TO PÆDAGOGER SØGES: VI HAR BRUG FOR DIG TIL VORES FANTASTISKE BØRN, FORÆLDRE OG KOLLEGAER I SOLSIKKEN

Har du humor, høj faglighed og ser værdien i at samarbejde på tværs af børnegrupper til gavn for kerneopgaven, så er det dig, vi har brug for til vores fantastiske børn, forældre og kollegaer i Solsikken. 

Om jobbet

Tranbjerg Dagtilbud, Solsikken, søger 2 vuggestuepædagoger pr 1.9.22. Timetal fra 32-37 timer. 

Solsikken er en integreret institution - vi har to børnehavegrupper med 20 børn i hver og to vuggestuegrupper med 12 børn i hver. Vi søger pædagoger, som tager initiativ fagligt og praktisk for at skabe de bedste læringsrum for børnene, og som ser forældresamarbejdet som en væsentlig del af det pædagogiske arbejde.

Derfor skal du vælge os

Vi er et ungt og friskt hus blandet på køn og erfaring, hvor vi siger ”ja” til hinandens ideer!

Du bliver del af et en kollegial gruppe, der støtter og udfordrer hinanden. Vi arbejder med at styrke hinandens arbejdsrelationer og giver/udøver sparring. 
Vi har fokus på, i fællesskab, at udvikle vores faglighed, så vi skaber gode læringsmiljøer med trivsel, læring og udvikling til gavn for børnene. Blandt vores værktøjer har vi refleksive dialoger, som vi bruger til at udvikle vores kommunikation og samarbejdsevne internt – men også i forældresamarbejdet.

Vi har Tranbjergs mindste men bedst udnyttede legeplads, der giver udfordringer til vores børn dagligt.
Et dagtilbud, som er i opstart med NEST workshops for alle afdelinger. Et dagtilbud, hvor MED arbejder på et fællesskab på tværs af afdelingerne bl.a. med fælles sommerfest med stor tilslutning.

I Solsikken vægter vi samarbejdet på tværs af huset.  Vuggestuen og børnehaven har et tæt samarbejde, så alle børn i Solsikken er et fælles ansvar. Vi arbejder for, at læreplanens indhold bliver et fælles pejlemærke i huset. Det betyder, at vi arbejder med det samme tema på tværs af huset, tilpasset børnenes alder. 

Som pædagog i Solsikken skal du kunne se værdien i udelivet (også i regnvejr), i at styrke børns motorik og i at deltage aktivt i børns leg.

Vi ønsker en pædagog, som er nysgerrig på husets kompetencer og har lysten til at skabe endnu mere kvalitet i den fælles pædagogiske retning til gavn for vores børn. En pædagog, som vægter faglighed, den gode fortælling, som er med på at udfordre ”plejer” og som har lyst til at arbejde for et motiverende fællesskab. En kollega, som trives med humor, at kunne grine sammen, en som vil samarbejdet og har fokus på kerneopgaven.

Vi opfordrer også nyuddannede og kommende nyuddannede til at søge.

Din profil

Du er modig: Du tør at være i et læringsrum, hvor det du ikke har prøvet før, bliver en motiverende øvebane. Du går forrest og viser styrke i at støtte afdelingens fokus på at skabe de bedste læringsmiljøer for børnenes udvikling, trivsel, dannelse og læring.

Du er undersøgende: Du kommer med respekt for det, som er skabt og går i dialog med dine kollegaer om fælles fremadrettet udvikling, hvor det forventes, at du er nytænkende og god til at lave og udføre tiltag til gavn for børnene.

Du er faglig og struktureret: Overholder aftaler, skaber overblik og er struktureret.

Du er en synlig og involverende: Du prioriterer at være tilgængelig for børn, forældre og kollegaer samt prioriterer et godt samarbejde med kollegaer og forældre.

Du er tydelig: Du sætter rammer og gode betingelser for inddragelse. Du kommunikerer tydeligt og fagligt i din pædagogiske praksis.

Du kan lide: At være fysisk aktiv, sammen med børnene.

Og…, er en person som er imødekommende, har godt humør/humor og let til smil og grin.

 

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. 

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende privat straffeattest.
Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.
Stillingen er til enhver tid betinget af en anmærkningsfri børneattest.

Hvis du vil vide mere og vil aftale besøg

Kontakt pædagogisk leder Dorthe W. Krarup på telefon 23741160.

Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist: Den 06.07.2022, men der vil blive kaldt løbende til samtale.

Om os
Du kan læse mere om Tranbjerg Dagtilbud og Solsikken på vores hjemmeside.

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 23. juni 2022
Ansøgningsfrist: 06. juli 2022
Tiltrædelse: 01. september 2022
Stillingstype: Fuldtidsansættelse, Deltidsansættelse
Ugentlig antal timer: 32-37 timer
Kontaktperson: Dorthe Wulff Krarup
Telefon: 23741160
Region: Midtjylland
Kommune: Aarhus
Postnummer: 8310 Tranbjerg J
Adresse: Torvevænget 5B