Pædagogmedhjælpere til Maglebjergskolen

Maglebjergskolen i Allerød Kommune søger pædagogmedhjælpere pr. 1. januar 2022, eller hurtigst muligt derefter. Stillingerne er faste og arbejdstiden er 37 timer om ugen.

Arbejdstiden ligger i tidsrummet ml. kl. 8 – 16, der er derudover mødeaktiviteter efter kl. 16 ca. 8 gange årligt, 1-2 pædagogiske lørdage og en pædagogisk weekend hver andet år.

Om os

Maglebjergskolen er en takstfinansieret specialskole for børn med svære generelle indlæringsvanskeligheder. Skolen er funktionsopdelt i 2 afdelinger: en afdeling med børn med autismespektrumforstyrrelser (A sporet) og en afdeling med børn med svære generelle indlæringsvanskeligheder (B sporet).
 
Skolen har i øjeblikket 71 børn fra 6 til 18 år og en SFO med 62 elever.
Børnene er inddelt efter alder og/eller funktionsniveau i mindre klasser – pt. er der 10 klasser med 5-10 elever i hver. Vi lægger stor vægt på, at vi er én skole med én fælles opgave, nemlig at sikre læring, trivsel og udvikling for alle elever, både i undervisning og i SFO.

Allerød Kommune er en arbejdsplads med en høj social kapital. Vi vægter tværfagligt samarbejde, kompetence- og jobudvikling og ikke mindst medindflydelse på egen hverdag højt. Det vigtigste for os er vores kerneopgave - at skabe værdi for borgeren.

Om stillingen

Som medhjælper vil du både have timer i undervisningen og i skolens SFO og du arbejder derfor også i skoleferierne.

Du vil enten fungere som ”flyver” på skolen, og vil derfor få tilknytning til samtlige klasser på skolen – eller blive fast tilknyttet et enkelt klasseteam. Der er også omsorgsopgaver forbundet med jobbet som medhjælper, såsom bleskift m.v.

Om dig

Du forventes at:

  • Have faglig interesse for børn med vidtgående indlæringsvanskeligheder.
  • Have øje for elevernes ressourcer og sætte dem i spil.
  • Være god til at skabe relationer, motivere eleverne samt bevare roen og tålmodigheden i alle situationer.
  • Kunne arbejde struktureret og være parat til at justere på dagsplanen, hvis der bliver behov for dette.
  • Kunne samarbejde med alle personalegrupper og forældre.
  • Have kendskab til IT på brugerniveau.
  • Være robust såvel fysisk som psykisk
  • Have blik for din egen position i et tværprofessionelt samarbejde og kunne bidrage til dette med en positiv tilgang.


Du skal vælge os fordi

Vi er en skole som har et stort fokus på både medarbejdernes og elevernes trivsel. Vi har et særligt fokus på elevernes mestring af færdigheder, færdigheder de kan bære med sig i deres videre liv efter folkeskolen. Det er et fokus vi vil arbejde videre med de kommende skoleår. Vi har en Low Arousal tilgang til vores elever, det har vi et ønske om at fastholde og styrke.

Vi møder vores elever med nysgerrighed og med en anerkendende og respektfuld tilgang. Vi ser forældre som vigtige samarbejdspartnere med en stor viden om deres eget barn, en viden vi som skole kan lære af. Vores udgangspunkt er altid, at forældrene, som vi, vil det bedste for barnet/eleven. Skolen har derudover et særligt fokus på læring og bevægelse

Løn- og ansættelsesvilkår vil blive fastsat efter gældende overenskomst for pædagogmedhjælpere.

Du er velkommen til at kontakte skoleleder Kim Rasmussen på 4812 7932, eller souschef Birgitte Melander på 4812 7931 for at høre nærmere om stillingerne.

Vi indhenter referencer og straffeoplysninger på alle kommende medarbejdere.

Du sender din ansøgning digitalt via linket i annoncen senest fredag d. 17/12 2021
Vi forventer at holde løbende ansættelsessamtaler frem til ansøgningsfristen.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning.

Søg stillingen
Oprettelsesdato: 25. november 2021
Ansøgningsfrist: 17. december 2021
Tiltrædelse: 01. januar 2022
Stillingstype: Fuldtidsansættelse, Fastansættelse
Ugentlig antal timer: 37 timer
Kontaktperson: Skoleleder Kim Rasmussen
Telefon: 4812 7932
Region: Hovedstaden
Kommune: Allerød
Postnummer: 3540 Lynge
Adresse: Kokkedalen 2