Pædagog til vuggestue – engageret og faglig

Er du optaget af det gode vuggestueliv? Så kan det være dig vi leder efter. 37 timer om ugen med tiltrædelse snarest muligt.

En af vores dygtige pædagoger har fået nyt arbejde tæt på sin bopæl, og derfor søger vi nu en pædagog. I disse tider, hvor der er fokus på minimumsnormeringer, er vi så privilegerede i Globen, at vi er 4 medarbejdere på hver vuggestuegruppe. Det giver os rigtig gode betingelse for at skabe kvalitet i det pædagogiske arbejde med vores yngste børn. Det giver en unik mulighed for opdeling i mindre grupper og for i højere grad at tilgodese det enkelte barns behov og udvikling.

Vi forventer, at du som vuggestuepædagog har lyst og kvalifikationer til at gøre en forskel for vores yngste børn. Vi vægter en tidlig forebyggende indsats for alle vores børn, og vi er i fuld gang med at udvikle vores vuggestuepædagogik og læringsmiljø i overensstemmelse med den nye styrkede lærerplan.

I Globen er vi omkring 48 vuggestuebørn, 60 børnehavebørn og ca. 26 pædagogiske medarbejdere. Vi lægger vægt på et tæt samarbejde med familierne og oplever ofte at blive inviteret til nære relationer, som giver mulighed for på forskellig vis, at bidrage til at vi og forældrene løfter vores opgave bedst muligt.

OM DIG

 • Du er tydelig og autentisk i samværet med børn og voksne
 • Du brænder for at gøre en forskel for vores yngste børn og kan se værdien i at arbejde i små grupper
 • Du evner og har lyst til at reflektere over egen og fælles praksis
 • Du kan træde i karakter og tage selvstændigt ansvar for planlægning af møder, samtaler og aktiviteter samt stå for udførelsen af dette
 • Du er empatisk, og du evner at møde børn og forældre på en ligeværdig måde og at indgå i vores udvidede forældresamarbejde, hvor vi ofte kommer tæt på hele familien
 • Du er loyal over for beslutninger og aftaler både på din stue, i huset og i distriktet
 • Du vil være med til at omsætte den nye styrkede læreplan i din pædagogiske praksis i samarbejde med kolleger og ledelse
 • Du har indsigt i eller erfaring med sprog arbejde. Det er en fordel, hvis du har kendskab til dialogisk læsning, da vi bruger dette som metode i hele distriktet.

DINE KOMMENDE KOLLEGER

Vi spænder vidt både i forhold til alder og erfaring, hvilket giver en god dynamik fagligt og socialt. Vi lægger vægt på, at den enkelte trives, og at vi sammen arbejder for et godt arbejdsmiljø, hvor arbejdsglæde, engagement, respekt og humor er i højsædet.

Vi er fagligt ambitiøse og med fokus på kerneopgaven. Du vil opleve imødekommenhed og interesse fra dine kolleger, ligesom du naturligvis vil have indflydelse på den pædagogiske dagligdag.

Vi ønsker til stadighed at udvikle os og gøre Globen til et endnu bedre sted bl.a. ved:

 • At deltage i kompetenceudvikling og kurser arrangeret i distriktet og i kommunen – herunder BAL, og vores nye projekt ”Sammen om børn”
 • At videreudvikle vores samarbejde på tværs mellem stuer og teams til glæde for både børn og voksne
 • At arbejde med vores fysiske rammer, så vi skaber de bedste mulige læringsmiljøer
 • At arbejde med det socioemotionelle læringsmiljø for vores yngste børn
 • At arbejde med aktionslæring i forhold til vores hverdagspraksis, så vi sikrer høj faglig kvalitet, og at denne udvikler sig.

DYNAMISK ARBEJDSPLADS

Vi tager os selv alvorligt i vores arbejde med børnene, og vægter et tæt tværfagligt samarbejde med PPR samt de pædagogiske konsulenter, og vi ser dette som et godt supplement til vores egen faglighed. I vores praksis tager vi udgangspunkt i Ballerup kommunes Børne- og ungestrategi og det systemiske børnesyn, der ligger i heri.

Alt i alt er vi en dynamisk arbejdsplads, hvor vi løbende har fokus på vores indbyrdes kommunikation, rummelighed og fleksibilitet, samt at vi møder hinanden med en god portion humor for at sikre det gode arbejdsmiljø, og at der altid er de bedste forudsætninger for, at både børn og voksne trives og er glade for at komme hver eneste dag.

OM DISTRIKTET

Globen er en del af distrikt Hedegården. Distriktet består af 4 afdelinger, og kommunens dagpleje. Afdelingerne har hver deres særpræg og fordeling af børnegrupper. Vi oplever, at det er en styrke at være et fælles distrikt med ca. 100 ansatte og fælles ledelse.

Distriktet er kendetegnet ved at have et stærkt sammenhold, hvor der samarbejdes på flere planer. Vi profiterer af, at kunne holde kurser på tværs af afdelingerne, holde fælles p-møder, sociale arrangementer, skovuger for alle de kommende skolebørn og mange flere spændende aktiviteter. Vi har fokus på udvikling, faglighed og vidensdeling, og hvor der også er mulighed for at hygge sig og mødes med de kollegaer, man ikke ser til dagligt.

Vi har netop lagt sidste hånd på distriktets fortolkning af de nye styrkede læreplaner, som vil danne grundlag for vores fremtidige pædagogiske arbejde. De er blevet udarbejdet i en proces, hvor de faglige fyrtårne sammen med lederne er blevet uddannet i processtyring og hvor alle medarbejdere i distriktets børnehuse har været involveret i udarbejdelsen af indholdet.

LØN OG ANSÆTTELSE

Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse efter aftale med den forhandlingsberettigede organisation.

Der indhentes referencer på personer, der ansættes i dagtilbud.

YDERLIGERE INFORMATION

For yderligere oplysninger og aftale om besøg kontakt pædagogisk leder Marianne Bille på 4477 1909 eller pædagogisk leder Christel Faaborg på telefon 4477 1639.

Vigtigt: Vi gør opmærksom på at vi er en røgfri arbejdsplads.
 
ANSØGNINGSFRIST 10. DECEMBER 2021

Samtaler bliver holdt i uge 50.

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 25. november 2021
Ansøgningsfrist: 10. december 2021
Tiltrædelse: 01. februar 2022
Stillingstype: Fuldtidsansættelse, Fastansættelse
Ugentlig antal timer: 37 timer
Kontaktperson: Pædagogisk leder Marianne Bille
Telefon: 4477 1909
Region: Hovedstaden
Kommune: Ballerup
Postnummer: 2750 Ballerup
Adresse: Magleparken 18