Pædagogmedhjælper til Erritsø Fællesskole, Fritidstilbuddet afdeling Krogsager

Vi søger en ansvarlig og engageret pædagogmedhjælper til vores Fritidstilbud.

Om Krogsager
Vi er tilknyttet en folkeskole med ca. 360 elever fra 0. til 6. klassetrin. I vores fritidstilbuddet går der ca. 320 børn i alderen 6 – 12 år. Vi har en SFO-afdeling tilknyttet skolens indskoling 0.-2. klasse og en klubafdeling tilknyttet skolens mellemtrin 3.-6. klasse. Vi arbejder med selvstyrende teams. Vi er optagede af, at børn og unge får gode relationer og udvikler kompetencer, der ruster dem til fremtidens samfund.

Som pædagogmedhjælper i Fritidstilbuddet vil du have medansvar for at skabe en sjov og tryg atmosfære for børnene, hvor de kan slappe af efter skole og deltage i forskellige aktiviteter. I skolen vil du kunne forestå to voksen timer og dermed støtte og vejlede børnene i deres skolegang.

Vi søger en pædagogmedhjælper med følgende kvalifikationer og egenskaber

 •     Du kan tage ansvar og er mødestabil
 •     Du er fleksibel i forhold til arbejdstider
 •     Du er en tydelig voksen og god rollemodel
 •     Du er arbejdsom og tager initiativ i arbejdsopgaver
 •     Du er engageret og aktivt sammen med børnene
 •     Du kan understøtte børnene i at danne relationer
 •     Du møder børnene anerkendende
 •     Du må gerne have PAU, PGU eller anden relaterende udd. eller erfaring
 •     Du har erfaring med og/eller mod på at arbejde med børn der udfordrer
 •     Du har erfaring med SFO/Klub og gerne skole arbejde
 •     Du må gerne have flair for det digitale, være interesseret i sportslige aktiviteter eller det kreative.
 •      Du er glad, positiv, rummelig og har humor.

Vi tilbyder en arbejdsplads

 •    Med et højt fagligt niveau, der gør plads til hinandens forskelligheder
 •    Der arbejder med anerkende tilgang
 •    Der har fokus på den legende læring
 •    Hvor vi arbejder med KRAP
 •    Der arbejder i selvstyrende teams; ansvarlighed, kommunikation, fleksibilitet
 •    Der har et godt relations arbejde i inkluderende børnemiljøer
 •    Har en humoristisk sans
 •    Et distrikt med synlige værdier, børnesyn og fælles læringssyn.

Vil du vide mere
Kontakt pædagogisk fritidsleder Inge Bundsgaard, 4199 4846, inge.bundsgaard@fredericia.dk

Løn og ansættelsesforhold
I henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Ved ansættelse vil der blive indhentet referencer og bedt om en straffeattest.

Fredericia Kommune indhenter børneattest for medarbejdere, der som led i udførelsen af deres arbejdsopgaver færdes fast blandt børn under 15 år, og som derved har mulighed for at opnå direkte kontakt med børn under 15 år.

Stillingen er på 32 timer ugentligt fordelt mellem skole og fritidstilbud.

I første omgang er ansættelsens timer i vores Klub for 3.-6. klasse med tilknytning til skolens mellemtrin, men timerne forventes på sigt at overgå til at være i vores SFO afd.

Tiltrædelse 1. august 2023.

Ansættelsessamtaler
Vil blive afholdt mandag den 19. juni kl. 14.30 -17.30.

Ansøgningsfrist 
12. juni 2023. 

Send ansøgning online – benyt browseren ChromeFredericia Kommune benytter et elektronisk rekrutteringssystem, hvor du sender din ansøgning, CV, eksamensbevis og andre relevante erfaringsbilag online. Læs mere om onlineansøgning på www.fredericia.dk 

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 23. maj 2023
Ansøgningsfrist: 12. juni 2023
Tiltrædelse: 01. august 2023
Stillingstype: Fuldtidsansættelse, Deltidsansættelse
Ugentlig antal timer: ikke oplyst timer
Kontaktperson: Inge Bundsgaard
Telefon: 4199 4846
Region: Syddanmark
Kommune: Fredericia
Postnummer: 7000 Fredericia
Adresse: Erritsø Bygade 15