Pædagog til specialtilbuddet Regnbuen på Bogense Skole

I Nordfyns Kommune tror vi på potentialet i alle børn. Vi søger en pædagog, der vil elske at udvikle både børnene og tilbuddet - og er dygtig til det. Er du én af dem? Og vil du være én af os?

Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer med start snarest muligt og senest den 1. oktober 2021.

Bogense skole, specialtilbuddet Regnbuen søger en 37 timers/fuldtidsansat pædagog, der har lyst til at arbejde med dejlige børn, der har brug for særlige voksne for at udvikle sig og trives.

Regnbuen er et specialundervisningstilbud på Bogense Skole for børn med vidtgående generelle læringsvanskeligheder. Regnbuen er et heldagstilbud organiseret i et Børnemiljø, et Ungemiljø og fritidstilbuddet Skattekisten.

Hverdagen i Regnbuen er præget af struktur, høj forudsigelighed samt et motiverende indhold, da vi tror på, at børn gør det bedste, de kan, og at det er vores opgave at skabe forudsætninger, der kan bringe dem i trivsel og udvikling.

Bogense Skole er beliggende på to matrikler med ca.550 glade og videbegærlige elever samt ca. 80 medarbejdere.
Afdeling Bogense med to spor 0. – 9. årg., SFO og Klub, Regnbuen - specialklasser og SFO samt afdeling
Kongslund med ét spor 0. – 6. årg. og SFO.

På Bogense Skole arbejdes der ud fra et værdigrundlag med afsæt i Glæde, Ordentlighed, Mod og Anerkendelse.

Vi søger en pædagog, som brænder for arbejdet med børn i udsatte positioner og som:

 • er specialpædagogisk uddannet og har viden og erfaring fra specialområdet.
 • er positiv, tydelig og anerkendende i sit møde med elever, forældre, kolleger og andre faggrupper.
 • har kompetence til, at udvikle elevernes sociale og faglige færdigheder, og tænker børns læring og udvikling på mange måder.
 • arbejder struktureret og systematisk og kan sætte tydelige rammer og skabe forudsigelighed for elevgruppen.
 • kan planlægge, udføre og evaluere differentierede pædagogiske aktiviteter inden for barnets nærmeste udviklingszone.
 • kan arbejde ud fra systemiske grundtanker – se sammenhænge og tage forskellige perspektiver samt ha’ forståelse for sin egen indflydelse på børnene.
 • kan reflektere over egen praksis og på baggrund heraf udvikle nye pædagogiske tiltag.
 • kan bevare roen og overblikket i pressede situationer, da vi har elever, som kan reagere både verbalt og fysisk på uforudsigelighed, for høje krav og voksnes usikkerhed.
 • besidder indlevelsesevne og kan etablere gode relationer til både børn og forældre.
 • kan give og modtage konstruktiv feedback.
 • er god til at kommunikere såvel mundtligt som skriftligt.
 • har en fleksibel tilgang til opgaveløsningen og har erfaring med og kan inddrage samt anvende relevante specialpædagogiske metoder og hjælpemidler, f.eks Low Arousel, mentalisering, tegn til tale, Teach, Pecs el. lign.
 • kan arbejde inden for tidsrummet 07.00-17.00.
 • kan og vil varetage praktisk arbejde – inden for bl.a. personlig hygiejne.
 • kan arbejde i dele af skolens ferier.

Vi tilbyder:

 • en skøn elevgruppe der gerne vil ses, støttes og opleve passende krav/ forventninger, der bringer dem i udvikling.
 • et lærer-/pædagogsamarbejde der sammen løfter opgaven med at bringe eleverne i trivsel og udvikling, bl.a. gennem et involverende forældre- og tværprofessionelt samarbejde.
 • en spændende, udviklingsorienteret og dynamisk arbejdsplads med en dygtig og engageret personalegruppe.
 • en arbejdsplads som vægter god trivsel blandt medarbejdere, forældre og elever.

Hvis du vil vide mere
For yderligere oplysninger bedes du kontakte afdelingsleder, Jane Cortsen: mobil: 21369217 eller skoleleder, Pia Brøndsted Jacobsen: mobil: 21369208.
Du kan læse mere om skolen på https://skoledistrikt-bogense.aula.dk/ og https://m.facebook.com/Bogenseskole/

Ansøgning
Vi ser frem til at modtage din ansøgning med relevante bilag senest torsdag den 12. august 2021.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 16. august 2021.
 

 

Del i dit netværk


Om Nordfyns Kommune
Nordfyns Kommune er sundhedscertificeret og siden 1. august 2019 har vi været en røgfri arbejdsplads. Som medarbejder hos os får du en attraktiv sundhedsordning med en lang række sundhedstilbud, som du kan trække på. Nordfyns Kommune er en innovativ arbejdsplads med modet til at prøve nye ideer af. Vi skaber fremtidens løsninger i et udviklende samarbejde på tværs af fagskel - og sammen med vores borgere, virksomheder og øvrige samarbejdspartnere. Det giver nemlig de bedste løsninger.
Se mere på www.nordfynskommune.dk.

Læs mere om Nordfyns Kommunes medarbejdergrundlag her.
Læs mere om Nordfyns Kommunes personalepolitik her.
Læs mer om Vision 2021 her.

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 22. juli 2021
Ansøgningsfrist: 12. august 2021
Tiltrædelse: 01. oktober 2021
Stillingstype: Fuldtidsansættelse, Fastansættelse
Ugentlig antal timer: 37 timer
Kontaktperson: Afdelingsleder Jane Cortsen
Telefon: 21369217
Region: Syddanmark
Kommune: Nordfyns
Postnummer: 5400 Bogense
Adresse: Gyldensteensvej 2