Pædagogisk personale søges til Den Sikrede Institution Sønderbro

Sønderbro er en ud af otte sikrede institutioner i Danmark, hvor unge under 18 år kan anbringes grundet kriminalitet, misbrug eller som led i en forebyggelsesforanstaltning, hvor der er behov for udredning af de unge med henblik på at etablere de bedste betingelser for deres videre udvikling. Idet anbringelsesvarigheden gennemsnitligt er under tre måneder, vægtes tværfagligt samarbejde højt for netop at sikre høj kvalitet i udredningen af de unges boglige, sociale, psykologiske, fysiske og netværksmæssige behov.  

Sønderbro er opdelt i tre afdelinger med seks pladser på hver afdeling. I tidsrummet 08.00-14.30 er de unge sammen med personale fra dagholdet, som tilbyder dem undervisning i boglige fag (dansk, engelsk, matematik m.m.), idræt og sundhed, værkstedslære samt sociale- og adfærdsorienterede fag. De unge overgår til deres respektive afdelinger kl. 14.30, hvor de sammen med det pædagogiske personale planlægger varierede fritidsaktiviteter, arbejder med bo-træning (realkompetencer) og etablerer den fornødne kontakt til deres familie og netværk.     

Vi lægger vægt på, at du som ansøger besidder følgende egenskaber

  • Du har faglig bredde og har gennemført en eller flere relevante uddannelser
  • Du har gode skriftlige og mundtlige formidlingsevner
  • Du er i stand til at påtage dig et voksenansvar for unge, som til tider kan have en konfliktsøgende og udadreagerende udtryksform
  • Du er udviklingsorienteret og er i stand til at skabe afbalancerede og målrettede læringsforløb for unge
  • Du er et sportsaktivt menneske med gode evner til at forestå fysiske aktiviteter med de unge
  • Du er i stand til at etablere en positiv kontakt i samarbejdet med de unge og deres netværk

Vi forventer, at du kan arbejde fleksibelt og ser potentiale i tværfagligt samarbejde.

Ansættelsesforhold
Stillingen er på 37 timer ugentligt med mulighed for fleksibel arbejdstid. Det pædagogiske personale har komprimerede vagter, hvor de gennemsnitligt har 3-4 fremmøder om ugen grundet weekendarbejde og rådighedsvagter.

Vi søger også personale til tidsbegrænset ansættelse (barselsvikariater) samt tilkaldevikar.

Du vil blive aflønnet efter pædagogernes overenskomst og personlige kvalifikationer. Tiltrædelse ønskes snarest muligt.

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål til jobbet eller til os, er du velkommen til at kontakte holdleder Ralf Østergaard Christensen eller anden vagtbærende leder på 3317 8869.

Der indhentes straffe- og børneattest på alle relevante kandidater.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

Søg via linket senest torsdag den 16. februar 2023

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 24. januar 2023
Ansøgningsfrist: 16. februar 2023
Tiltrædelse: 01. april 2023
Stillingstype: Fuldtidsansættelse, Fastansættelse
Ugentlig antal timer: 37 timer
Kontaktperson: Holdleder Ralf Østergaard Christensen
Telefon: 3317 8869
Region: Hovedstaden
Kommune: København
Postnummer: 2300 København S
Adresse: Sundholmsvej 42