Pædagogisk leder til Solsikken i Gislinge

Vores pædagogiske leder, som har været ansat i Holbæk kommune gennem mere end 20 år, har besluttet sig for at gå på efterløn. Derfor søger vi en ny ildsjæl 1. oktober 2024. 

Solsikken er en del af dagtilbud Katrinedal, som består af børnehuse i Jyderup, Mørkøv, Svinninge, Gislinge, Tuse, Hagested, Udby samt ca. 30 dagplejere. Vi gør en del sammen, men der er også rig mulighed sikre sit lokale præg på sit børnehus. 

Solsikken er et børnehus med et solidt pædagogisk fundament og en personalegruppe

  • der formår at se det enkelte barn og den samlede børnegruppe 
  • der som en selvfølgelighed har en anerkendende tilgang til børn, forældre og samarbejdspartnere, som grundlag
  • hvor nysgerrighed og ønsket om fortsat at udvikle sig er en naturlighed

Solsikken er et børnehus der har til huse i ældre, men sjælfulde bygninger. Huset har mange og store rum, masser af sjæl, eks. 19 døre ud til det fri og gode udenomsarealer. 
Vi er placeret centralt i Gislinge by, tæt på Gislinge skole. 

Vi er ca. 100 børn og 20 medarbejdere og fordelt på 3 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper.

Hele Dagtilbud Katrinedal arbejder med ICDP, har fælles læreplan og fælles kompetenceudvikling. Vi er et område der lægger vægt på mulighed for særkende for de enkelte børnehuse. Men der er også opgaver vi mener giver mening at gennemføre sammen.

Vi har brug for en leder som er synlig i hverdagen, for børn, medarbejdere og forældre. En leder som kan lytte, undres, gå forrest, understøtte og tage beslutninger på et belyst grundlag.

Som pædagogisk leder i Solsikken forventer vi at du ser ledelse som en profession og at du er frisk på at tage diplom i ledelse. Du skal være godt funderet i din egen pædagogiske praksiserfaring og kunne vise tydelig vej og give sparring omkring struktur og praksis. 

Vi forventer at du er

  • du er uddannet pædagog
  • en tydelig leder som baserer tiltag på pædagogisk faglighed 
  • en leder som er struktureret og organiseret og kan skabe tillid og motivation blandt personalet. 
  • en leder som er ressourceorienteret samt synlig i dagligdagen.
  • som person bidrager du med godt humør, er lyttende både i samarbejdet med personale og forældre. 

Som kommende pædagogisk leder vil du opleve at træde ind i et rigtig godt samarbejdende arbejdsfællesskab med 8 andre pædagogiske ledere og en områdeleder. Vi tror på at forskellighed i lederteamet er en af vores styrker. Vi formår at sætte fokus på hinandens styrker og arbejder målrettet på at støtte hinanden, for at sikre de bedst mulige udviklingsvilkår for alle børn i området.

Der vil være mulighed for administrativ understøttelse, fra dagtilbuddets administrative center.

Hvis du har lyst til at komme forbi, eller har uddybende spørgsmål, så kontakt konstitueret leder Katrine Olsen på 7236 3859 eller områdeleder Ziska Seirup på 7236 6377

Ansøgningsfrist den 7. august 2024. 

Vi forventer at holde samtaler den 15. og 19. august 2024. 

Opstart: 1. oktober 2024 eller hurtigst muligt.

Alle kvalificerede ansøgere opfordres til at søge stillingen uanset køn, alder, handicap, etnicitet, politiske og religiøse overbevisninger eller seksuel orientering.

Vi er 4.800 passionerede kollegaer, der hver dag servicerer Holbæk Kommunes ca. 74.000 borgere.

Vi samarbejder og bruger vores fagligheder til at skabe vigtige løsninger og yde god service for borgerne i kommunen. Vi vægter arbejdsmiljøet højt og ønsker at udvikle vores medarbejdere fagligt og personligt. Der er derfor gode muligheder for at få nye udfordringer i jobbet.

Læs mere om, hvordan det er at arbejde i Holbæk Kommune.  

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 09. juli 2024
Ansøgningsfrist: 07. august 2024
Tiltrædelse: 01. oktober 2024
Stillingstype: Fuldtidsansættelse, Fastansættelse
Ugentlig antal timer: 37 timer
Kontaktperson: Konst. leder Katrine Olsen
Telefon: 7236 3859
Region: Sjælland
Kommune: Holbæk
Postnummer: 4532 Gislinge
Adresse: Kirkevej 1