Pædagogiske ressourcemedarbejdere til folkeskolerne i Odsherred Kommune

I Odsherred Kommune er det politisk besluttet at investere midler til ansættelse af ekstra hænder, der kan understøtte lærere og pædagoger i inkluderende pædagogisk praksis og yde støtte i vores skoleklasser til konkrete indsatser.

Vi søger derfor 6 pædagogiske ressourcemedarbejdere til vores folkeskoler, som med deres faglige viden og kunnen kan bidrage til et stærkt børne- og læringsfællesskab på vores folkeskoler og udvikle inkluderende praksisser.

Du vil blive en del af et fælles tværfagligt team faciliteret af PPR, og du vil blive ansat på en af vores folkeskoler.

Som pædagogisk ressourcemedarbejder i Odsherred Kommune skal du bl.a.:

  • Samarbejde med lærere og pædagoger om at udvikle en pædagogisk praksis, der fremmer en inkluderende undervisning
  • Kunne iværksætte klasseinterventionsforløb som fx co-teaching
  • Udvikle og understøtte arbejdet med mellemformer
  • Intervenere ”Hands on pædagogik”
  • Kunne anvende Den Professionelle Lærings Cirkel som arbejdsform i sparringssituationer
  • Medvirke ved udarbejdelse og igangsættelse af handleplaner og være med til at sikre dialog om praksis i læringsfællesskaberne
  • Sikre at elever i særligt udsatte positioner følges tæt med dynamiske handleplaner og interventioner
  • Være tovholder
  • Koordinere indsatser med AKT og ledelse

Vi forstiller os, at du er uddannet lærer eller pædagog og har erfaring med arbejde i folkeskolen. Du må gerne have relevant eftervidereuddannelse.

På vores folkeskoler har vi behov for følgende:

Asnæs, Fårevejle og Hørve Skoler

2 ressourcepersoner, der har et ressourcesyn og er engageret i vejledning, udvikling og refleksion over egen og andres praksis. Som en del af vores arbejde med børn og unge, er det vigtigt for os at have medarbejdere med en god forståelse af, hvordan man skaber positive og inkluderende læringsmiljøer. Det er også vigtigt, at du har evnen til at kommunikere klart og tydeligt med både børn, forældre og kolleger, så samarbejdet sikrer en positiv læringsoplevelse for alle elever. Det er her du vil blive en vigtig nøgleperson i samarbejde med skolens ledelse.

Erfaring med AKT-arbejdet samt Bo Hejlskovs principper vil være en fordel.

For yderligere informationer om stillingerne, er du velkommen til at kontakte skoleleder Jørgen Schandorff på joscl@odsherred.dk 24918843

Nykøbing, Egebjerg og Odden Skoler

Ingen kan alt, men vi tør godt være ambitiøse på elevernes vegne! I vores skolefællesskab søger vi 2 ressourcepersoner med stærke relationskompetencer, som er optaget af chancelighed og elevernes deltagelsesmuligheder. Gennem praksisnære bud på mangfoldige og inkluderende læringsfællesskaber, bliver din centrale opgave at understøtte lærer-pædagogteamene i deres praksis, så eleverne hjælpes i trivsel og læring uanset social baggrund og faglige forudsætninger.

For yderligere informationer om stillingerne, er du velkommen til at kontakte skoleleder Trine Hjortebjærg Mortensen på trhmo@odsherred.dk 51222818 eller souschef Krista Clausen på kricl@odsherred.dk 22492450

Højby Skole

1 ressourcemedarbejder, der er særligt optaget af arbejdet med mellemformer, og det at kunne understøtte og løfte de elever, som har mest brug for det. Du har fokus på det gode samarbejde og de stærke relationer (mellemform-elever, mellemform-klasseteamet og mellemform-hjemmet) – og du har lyst til at facilitere co-teaching forløb og sparring ud i de forskellige klasser samt bidrage med et godt humør og en stærk faglighed. At kunne se muligheder frem for begrænsninger og handle derefter.

For yderligere informationer om stillingerne, er du velkommen til at kontakte skoleleder Morten Nylander på morny@odsherred.dk 29266369

Vig Skole

1 ressourcemedarbejder, der er særligt optaget af pædagogik og didaktik. Du må gerne have en social- eller specialpædagogisk baggrund og en psykologisk forståelse af gruppedynamikker, som kan bidrage med positivitet og ressourcesyn på børn og forældre.

For yderligere informationer om stillingerne, er du velkommen til at kontakte skoleleder Ib Kristensen på ibkrs@odsherred.dk 22501825

Vil du vide mere om de enkelte folkeskoler, så læs mere på Odsherred Kommunens hjemmeside: https://www.odsherred.dk/da/bo-og-leve/familie-boern-og-unge/skole/folkeskoler/

Vi glæder os til at modtage din ansøgning med CV og relevante bilag. I din ansøgning bedes du tilkendegive hvilken eller hvilke skoler, du ønsker ansættelse på. Stillingen er på fuld tid, og løn er efter gældende overenskomst.

Vi holder ansættelsessamtaler i uge 17, og du vil blive ansat fra d. 1.6 2023.

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 18. marts 2023
Ansøgningsfrist: 11. april 2023
Tiltrædelse: 01. juni 2023
Stillingstype: Fuldtidsansættelse, Fastansættelse
Ugentlig antal timer: 37 timer
Kontaktperson: Souschef Krista Clausen
Telefon: 2249 2450
Region: Sjælland
Kommune: Odsherred
Postnummer: 4573 Højby
Adresse: Nyvej 22