Pædagoger til Ugle- og Ørneteamet

Søger du et job på 37 timer, hvor dine pædagogfaglige kompetencer får stor betydning for børnehaveteamets glade og nysgerrige børns læring - så er det lige dig, vi søger til Ugle- eller Ørneteamet i Børnehuset Humlebien.

Vi arbejder med den legende tilgang til læring, hvor børnenes medbestemmelse og børnenes perspektiv vægtes højt. Børnene skal ses og høres - og mødes af aktivt deltagende voksne både ”inde og ude”.

Vi udvikler løbende på legepladspædagogikken og har været så heldige at få bevilliget en legepladsrenovering i første halvår af 2021.

Børnehaveteamet har nogle velovervejet læringsrum. Den fysiske indretning er dynamisk og afspejler pædagogikken i teamet. Både Ugleteamet og Ørneteamet har 3 sammenhængende lokaler til rådighed, hvoraf det midterste lokale er indrettet til værkstedsaktiviteter, hvor børnene især kan udforske deres kreative udtryksformer.

  • Ugleteamets børnegruppe er fra ca. 2½ til 4 år. Teamet arbejder med både vuggestue- og børnehavepædagogik og har særlig fokus på børnegruppens fællesskab, hvor arbejdet med relationer udmøntes i bl.a. rollelege og ”det eventyrlige”.
  • I Ørneteamet har vi børnehusets ældste børn (4 til 6-årige). Teamet arbejder med et kunst- og dannelsesprojekt samt natur, miljø og science. Gruppen med de kommende skolebørn arbejder med elementer, som indgår i overgangen fra daginstitution til SFO/skole (pædagogisk kontinuitet).

I Humlebien har vi 4 aldersopdelte team (to børnegrupper i hvert team) og kan have op til 120 børn. Personalegruppen består af både nye og erfarne medarbejdere, og vi ser meget frem til at byde nye pædagog-kolleger velkommen i børnehuset. Du vil blive en del af et team, et fagprofessionelt fællesskab, hvor pædagogerne har hovedansvaret.

Vi arbejder didaktisk i det pædagogiske arbejde. Som pædagog i Humlebien arbejder du med faglig refleksion, sparring og kompetenceudvikling. Pædagogens kerneopgave er at sikre og fastholde den faglige kvalitet ved at understøtte og udvikle det pædagogiske arbejde i børnehuset. Du skal indgå i og kunne yde faglig rådgivning, feedback og vejledning i samarbejdet samt formidle teoretisk viden (skriftligt såvel som mundtligt) i samarbejdet med kollegaer og forældre.

Børnehuset Humlebien er beliggende på Esberns Alle 15, i gåafstand fra Buddinge station og er en del af Område Vadgård, som består af 5 børnehuse, der ligger geografisk tæt.

Område Vadgård arbejder bevidst med at udvikle og vedligeholde det gode samarbejde mellem børnehuslederne, medarbejdere, børnene og andre samarbejdspartnere, herunder distriktsskolen.

I Område Vadgård lægges der vægt på:

  • Den professionelle faglighed med udgangspunkt i at skabe de bedste betingelser for børnenes udvikling, trivsel, dannelse og læring.
  • At medarbejderne reflekterer over og kan begrunde deres didaktiske valg, eksempelvis i udviklingen af læringsmiljøer hele dagen.

Vi arbejder desuden målrettet med at være et område, som i tæt samarbejde med forældrene, arbejder med fælles ansvar for børnenes læring og dannelse, både i børnehusene og i hjemmet.

I Gladsaxe Kommune arbejdes der indenfor daginstitutionsområdet med afsæt i børne- og skolepolitik ud fra en fælles didaktisk ramme for det pædagogiske arbejde på 0-6 års området DAP (didaktisk anvendt pædagogik), som kort beskrevet er en metode, der sikrer børn i trivsel, læring og udvikling.

Læs mere på Humlebiens hjemmeside, hvor du bl.a. kan læse område Vadgårds årsplan- og læreplan.

Gladsaxe Kommune tilbyder deres ansatte bl.a. fri adgang til svømmehal, løbeklub m.m. samt skattefri offentlig transport. Vi har desuden en feriefond, hvor det er muligt at leje ferieboliger i ind- og udland.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst og principperne om Ny Løn.

Vi står gerne til rådighed for en rundvisning i Humlebien, hvor du vil have mulighed for at få et større indblik i Humlebiens pædagogiske praksis.

Kontakt børnehusleder Marianne Murmand eller souschef Louise Jacobsen på telefon 39 57 66 30 for aftale af tid til rundvisning eller spørgsmål til stillingen.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning, cv og uddannelsesbevis senest den 21. februar 2021.

Vi vil løbende holde ansættelsessamtaler, hvorfor annoncen vil blive liggende på nettet, indtil stillingerne er besat.

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 13. januar 2021
Ansøgningsfrist: 21. februar 2021
Tiltrædelse: 21. februar 2021
Stillingstype: Fuldtidsansættelse, Fastansættelse
Ugentlig antal timer: 37 timer
Kontaktperson: Marianne Murmand
Telefon: 39 57 66 30
Region: Hovedstaden
Kommune: Gladsaxe
Postnummer: 2860 Søborg
Adresse: Esberns Alle 15