelægge arbejdsopgaverne i dagligdagen.
 • Du er ansvarstagende i forhold til teamets samlede opgaveløsning, og ser det som naturligt at skulle prioritere din tid og opgaver i forhold til hvad helheden kalder på.
 • Du er som person udstyret med et stærkt moralsk kompas som guide i din hverdag når du samarbejder med såvel borgere, pårørende og kollegaer på stedet.
 • Du trives med alene arbejde.
 • Som digitaliseret kommune er det en forventning, at du som medarbejder kan orientere dig i -og anvende Outlook kalender og mail. Daglig dokumentation foregår i dataprogrammet Nexus.
 • Du kan navigere i borger.dk og understøtte borgernes betjening af diverse digitale systemværktøjer.
 • Du har kørekort til personbil.


Ledelsen i GBS består af to personer som arbejder ud fra værdierne i teamledelse. Virksomhedsleder Kirsten Poulsen og afdelingsleder Jette Bendtsen.

Har annoncen vakt din nysgerrighed og ønsker du at vide mere er du velkommen til at kontakte Kirsten Poulsen på telefon 72 49 67 22 eller Jette Bendtsen på telefon 72 49 67 23.

Yderligere oplysninger

Løn- og ansættelsesvilkår forhandles med afsæt i gældende overenskomst.
Straffeattest indhentes.

Ansøgningsfrist

27. august 2022.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 12. september 2022.

Ansøgninger modtages kun elektronisk via knappen 'Søg stillingen'.

Gribskov Kommunes værdier
Åbenhed · Tillid · Respekt · Deltagelse · Mod · Fleksibilitet


Alle oplysninger vil blive behandlet fortroligt og i overensstemmelse med regler for beskyttelse af personfølsomme oplysninger.

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 05. august 2022
Ansøgningsfrist: 27. august 2022
Tiltrædelse: 01. november 2022
Stillingstype: Fuldtidsansættelse, Fastansættelse
Ugentlig antal timer: 30 timer
Kørekort: Er et krav
Kontaktperson: Kirsten Poulsen
Telefon: 7249 6722
Region: Hovedstaden
Kommune: Gribskov
Postnummer: 3200 Helsinge
Adresse: Skovgårdsvej 38