Pædagoger søges til Center for Botilbud og Beskæftigelse afd. Midgården

Leder du efter et arbejde, hvor der både er plads til fag og menneske? Vi er ambitiøse med vores pædagogiske arbejde. Derfor prioriterer vi et fællesskab, som vi alle har lyst til at være en del af og bidrage til.

Midgården er et botilbud efter SEL § 108 for borgere med nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Borgerne har behov for pædagogisk støtte til udvikling og vedligehold af færdigheder og praktisk støtte til almindelig daglig livsførelse.

Tilbuddet henvender sig til voksne med generel udviklingshæmning og sjældne handicap, der medfører udviklingshæmning og autismespektrumlignende forstyrrelser. Her er både unge borgere med livet foran sig og fart på udviklingen og ældre borgere, som i overvejende grad har brug for at træne fastholdelse af funktioner.

Vi finder stor faglig stolthed i at vores pædagogiske arbejde støtter borgerne til livskvalitet og selvstændighed med udgangspunkt i deres ressourcer og ønsker.

Vi har et velfungerende og fuldt integreret samarbejde mellem pædagogisk og sundhedsfagligt personale, hvilket gør os i stand til at varetage komplekse problemstillinger, der spænder over både det pædagogiske og sundhedsfaglige felt.

Om jobbet

Arbejdet består i pædagogisk og praktisk støtte til al daglig livsførelse. Afhængigt af den enkeltes behov kan det være alt fra hjælp til personlig hygiejne og til at støtte borgere i at deltage i sociale aktiviteter. Du og dine kollegaer tilrettelægger i samarbejde pædagogiske indsatser, som skal bidrage til trivsel og udvikling. Indsatserne tager udgangspunkt i neuropædagogisk viden om borgernes ressourcer og udfordringer. Vi forventer, at du er parat til at tilegne dig viden om dette.

Om dig

Vi har brug for dig, som formår at tilpasse din tilgang mentalt såvel som fysisk til borgernes aktuelle behov.

Det kan du, fordi du har faglig viden om de særlige forudsætninger borgerne har og fordi du har menneskelige kompetencer til at afstemme dit møde efter dette.

Personligt har du ro og styrke til at fastholde indsatsen, også når det er svært for borgeren, men samtidigt erfaring til at tage selvstændige beslutninger om at skifte tempo eller metode, så snart du fornemmer, at det er nødvendigt.

Du er kreativ og aktiv i arbejdet med at motivere borgeren og du er vedholdende og systematisk i at fastholde arbejdet også over længere stræk.

Du må gerne have stærke faglige holdninger, men du skal også kunne høre andres og respektere fællesskabet i teamet. Vi passer på hinanden ved at række ud og stille os tillidsfuldt til rådighed i samarbejdet.

Det er nødvendigt, at du er stærk i skriftlig formidling, da du får ansvar for pædagogiske beskrivelser.

Vores fagsystem er Sensum-Bosted, så kendskab til dette er en fordel, men ikke et krav.

Om os

Vores mål er, at borgerne hver dag mødes med en ligeværdig medmenneskelig tilgang som grundlaget for en god relation og en fagligt funderet indsats.

Du bliver en del af en stor organisation, som fungerer og hvor vi prioriterer, at du bliver grundigt introduceret til arbejdet. Du vil altid have mulighed for at søge hjælp og faglig sparring hos både kollegaer og ledelse.

Vi arbejder uformelt og prioriterer at være til rådighed, der hvor der er behov for at kvalificere den faglige indsats.

Her er regelmæssig supervision, VISO forløb og gode muligheder for uddannelse.

Vi tilbyder reel indflydelse og forventer reelt fagligt engagement.

Det praktiske

Lønindplacering sker efter gældende overenskomst på området og efter forhandling med repræsentanten for det faglige område. Arbejdstiden ligger i tidsrummet 6.00-22.30 inkl. arbejde hver anden weekend.

Du skal være i besiddelse af gyldigt kørekort, og der vil blive indhentet straffeattest i forbindelse med ansættelsen.

Er det dig?

Så søg flere oplysninger på vores hjemmeside og send os en ansøgning.

Ansøgningsfrist: 24 august kl. 12.00

Samtaler forventes: Vi vil løbende kalde kandidater ind til samtale

Ansættelse: 1. oktober eller efter aftale

Stillingen er på mellem 30-37 timer ugentligt efter aftale.

Henvendelser vedr. stillingerne til: Daglig leder Gitte Zoe Savannah Hovgaard tlf. 28 59 09 66
 

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 06. august 2022
Ansøgningsfrist: 24. august 2022
Tiltrædelse: 01. oktober 2022
Stillingstype: Fuldtidsansættelse, Deltidsansættelse, Fastansættelse
Ugentlig antal timer: 30-37 timer
Kontaktperson: Daglig leder Gitte Zoe Savannah Hovgaard
Telefon: 2859 0966
Region: Hovedstaden
Kommune: Halsnæs
Postnummer: 3300 Frederiksværk
Adresse: Birkedommeralle 6