Pædagog til Odense Værkstederne, afd. Midtbyen - Medie

Brænder du for at skabe en indholdsrig dag for borgere med medfødt hjerneskade? Så har vi stedet, hvor du kan gøre det med høj faglighed og godt humør.Stillingen er på 37 timer og vil primært ligge i tidsrummet kl. 8-16 mandag – torsdag og 8-13 fredag. Ansættelse er fra 1. oktober 2021.

Odense Værkstederne

Odense Værkstederne er et dagbeskæftigelsestilbud efter Lov om Social Service § 103 og § 104. Brugergruppen er mobile og immobile personer med betydelig og varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne i alderen 18-70 år. Du vil indgå i et tværfagligt team, som arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang med afsæt i borgerens mål samt støttebehov. Vores faglige ståsted tager udgangspunkt i neuropædagogik. Alle borgere har i dagligdagen i varieret grad brug for hjælp, støtte og vejledning for at få hverdagen til at fungere.
Du kan læse mere her: https://www.odense.dk/odensevaerkstederne

I Midtbyen er vi omkring 250 borgere og 40 faste personaler. Borgerne er beskæftiget indenfor køkken, café, rengøring, butik med egenproduktion, musik, receptions- og pedelarbejde, medie, kunst, idræt, udeliv og samværsaktiviteter.

Stillingen er placeret i Mediegruppen med 36 borgere samt 3 personaler. Borgergruppen er bredt sammensat, men kendetegnende ved alle er, at de har et ønske om at arbejde med medie. Der er både mulighed for at borgerne kan fordybe sig i individuelle medieopgaver samt deltage i fælles aktiviteter som både er medierelateret, men også aktiviteter som støtter fællesskabet i gruppen. Vi tager os af alle dele af medieproduktionen - lige fra at få idéerne til at tage billeder, filme, skrive artikler, lave layout og redigere på computeren og til sidst udgivelse og opdatering af vores sociale medier. Vores medieproduktion er vores omdrejningspunkt, men vi vægter også det sociale samvær og vores øvrige aktiviteter højt.
Da vi står overfor en nytænkning af vores medie gruppe, søger vi en kollega, der har mod på og lyst til at skabe og udvikle på fremtidens medietilbud sammen os.

Om  dig

Vi søger én, der:

 • Er uddannet pædagog
 • Kendskab til personlig pleje vil være en fordel
 • Brænder for og har professionelt kendskab til borgergruppen
 • Kan navigere i at man skal støtte og motivere på mange niveauer
 • Kan tænke borgerne ind i processerne og understøtte dem i at kunne udføre opgaven selvstændigt som muligt
 • Har et blik for medieopgaver og ideer nye medierelaterede opgaver
 • Har flair for IT og har godt kendskab til mediefaglige programmer og diverse devices
 • Er villig til at reflektere over egen praksis og indgå aktivt i faglig sparring
 • Kan dokumentere både skriftligt og mundtligt
 • Har alm. kørekort og har mod på at køre vores små busser

Vi kan tilbyde

 • En borgergruppe med stor indflydelse på egen hverdag
 • En arbejdsplads hvor to dage ikke er ens
 • Åbenhed for nytænkning og kreativitet
 • Kollegaer med et stort fagligt engagement
 • Et fællesskab hvor vi vægter loyalitet og gensidig respekt
 • Et godt samarbejde med plads til alles mening
 • Et godt arbejdsmiljø med plads til humor og et godt grin

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Vil du vide mere?

Ønsker du yderligere information kan du henvende dig til assisterende rehabiliteringsleder, Christina Fink Rasmussen på 4048 9328 eller rehabiliteringsleder Mette Rotborg Henriksen på 3033 4460 mellem 9:30 -13:00 på hverdage. Da vi har sommerferie lukket kan du først ringe fra uge 31.
Det er ikke muligt at komme på besøg pga. COVID-19 restriktioner.

Det praktiske

Ansøgningsfristen er den 13. august 2021. Vi forventer at afholde samtaler tirsdag den 24. august 2021 i tidsrummet kl. 8-16.
 

Odense Kommune betragter mangfoldighed som en styrke og opfordrer derfor alle kvalificerede til at søge uanset alder, køn, religion, etnisk tilhørsforhold og handicap.

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 22. juli 2021
Ansøgningsfrist: 13. august 2021
Tiltrædelse: 01. oktober 2021
Stillingstype: Fuldtidsansættelse, Fastansættelse
Ugentlig antal timer: 37 timer
Kontaktperson: Assisterende rehabiliteringsleder Christina Fink Rasmussen
Telefon: 4048 9328
Region: Syddanmark
Kommune: Odense
Postnummer: 5000 Odense C
Adresse: Rytterkasernen 19