Pædagog til specialskolen Kærholm, afdeling Kæret

Vil du have et spændende job, hvor din lyst og evne til at arbejde med børn og unge med særlige behov, kan komme i spil – og hvor du kan blive en del af en omfattende kompetenceudvikling, så har du muligheden nu.

Kærholm er en specialskole i Frederikssund kommune. Afdeling Kærets målgruppe er elever med svære generelle indlæringsvanskeligheder som følge af udviklingshæmning af forskellig art og omfang. Eleverne har en forsinket eller mangelfuld udvikling af de kognitive, kommunikative, motoriske, sociale og emotionelle evner og færdigheder. Skolen modtager også elever med multiple funktionsnedsættelser og der er grupper særligt målrettet børn og unge med autismespektrumforstyrrelser.

Afdeling Kæret modtager elever fra børnehaveklasse til og med 10. klasse. Skolen har i skoleåret 22/23 63 elever, hvoraf de fleste benytter vores skolefritidsordning, der er et tilbud i hele skoleforløbet.

Du kommer til at indgå i et team bestående af lærere, pædagoger og medhjælpere. Et team danner ramme om en klasse med typisk 7-9 elever, der kan spænde over flere klassetrin og forskellige udviklingsbehov. Der lægges vægt på størst mulig faglig og social læring gennem særligt tilrettelagte læringsmiljøer, samt social og personlig udvikling inden for skolens strukturerede og visualiserede rammer.

Vi er en levende skole med et velfungerende samarbejde mellem de mange faggrupper, der løbende efteruddannes. Vi vægter tværprofessionelt samarbejde og faglig refleksion højt. Vi ønsker, på alle niveauer i organisationen, at arbejde som et professionelt læringsfællesskab. Vores tilgang til samspil er inspireret af Ross Greene og Bo Hejlskov og vi uddanner løbende medarbejderne inden for Studio 3-konceptet. De kommende skoleår vil vi som samlet personalegruppe, blive undervist i neuropædagogik i et specialpædagogisk perspektiv.

Vi er et helhedstilbud og som pædagog har du timer både i skolen og i SFO-tilbuddet. Skolen/SFO har åbent fra kl. 8-16.30. I skolernes ferier har SFOén også åbent fra 8.00 – 16.30. Her vil du indgå i et tæt samarbejde med andre grupper på skolen, hvor I tilbyder pædagogiske aktiviteter på og uden for matriklen.

Vi søger en pædagog

  • der kan indgå i et tæt teamsamarbejde og som har lyst til at samarbejde med flere faggrupper
  • der kan skabe forudsigelighed og læringslyst for eleverne
  • der er fagligt velfunderet, idérig og tydelig, reflekterende og handlekraftig
  • der møder elever, forældre og samarbejdspartnere på en åben og respektfuld måde
  • der kan indgå i alle aspekter af skolens arbejde – også af praktisk/plejende karakter
  • der formår, i samspil med flere fagligheder, at sætte tydelige og målbare mål for den enkelte elev.

Stillingen er på 30 timer, til besættelse pr. 1. oktober 2022 eller hurtigst muligt.

Kontakt

Er du interesseret i at høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte pædagogisk leder Heidi Rosgaard Nielsen, telefon 47 35 28 01 eller pædagogisk leder Thomas Eliot Nielsen, telefon 47 35 28 02.

Ansøgningsfrist

22. august 2022.

Vi afholder ansættelsessamtaler fredag den 26. august 2022.

Du kan få mere information om vores skole på hjemmesiden.

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 05. august 2022
Ansøgningsfrist: 22. august 2022
Tiltrædelse: 01. oktober 2022
Stillingstype: Deltidsansættelse, Fastansættelse
Ugentlig antal timer: 30 timer
Kontaktperson: Pædagogisk leder Heidi Rosgaard Nielsen
Telefon: 4735 2801
Region: Hovedstaden
Kommune: Frederikssund
Postnummer: 3600 Frederikssund
Adresse: Åbjergvej 28